General Policy
General Policy

အစိုးရသည် ပြည်တွင်းမှ အမြဲနေထိုင်သည့်အိမ်အကူ ရှားပါးမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များမှစ၍ ပြည်ပမှအိမ်အကူ(FDHs) တင်သွင်းမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည် ဒေသခံလုပ်သားများသည် အဓိကအားဖြင့် အလုပ်ခွင်တွင် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုရှိသင့်သည်ဟူသော အစိုးရ၏ အလုပ်သမားမူဝါဒ၏ အခြေခံဥပဒေသနှင့်အညီ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်များသည် ဟောင်ကောင်တွင် သင့်လျော်သော ဒေသခံ လုပ်သားများ ခေါ်ယူရန် အခက်အခဲ ရှိမှသာလျှင် ပြည်ပမှလုပ်သားများကို တင်သွင်းနိုင်သည်။

အစိုးရသည် FDHs များနှင့် သူတို့ အလုပ်ရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွါးကို ကာကွယ်ရန် စံပြု အလုပ်အကိုင်စာချုပ်(SEC) (ID 407 ဖောင်ကို) ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ FDHs များ ဗီဇာလျှောက်ရန် SEC သည် ဒုတိယထပ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာဝါ၊ ဂလော့စတာလမ်း၊ ဝမ်ချိုင်၊ ဟောင်ကောင် တွင်ရှိသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၏ ပြန်ကြားရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဌာနစိတ် တွင်ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

အလုပ်ရှင်များနှင့် FDHs များ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားအပေါ် မြန်ဆန်သော လမ်းညွှန်ကိုးကားချက် ပေးနိုင်ရန်၊ FDHsများ နှင့်သူတို့၏အလုပ်ရှင်များ တင်ပြလေ့ရှိသော ယေဘုယျမေးခွန်းအချို့ကို ခြုံငုံ ဖြေဆိုပေးရန်၊ "ပြည်ပ အိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန် – ပြည်ပ အိမ်အကူများနှင့် သူတို့၏အလုပ်ရှင်များသိသင့်သည်များ" ကို အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် SEC ၏အောက်တွင်ရှိသည့် FDHs နှင့်အလုပ်ရှင်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိနိုင်ရန် သင်သည် "ပြန်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ် အသိပေး ကြေငြာခြင်း များ" အခန်းကဏ္ဍသို့လည်း လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

General Policy picture

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုမှ ကမ်းလှမ်းတင်ပြသော အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာသို့ ဖြည့်စွက်သည်မှာ အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက်ချက်ကို FDHs များ ရရှိခံစားနိုင်ရန် အလုပ်ရှင်မှ စီစဉ်ပေးရမည့် အခမဲ့နေရာထိုင်ခင်း၊ အခမဲ့အစားအသောက်နှင့် အခမဲ့ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှု စသည် တို့ကို SEC တွင် ထည့်သွင်းသည်။ အငြင်းပွားကိစ္စများတွင် FDHs များနှင့် သူတို့၏အလုပ်ရှင်များသည်လည်း အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာန (အလုပ်သမားဦးစီးဌာနရှိ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဌာနခွဲရုံးများ၏ လိပ်စာများနှင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို ဒီမှာနှိပ်ပါ) မှပေးထားသော အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းမှုကိုမနိုင်လျှင်၊ စီရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် အဆိုပါကိစ္စကို အလုပ်သမားရေးရာခုံရုံး သို့မဟုတ် အသေးစား အလုပ်အကိုင် စီရင် ဆုံးဖြတ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ သို့ ရည်ညွှန်းတင်ပြရမည်။

ဒေသခံလုပ်သားများ၏ အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ ကဲ့သို့ပင် အလုပ်ရှင်များကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးရန်၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်၊ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောစာချုပ်များ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသော သူတို့အလုပ်ရှင်များ၏ လိပ်စာများတွင်မဟုတ်ပဲ အခြားနေရာများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် အပါအဝင် အခြားအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်ခြင်းကို FDHs များအား ခွင့်မပြုပါ။

စာချုပ်ဆိုင်စာတန်းဆိုင်ရာနှင့် ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားသော ရပိုင်ခွင့်များအပေါ် FDHsများ၏ အမေးအဖြေများအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီမှာနှိပ်ပါ

သက်ဆိုင်မှုရှိသော လင့်ခ် : ပြည်ပ အိမ်အကူများ ငှားရမ်းခြင်း


အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ (MAW)

MAW ဆိုသည်မှာ FDHs များအားကမ်းလှမ်းထားသည့်လုပ်အားခ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါသည်။ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်တွင် သက်မှတ်ထားသော MAW ထက်မနည်းသော လစာကို အလုပ်ရှင်များမှ FDHs များအား ပေးရမည်။ ဤအကာအကွယ်ပေးမှုများသည် တဖက်တွင် FDHs များကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမှ ဟန့်တား ကာကွယ်ထားပြီး၊ ဈေးနှုန်းသက်သာသော ပြည်ပလုပ်သားများမှ ဒေသခံလုပ်သားများအပေါ် အားပြိုင်မှု ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးထားသည်။ အဆိုပါ MAW အား ဟောင်ကောင်ရှိအထွေထွေစီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ ဟောင်ကောင် အထူး အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရမှ ပုံမှန် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။

FDHs များအတွက် လက်ရှိ MAW မှာ တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ 4,630 ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာ 28 ရက် စက်တင်ဘာလ 2019 နေ့တွင် သို့မဟုတ် ထိုနေ့နောက်ပိုင်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသော အလုပ်အကိုင်စာချုပ်များအပေါ်တွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ယခင်MAWမှာ ဒေါ်လာ 4,520 ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ 29 စက်တင်ဘာလ 2018 မှ 27 စက်တင်ဘာလ 2019 အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသော စာချုပ်များအပေါ်တွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။