What's new
What's new

प्रेस विज्ञप्ति


जरुरी सन्देश
समाचार कर्नर

नयाँ मामलाहरू
विदेशी घरेलु सहयोगीहरूले (FDHs)/रोजगारदाताहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
इन्डोनेसियाली सरकार द्वारा "आप्रवासी कामदार प्लेसमेन्ट शुल्कबाट छूट" मा विनियम
  • इन्डोनेसियाली सरकारले जारी गरेको "आप्रवासी कामदार प्लेसमेन्ट शुल्कबाट छूट" सम्बन्धी नियम लागू गरिएको थियो। 2 अगस्त 2021
  • कार्यान्वयन मितिदेखि सुरु गर्दै, इन्डोनेसियाली नागरिकहरू विदेशमा दस निर्दिष्ट प्रकारका रोजगारीका लागि आवेदन गर्ने (घरेलु सहायकको पद सहित) नियमको अधीनमा हुनेछन्। इन्डोनेसिया सरकारले इन्डोनेसियामा रोजगार एजेन्सीहरूलाई लागत संरचना जारी गरेको छ।
  • विवरण र यसको लागत संरचनाको लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
FDHहरुबाट वैधानिक सीमा भन्दा बढी ब्याजदर लिने र FDHहरूलाई आफ्नो पासपोर्ट र रोजगारी सम्झौताहरू धितोको रुपमा राख्न लगाउने ऋणदाता साहु।
  • FDHहरूले अत्यधिक रुपमा ऋण र सापटी लिनु हुँदैन। उनीहरूले रोजगारदाता एजेन्सीहरूलाई पैसा सापटी लिएर पुन:भुक्तानी गर्नु हुँदैन।
  • FDHहरुले आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानका दस्तावेज र SEC आफूसँगै राख्नु पर्दछ। आफूले पूर्ण रुपमा नबुझेको कागजपत्र र सम्झौताहरूमा उनीहरूले सही गर्नु हुँदैन।
  • रोजगारदाता र रोजगारी एजेन्सीहरू FDHहरुको वित्तिय मामलाहरूमा संलग्न हुनु हुँदैन।
  • ऋणदाता अध्यादेश (Money Lenders Ordinance) मा तोकिए अनुरूप, ऋणदाता साहुको रुपमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिले एउटा ऋणदाताको लाइसेन्स (money lender’s licence) लिनु अनिवार्य छ। वार्षिक 48% भन्दा बढी ब्याज लिने गरी ऋण दिएमा वा त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरेको ठहरिन्छ र सो व्यक्ति सजायको भागीदार हुन्छ।
  • ऋणदाता सम्बन्धी कुनै पनि उजुरी भएमा कृपया पुलिसलाई खबर गर्नुहोस्।