What's new
What's new

මාධ්‍ය නිවේදනය

(චීන සහ ඉංගීසි භාෂා වලින් පමණි)


පුවත් මුල්ල

නවතම පිටවීම්
විදෙස් ගෘහ සහායකයින්/ සේවා යෝජකයන් සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු
දීප ව්‍යාප්ත හැඳුනුම්පත් ආදේශන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ලබා දී ඇති සැලසුම් කාල අනුව විදේශ ගෘහ සහායකයින් විසින්, පවතින හැඳුනුම්පත නව ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පතකට මාරු කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 • රැකියාවක් කිරීම සඳහා හොංකොං හි පදිංචි වී සිටින තැනැත්තන්(උදා: විදෙස් ගෘහ සහායකයින්) දීප ව්‍යාප්ත හැඳුනුම්පත් ආදේශන ව්‍යාපෘතිය මගින් ආවරණය කරයි.
 • ආදේශන කාල සටහන පිළිබඳව විදෙස් ගෘහ සහායකයින් (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ හාම්පුතුන් අවධානය යොමු කළ යුතුය. විදෙස් ගෘහ සහායකයින්ගේ (FDHs) පවතින හැඳුනුම්පත, උපන් දිනය අනුව නියම කර ඇති විශේෂ කාල සීමාව තුල දී මාරු කර ගත යුතුය.
 • ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පත් ආදේශන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යාමට පෙර, හමුවීමට වේලාවක් වෙන් කරවා ගැනීම සහ පෙර- පුරවන ලද අයදුම්පතක් ලබා ගැනීම www.gov.hk/newicbooking වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ආගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකථන යෙදවුම මගින් සිදු කර ගැනීම මගින් විදෙස් ගෘහ සහායකයින්ට වේගවත් ලියාපදිංචි වීමේ ක්‍රියාවලියක් අත්විඳිය හැකි වනු ඇත. එමෙන්ම, 2121 1234 යන දුරකථන අංකය මගින් ද කාලය වෙන් කරගත හැකිය.
 • ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පත හුවමාරු කිරීම සඳහා විදෙස් ගෘහ සහායකයින්ගේ (FDHs) පවතින ස්මාර්ට් හැඳුනුම්පත පමණක් රැගෙන ඒම ප්‍රමාණවත් වනු ඇත .
 • දීප ව්‍යාප්ත හැඳුනුම්පත් ආදේශන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර www.smartid.gov.hk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.
කිසිදු පූර්ව ආරක්ෂක උපක්‍රමයකින් තොරව ජනේල වල බාහිර පැත්ත විදෙස් ගෘහ සහායකයින් (FDHs) විසින් පිරිසිදු කරනු ලබයි.
 • විදෙස් ගෘහ සහායකයින්ගේ (FDHs) වෘත්තීමය ආරක්ෂාව රැක ගැනීම සඳහා ජනෙල් බාහිර මුහුණත් පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධ වගන්තියක් සම්මත රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවට ඇතුලත් වේ. විස්තර සඳහා, කරුණාකර "ප්‍රචාරක ද්‍රව්‍ය සහ ඊට අදාල ප්‍රකාශන" කොටස යටතේ පවතින " විදෙස් ගෘහ සහායකයින් - ජනෙල් බාහිර මුහුණත් පිරිසිදු කිරීමේ දී අනුගමනය කල යුතු ආරක්ෂක අවශ්‍යතා" යන අත්පත්‍රිකාව බලන්න.
 • සම්මත රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවෙහි සියළුම වගන්තීන්ට අනූකූලව කටයුතු කිරීමට විදෙස් ගෘහ සහායකයින් සහ සේව්‍යයා යන දෙපාර්ශවයම බැඳී සිටිති.
 • සම්මත සේවක කොන්ත්‍රාත්තුව උල්ලංඝනය කරමින් සේව්‍යයා විසින් බාහිරට මුහුණ ලා ඇති ජනෙල් පිරිසිදු කිරීමට විදෙස් ගෘහ සහායකයාට පවරයි නම්, ඔහුට එම ඉල්ලීම ඉවත දැමිය හැකිය. සේව්‍යයා විසින් කොන්ත්‍රාත්තුව උල්ලංඝණය කර ඇතැයි විදෙස් ගෘහ සහායකයාට හැඟී ගිය විට, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු සබඳතා අංශයේ සහය ලබා ගත හැකිය. එහි දී, කම්කරු ආරවුල විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම නොමිලයේ සේව්‍යයා සහ විදෙස් ගෘහ සහායකයා යන දෙදෙනාට ම ලැබෙනු ඇත.
මුදල් ණයට දෙන්නන් විදෙස් ගෘහ සහායකයින්ගෙන් ව්‍යවස්ථාපිත සීමාව ඉක්මවන පොලී අනුපාතයන් අය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ සේවා කොන්ත්‍රාත්තු ඇප ලෙස ඔවුන් යටතේ තබා ගැනීම
 • විශාල වශයෙන් ණය ගැනීම සහ අතමාරු කර ගැනීම විදෙස් ගෘහ සහායකයන් විසින් නොකළ යුතු ය. ණයට ගත් මුදල් මගින් රැකියා ඒජන්සිය වෙත මුදල් නැවත ගෙවීම සිදු නොකළ යුතු ය.
 • සම්මත සේවක කොන්ත්‍රාත්තුව සහ පුද්ගලික හඳුනා ගැනීමේ ලිපි ලේඛණ විදෙස් ගෘහ සහායකයන් විසින් තමා සන්ථක යේ තබා ගැනීම සිදු කල යුතු අතර සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් නොගත් කිසිම් ලියවිල්ලක් හෝ ගිවිසුමක් අත්සන් නොකල යුතු ය.
 • විදෙස් ගෘහ සහායකයන්ගේ මූල්‍යමය ගනුදෙනු/සබඳතා සේව්‍යයන් හෝ රැකියා ඒජන්සි මැදිහත් නොවිය යුතුය.
 • මුදල් ණයට දීමේ පනත අනුව හොංකොං හි මුදල් ණයට දීමේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යන පුද්ගලයෙකු මුදල් ණයට දීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය. කිසියම් පුද්ගලයෙකු මුදල් ණයට දීමේ දී වාර්ෂික සඵල භාවිත පොළී අනුපාතිකය 60% ඉක්මවන්නේ නම් එය නඩු පැවරිය හැකි වරදක් වේ.
 • ණය දෙන්නන් සම්බන්ධ ඕනෑම පැමිණිල්ලක් කරුණාකර පොලිසිය වෙත වාර්තා කරන්න.

වැදගත් පණිවුඩ