Contact us
Contact us
 • तपाईको हङ्ग कङ्गमा रोजगारी संबधित सोधपूछ/उजूरी को विषयमा तपाईले सम्र्पक गर्नु सक्नु हुन्छ:

  २४ घण्टा हटलाइन (“1823” ले सम्हालेको):   2717 1771
  2157 9537 (विदेशी घरेलु कामदारहरु को निम्ति समर्पित हटलाइन)
  इमेल: fdh-enquiry@labour.gov.hk
  फ्याक्स: 3101 0604
  अनलाइन पूछताछ/उजुरी फारम:  
   
  (विदेशी घरेलु सहायक)

 • रोजगार एजेन्सीहरू र सम्बंधित विषयहरू सँग सम्बंधित सोधबुझको लागि कृपया निम्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।

नोटस्

 • यदि तपाई आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न चाहेमा, तपाईलाई यहाँ सूचित गराएको छ कि तपाईको यस सोधपूछ र उजूरीको प्रक्रियामा हामीलाई अलिक लामो समया लाग्नु सक्छ ।
 • यदि तपाईलाई हिंसा र दुव्र्यवहारको अधीन हुनु पर्या, वा यदि तपाईको सुरक्षा जोखिममा छ भने, प्रहरीलाई तुरन्तै 999 मा फोन गरि आपातकालीन सेवाको लागि माँग गर्नु होस ।


श्रम सम्बन्ध विभागकोकार्यलयहरु
(सित्तैमा परामर्श र समाधान सेवाहरुको लागि)

कर्मचारीहरुको क्षतिपूर्ति विभागको शाखा कार्यलयहरु