Foreign Domestic Helper Corner Foreign Domestic Helper Corner

IMPORTANT MESSAGES (Available In Chinese/English only)

2019.08.23 New

विदेशी घरेलु सहयोगीहरू (FDHs) लाई दादुरा (Measles), मम्पस र रुबेला (MMR) का खोपहरू लिन प्रोत्साहित गर्नुहोस्

समुदाय भित्र सङ्क्रमण र सर्ने कार्यलाई रोक्न, स्वास्थ्य विभाग (Department of Health) को स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्र (Centre for Health Protection)ले दादुरा वा रुबेलाको खोप नलगाएका FDHहरूलाई, संभव भएसम्म हङकङमा अाउनु भन्दा पहिले नै MMR खोप लिने सल्लाह दिन्छन्। त्यस्तो संभव नभएमा, उनीहरूले हङकङ आए पछि डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।

The Government currently provides free MMR vaccination services to eligible FDHs at designated clinics and group/ outreach vaccination activities through outsourced private medical organisations. For details, please visit the designated webpage of the Centre for Health Protection (https://www.chp.gov.hk/en/features/102004.html).स्वागत सन्देश

यो पोर्टलले हंग कंगमा विदेशी घरेलु सहायकहरु (एफडीएच)को रोजगारी सम्बन्धि सूचना प्रदान गर्छ जसमध्ये एफडीएचहरुको नीति सूचना पनि पर्दछ, साथसाथै एफडीएचहरु भर्ति गर्न श्रम कानुनहरु र स्ट्याण्डर्ड इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्रयाक्ट अन्तर्गत एचडीएचहरुको हकहरु र दायित्वहरु बारे प्रकाशन र प्रचार सामग्रीहरु संग्रहित छन् l दुवै एफडीएचहरु र तिनीहरुको रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन गरिन्छ कि एउटा अनुबन्धमा जानु अघि वा रोजगारको क्रममा यो वेभसाइटमा भएको सूचना साथै सान्दर्भिक सामग्रीहरु पढ्नुहोस् l

जबकी हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारका अनुसार, रोजगारदाता एजेन्सी(ईएहरु)हरुको माध्यमबाट नै रोजगारदाताहरुले एफडीएचहरु भर्ति गर्ने, वा एफडीएचहरुले काम पाउनुपर्छ भन्ने होईन, यो नै हङकङका मानिसहरुले एफडीएचहरुलाई नियुक्त गर्ने सामान्य मार्ग हो। एफडीएचहरुको सम्बन्धित गृह देशहरुसँग त्यस्तो आवश्यकता हुनसक्छ र तिनीहरु देश पिच्छे फरक हुनसक्छन् l एफडीएचहरु र रोजगारदाताहरुलाई कति बेला ईएहरुको सेवा लिने भन्ने बारे नोट टिप्न “एउटा रोजगारदाता एजेन्सी संलग्न गराउदै” खण्ड पढ्न प्रोत्साहित गरिन्छ l तिनीहरुले मान्य इजाजत-पत्र भएको ईएहरु पहिचान गर्न सर्च इन्जिन पनि प्रयोग गर्न सक्छन् l

एफडीएचहरुको रोजगारको लागि निवेदन हाल्नको लागि योग्यता मापदण्ड र प्रक्रियाहरुको लागि, कृपया अध्यागमन विभागको वेभसाइट भ्रमण गर्नुहोस् l

नयाँ के छ
(चाइनिज/अंग्रेजीमा मात्र उपलब्ध)
    

x