Publicity Materials and Related Publications
Publicity Materials and Related Publications

प्रकाशनहरु

Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers - What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know

विदेशी घरेलु सहायकहरुको रोजगारीको लागि व्यावहारिक गाइड-विदेशी घरेलु सहायक र उनीहरुको रोजगारदाताहरुले के जान्नु पर्ने

तपाईंको कर्तव्यहरू जान्नुहोस्। एक जिम्मेवार र स्मार्ट रोजगारदाता बन्नुहोस्। विदेशी घरेलु सहयोगीहरूलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी एक पुस्तिका

तपाईंको कर्तव्यहरू जान्नुहोस्। एक जिम्मेवार र स्मार्ट रोजगारदाता बन्नुहोस्। विदेशी घरेलु सहयोगीहरूलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी एक पुस्तिका

मेरो घरको सहयोगी हात – विदेशी घरेलु सहयोगीहरूका रोजगारदाताहरूलाई पत्रिका (Third Issue - December 2019)

मेरो घरको सहयोगी हात – विदेशी घरेलु सहयोगीहरूका रोजगारदाताहरूलाई पत्रिका

Third Issue (December 2019)

Other Issues

Important Advice from the Hong Kong Special Administration Region Government

हंग कंग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारबाट महत्वपूर्ण सुझाव

Leaflets on Do’s and Don’ts of foreigm domestic helpers, employers and employment agencies

विदेशी घरेलु सहायकहरु, रोजगारदाता र रोजगार एजेन्सीहरुको लागि गर्नु हुने र गर्नु नहुने बारे पर्चा

Carefully select your Employment Agencies - Beware of employment traps

सावधानपूर्वक रूपले आफ्नो रोजगार एजेन्सी छान्नु होला – रोजगारी जाल बाट बच्नुहोस

Tips for Employers of Foreign Domestic Helpers - The responsibilities of taking out employees' compensation insurance and providing free medical treatment

विदेशी घरेलू सहायक को रोजगारदाताहरू को लागि सुझावहरू – कर्मचारीहरूको क्षतिपूर्ति बीमा लिने

Comic book on the Tips for Foreign Domestic Helpers and their Employers

विदेशी घरेलू सहायक (“एफ डी एछहरू”) अनि उनीहरूका रोजगारदाताहरूका लागिसुझावहरू को विषयमा कमिक

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

हंग कंगमा रोजगार एजेन्सीहरुको सेवाहरु प्रयोग गर्दा विदेशी घरेलु सहायकहरु र उनीहरुको रोजगारदाताहरुको लागि महत्वपूर्ण नोटहरु

Points to Note for Employers on Employment of Foreign Domestic Helpers

विदेशी घरेलु सहायकहरुको रोजगारमा रोजगारदाताहरुको लागि टिप्नुपर्ने बुँदाहरु

Foreign Domestic Helpers - Rights and Protection under the Employment Ordinance

रोजगार अध्यादेश अन्तर्गत विदेशी घरेलु सहायकहरुको हक र रक्षा

A Concise Guide to the Employment Ordinance

A Concise Guide to the Employment Ordinance

Underpaying foreign domestic helpers is a serious offence

विदेशी घरेलु सहायकहरुलाई कम तलब दिनु एउटा गम्भीर अपराध हो

Foreign Domestic Helpers - Safety Requirements for Cleaning Outward-facing Windows

विदेशी घरेलु सहायकहरु – बाहिर फर्केको झ्यालहरु सफा गर्नको लागि सुरक्षा आवश्यकताहरु

घरेलु कामदारलाई सुरक्षा र स्वास्थ्य सुझावहरू

घरेलु कामदारलाई सुरक्षा र स्वास्थ्य सुझावहरू

Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong

रोजगारदाताहरू र कामदारहरूलाई कार्यगत चोटहरू र पेशागत रोगहरू लागेको स्थितिमा प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति बारे महत्त्वपूर्ण जानकारी


अन्य

हंग कंग बाहिरबाट भर्ना भएको एउटा घरेलु सहायकको लागि स्ट्याण्डर्ड इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्रयाक्ट नमुना (नोट: सन्दर्भको लागि मात्र l एफडीएचहरुको लागि रोजगार भिसाको निवेदनको लागि, अध्यागमन विभाग बाट फारम ID 407 प्राप्त गर्न सकिन्छ, कृपया त्यो बुझाउनुहोस् l)

विदेशी घरेलू सहायक (“एफ डी एछहरू”) को लागि मजदूरी रसीदको नमूना

Sample Receipt for Reimbursement of Processing Fees

Sample Leave Record of FDH

विदेशी घरेलू सहायकहरू (“एफ डी एछहरू”) को तरफ बाट दिएको रोजगार अनुबन्धको समाप्ति को नमूना पत्र

विदेशी घरेलू सहायकहरू (“एफ डी एछहरू”) को रोजगारदाताको तरफ बाट दिएको रोजगार अनुबन्धको समाप्ति को नमूना पत्र

अन्तमा / रोजगार अनुबन्धको समाप्ति मा भुक्तानी को लागि दिएको नमूना रसीद


पत्रपत्रिका विज्ञापन

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Wage

विदेशी घरेलु सहयोगी - ज्याला सम्बन्धी रोजगारी अध्यादेश अन्तर्गत अधिकारहरू र संरक्षण

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

विदेशी घरेलु सहयोगीहरू - आरामका दिनहरू, कानुनी विदाहरू र भुक्तानी हुने वार्षिक छुट्टी सम्बन्धी रोजगारी अध्यादेश अन्तर्गत अधिकारहरू र संरक्षण

Rights and Protection under the Employment Ordinance on Rest days, Statutory holidays and Paid annual leave

विदेशी घरेलु सहायकहरुको जिम्मेवारीहरु


भिडियोहरु

विदेशी घरेलु सहायकहरुको लागि

रोजगार एजेन्सीहरु

न्युनतम स्वीकार्य ज्याला

सम्झौताको समाप्ति

अवैध रोजगार

स्ट्याण्डर्ड इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्रयाक्ट

रोजगारदाताहरुको लागि

रोजगार एजेन्सीहरुको छनौट

न्युनतम स्वीकार्य ज्याला

सम्झौताको समाप्ति र नवीकरण

अवैध रोजगार

टिभी घोषणा

रोजगारदाता र सहायकहरुले एक अर्कालाई सम्मान गर्छन् र जिम्मेवारीहरु निभाउछन्

झ्यालको सफाई गर्द सुरक्षालाई पहिला ध्यानमा राख्नुहोस


रेडियो घोषणारोजगारदाता र सहायकहरुले एक अर्कालाई सम्मान गर्छन् र जिम्मेवारीहरु निभाउछन्


झ्यालको सफाई गर्द सुरक्षालाई पहिला ध्यानमा राख्नुहोस


विदेशी घरेलु सहायकहरुलाई कम तलब दिनु एउटा गम्भीर अपराध हो


विदेशी घरेलु सहयोगीहरूकालागि सर्वस्वीकृत रोजगारी खण्ड


ब्रीफिंग सामग्री


रोजगारी अध्यादेशको संक्षेप र हङकङमा काम गर्ने विदेशी घरेलु सहयोगीकालागि अन्य ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू (Chinese version is coming soon.)