What's new
What's new

प्रेस विज्ञप्ति

(चाइनिज/अंग्रेजीमा मात्र उपलब्ध)


समाचार कर्नर

नयाँ मामलाहरू
विदेशी घरेलु सहयोगीहरूले (FDHs)/रोजगारदाताहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
Regulation on “Exemption from Migrant Worker Placement Fees” by the Indonesian Government
 • The regulation on “Exemption from Migrant Worker Placement Fees” promulgated by the Indonesian Government was implemented on 2 August 2021.
 • Starting from the implementation date, Indonesian nationals applying for the ten specified types of jobs overseas (including the post of domestic helper) will be subject to the regulation. The Indonesian Government has issued a cost structure to employment agencies in Indonesia.
 • Please click here for details and its cost structure.
प्रशासित क्षेत्र व्यापी कार्ड प्रतिस्थापन कार्य अन्तर्गतका आह्वान गरिएको अवधिमा FDHहरूले आफ्नो वर्तमानको पहिचान कार्डहरूलाई बदल्नु पर्नेछ।
 • यस प्रशासित क्षेत्र व्यापी कार्ड प्रतिस्थापन कार्यमा हङकङमा रोजगारी गर्ने निवासीहरू पर्दछन्, जस्तै FDHहरू।
 • FDHहरु र उनीहरूका रोजगारदाताहरूले प्रतिस्थापन अवधिलाई ध्यान दिनु पर्नेछ। FDHहरूले आफ्नो वर्तमानको पहिचान कार्डलाई तोकिएको अवधिमा आफ्नो जन्म वर्षको अाधारमा प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ।
 • FDHहरुले द्रुत दर्ता प्रक्रियाको लाभ उठाउन स्मार्ट पहिचान कार्ड प्रतिस्थापन केन्द्रमा जानु अघि www.gov.hk/newicbooking मा गएर वा आप्रवासन विभाग (Immigration Department) को मोबाइल एपबाट एपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने छन् र पहिले नै आवेदन फारमलाई भर्न सक्ने छन्।
 • FDHहरुले प्रतिस्थापनकोलागि आफ्नो वर्तमानको स्मार्ट पहिचान कार्ड मात्र आफूसँगै ल्याउनु पर्नेछ।
 • कृपया प्रशासित क्षेत्र व्यापी कार्ड प्रतिस्थापन कार्य बारे अरू विवरण प्राप्त गर्न www.smartid.gov.hk वेबसाइटमा जानु होस्।
FDHहरूले कुनै सुरक्षा सावधानी बिना एउटा झ्यालको बाहिरी भागलाई सफा गर्दै।
 • FDHहरूकोलागि सर्वस्वीकृत रोजगार सम्झौता मा बाहिर फर्केको झ्यालहरू सफा गर्न एउटा बुँदा राखिएको छ जसले FDHहरूको पेशागत सुरक्षालाई सुरक्षित गर्दछ। विस्तृत जानकारीकालागि कृपया अन्तर्गतको शीर्षकको पत्रक हेर्नुहोस्।
 • रोजगारदाताहरू र FDHहरू दुवैले SECमा राखिएका सबै बुँदाहरू अनुरूप कार्य गर्नु अनिवार्य छ।
 • यदि रोजगारदाताले SEC उल्लङ्घन गर्दै एक FDHलाई बाहिर फर्केको झ्यालहरू सफा गर्न आग्रह गरेमा, FDHले त्यस्तो आग्रहलाई अस्वीकार गर्न सक्ने छन्। रोजगारदाताबाट सम्झौताको शङ्कास्पद उल्लङ्घन भएको खण्डमा FDHले आवश्यक भएमा श्रम विभागको श्रम सम्बन्ध डिभिजन (Labour Relations Division) बाट सहायता लिन सक्ने छन्, जसमा FDH र रोजगारदाता दुवैलाई आफ्नो श्रमिक विवाद समाधान गर्न नि:शुल्क परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
FDHहरुबाट वैधानिक सीमा भन्दा बढी ब्याजदर लिने र FDHहरूलाई आफ्नो पासपोर्ट र रोजगारी सम्झौताहरू धितोको रुपमा राख्न लगाउने ऋणदाता साहु।
 • FDHहरूले अत्यधिक रुपमा ऋण र सापटी लिनु हुँदैन। उनीहरूले रोजगारदाता एजेन्सीहरूलाई पैसा सापटी लिएर पुन:भुक्तानी गर्नु हुँदैन।
 • FDHहरुले आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानका दस्तावेज र SEC आफूसँगै राख्नु पर्दछ। आफूले पूर्ण रुपमा नबुझेको कागजपत्र र सम्झौताहरूमा उनीहरूले सही गर्नु हुँदैन।
 • रोजगारदाता र रोजगारी एजेन्सीहरू FDHहरुको वित्तिय मामलाहरूमा संलग्न हुनु हुँदैन।
 • ऋणदाता अध्यादेश (Money Lenders Ordinance) मा तोकिए अनुरूप, ऋणदाता साहुको रुपमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिले एउटा ऋणदाताको लाइसेन्स (money lender’s licence) लिनु अनिवार्य छ। वार्षिक 60% भन्दा बढी ब्याज लिने गरी ऋण दिएमा वा त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको ठहरिन्छ र सो व्यक्ति सजायको भागीदार हुन्छ।
 • ऋणदाता सम्बन्धी कुनै पनि उजुरी भएमा कृपया पुलिसलाई खबर गर्नुहोस्।

जरुरी सन्देश