Foreign Domestic Helper Corner Foreign Domestic Helper Corner

පිළිගැනීමේ පණිවිඩය

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හොංකොං හි සේවය කරන විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු මෙන්ම ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ට විගමනික ගෘහ සේවක ආගමනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති, කම්කරු නීතියට අදාළ අයිතින් හා වගකීම් වලට සම්බන්ධ ප්‍රකාශන හා ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්රමිතිගත සේවක ගිවිසුම ඔබට ලබා ගත හැක. විගමනික ගෘහ සේවකයින් මෙන්ම ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ද ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර හෝ සේවා කාලය තුල මෙම වෙබ් අඩවිය හා අදාළ වෙනත් තොරතුරු පරිහරණය කිරීම යෝග්‍ය වේ.

රැකියා නියෝජිත ආයතන (EA) හරහා විගමනික ගෘහ සේවකයින් බඳවා ගැනීම හෝ රැකියාවක් සොයා ගැනීම හොංකොං විශේෂ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන රජය යටතේ අනිවාර්ය නොවුණද හොංකොං ජනතාව අතර එය සුලභ ය. නමුත් විගමනික ගෘහ සේවකයින්ගේ රටවල එවැනි අවශ්‍යතාවයන් තිබිය හැකි අතර ඒවා රටින් රටට වෙනස් විය හැක.කියා නියෝජිත ආයතන (EA) හා කටයුතු කිරීමේ තොරතුරු ඇතුලත් කොටස කියවා ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නා අවස්ථාවකදී එය සැලකිල්ලට ගැනීමට කටයුතු කිරීම දෙපාර්ශවයටම සුදුසු වේ. ඔවුන්ට වෙබ් පිටුවේ ඇති සෙවීම් යන්ත්‍රය හරහා හොංකොං හි අනුමත බලපත්‍රයක් සහිත සේවක නියෝජිත ආයතනක් සොයා ගත හැක.

ගෘහස්ථ සේවක තනතුරක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ සුදුසුකම් විස්තර හා ක්‍රමවේද දැන ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

නවතම තොරතුරු (චීන සහ ඉංගීසි භාෂා වලින් පමණි)
    


COVID-19 හා සම්බන්ධ වැදගත් පණිවිඩ


විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා නිරෝධායන විධිවිධාන

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers with effect from 1 April. Please click here for more details.

විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා නිරෝධායන විධිවිධාන (මාධ්‍ය නිවේදනය)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


COVID-19 සඳහා එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 

විදේශීය ගෘහස්ථ සේවක/සේවිකාවන් ඇතුළුව ගෘහස්ථ සහායකයින් ආවරණය කිරීම සඳහා එන්නත් ප්‍රමුඛතා කණ්ඩායම් පුළුල් කර තිබේ (www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). මාර්ගගත වේලාවන් වෙන්කරවා ගැනීම් හෝ වෙනත් විස්තර සඳහා, කරුණාකර එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනට අදාල නම් කරන ලද වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න(www.covidvaccine.gov.hk). මෙම වෙබ් අඩවියෙහි චීන, ඉංග්‍රීසි, තාගාලොග්, ඉන්දුනීසියානු, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාලි සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.


එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනට අදාල පත්‍රිකාව
(එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනට අදාල පත්‍රිකාව)
විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලබන්නේ එන්නත්කරණය
(විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලබන්නේ එන්නත්කරණය)

අවසාන සමාලෝචන දිනය 13 April 2021

කොරෝනා වෛරස් රෝගයට අදාළ වැදගත් තොරතුරු (COVID-19)

Please click here to know more about the Obligations and rights of employers and employees relating to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

රැකියා ආඥා පනත හා සම්මත රැකියා ගිවිසුම යටතේ සේවා යෝජකයින්ගේ සහ FDH ගේ වගකීම් සහ අයිතිවාසිකම් මෙන්ම කොරෝා වෛරස් රෝග 2019 (COVID-19) සම්බන්ධ අදාළ තොරතුරු දැන ගැනීමට කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.

නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සඳහා FDHs හා සේවා යෝජකයන්ට “COVID-19 තේමාත්මක වෙබ් අඩවිය” (www.coronavirus.gov.hk/) ගවේෂණය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ චීන, ඉංග්‍රීසි, ටැගලොග්, භාෂා ඉන්දුනීසියා, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාල සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.

අවසාන සමාලෝචන දිනය 14 March 2022

Other Related Information

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha will be a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.03.25 

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන් සහ සේවා යෝජකයන්ට සහාය වීමට පියවර

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට සහය වීමේ පියවර දීර්ඝ කරන බව රජය විසින් අද දින (මාර්තු 25) නිවේදනය කළේය.

...

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට සහය වීමේ පියවර දීර්ඝ කරන බව රජය විසින් අද දින (මාර්තු 25) නිවේදනය කළේය.

පවතින ගිවිසුම් වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම

සේවා යෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ කොන්ත්රාත්තු වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමට හැකි වන පරිදි රජය පෙර පියවර දිගටම ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 2022 ජූනි 30 දින හෝ ඊට පෙර අවසන් වන සියලුම FDH කොන්ත්රාත්තු සඳහා, කම්කරු කොමසාරිස් විසින් සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ 2 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති රැකියා කාලය උපරිම මාස හයක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීමට ප්රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. එවැනි විචලනය සේවායෝජකයා සහ අදාළ FDH යන දෙඅංශයෙන්ම එකඟ වන බව. කෙසේ වෙතත්, කලින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද නම්යශීලී විධිවිධාන යටතේ දැනටමත් දීර්ඝ කර ඇති කොන්ත්රාත්තු තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ.

ඉහත සඳහන් කළ මාස හයක දීර්ඝ කාල සීමාව තුළ අලුතින් කුලියට ගත් FDH හොංකොං වෙත පැමිණීමට විධිවිධාන සලසා ගත නොහැකි නම් සහ සේවායෝජකයාට මාස හයක දීර්ඝ කළ කාලයෙන් ඔබ්බට ඔහුගේ/ඇයගේ FDH සේවය දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්ය නම්, සේවායෝජකයා අයදුම් කිරීම සලකා බැලිය යුතුය. පවතින FDH සමඟ ගිවිසුම් අලුත් කිරීම සඳහා.

උපන් ස්ථානයට නැවත පැමිණීම කල් දැමීම

පවතින යාන්ත්රණය යටතේ, එම සේවායෝජකයා සමඟ අලුත් කරන ලද කොන්ත්රාත්තුවක් මත FDH එකක් හෝ පවතින කොන්ත්රාත්තුවක් කල් ඉකුත් වූ පසු නව සේවා යෝජකයෙකු සමඟ නව කොන්ත්රාත්තුවක් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන්, එම ස්ථානයට ආපසු යාම කල් දැමීම සඳහා ආගමන දෙපාර්තමේන්තුවට (ImmD) අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ වත්මන් සේවායෝජකයාගේ හෝ නව සේවායෝජකයාගේ එකඟතාවයට යටත්ව පවතින කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වී වසරකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා සම්භවය.

COVID-19 වසංගතය සැලකිල්ලට ගෙන, රජය දැනට පවතින නම්යශීලී වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ඇත. ඉහත සඳහන් වසරක කාල සීමාව තුළ FDH හට ඔහුගේ/ඇයගේ උපන් ස්ථානයට ආපසු යාමට නොහැකි නම්, ඔහු/ඇය, සේවායෝජකයා සමඟ එකඟතාවයකට අනුව, අවසානය දක්වා රැඳී සිටීමේ සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ImmD) වෙත අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ කොන්ත්රාත්තුව එම කාල සීමාව තුළ දී අවසන් වීමෙන් පසු ඔහුට/ඇයට නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය. විදේශීය ගෘහ සහයකයාගේ කොකොන්ත්රාත්තුවේ හි පවතින සීමාව ඉක්මවීමට පෙර සති අටක් ඇතුළත එවැනි අයදුම්පත් පිළිගත හැකිය. (එනම් කොන්ත්රාත් අලුත් කිරීම සඳහා වන ඒවා වේ).

ඉහත නම්යශීලී විධිවිධාන සේවා යෝජකයා සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයා අතර අන්යෝන්ය වශයෙන් එකඑකඟතාවක් ඇති විය යුතු බවත්, විදේශීය ගෘහ සහයකයා නැවත ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට පැමිණීමේ අවශ්යතාවය දිගටම පවතින බවත් රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ විදේශීය ගෘහ සහයකවරුන්ට මතක් කර දෙයි. සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයා සඳහා දීර්ඝ කාලීන රැඳී සිටීමේ සීමාව තුළ ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට ආපසු යාමට කටයුතු කළ යුතුය.

රජය විසින් තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම සහ අවශ්ය විටදී ඉහත ක්රියාමාර්ග සහ නම්යශීලී විධිවිධාන සමාලෝචනය කිරීම දිගටම සිදු කරනු ඇත.

රෝග වැළැක්වීමේ පියවරයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සහ මිනිසුන්ගේ ගලායාම අඩු කිරීමට රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විදේශීය ගෘහ සහයකයන් සඳහා වීසා අයදුම්පත් සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකු තවදුරටත් රැකියා සඳහා මාර්ගගත ක්රම හෝ ImmDආගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජංගම යෙදුම හරහා ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. www.immd.gov.hk/fdh හි විශේෂිත "විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා සබැඳි සේවා" වෙබ් පිටුවක් පිහිටුවීමට අමතරව, ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඩිජිටල් තාක්ෂණය වඩා හොඳින් භාවිතා කිරීම තුළින් වීසා අයදුම් කිරීමේ සේවාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර වීසා අයදුම් කිරීම සඳහා විද්යුත් සේවාවන් දියත් කරන ලදී " 2021 දෙසැම්බර් 28 දින e-Visa" විධිවිධානය. ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් අනුමත කිරීමෙන් පසු, අයදුම්කරුවන්ට විවිධ ක්රම හරහා වීසා ගාස්තු ගෙවා ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ජංගම උපාංගවලින් "e-Visa" බාගත කිරීමට හෝ "e-Visa" මුද්රණය කිරීමට හැකිය. විස්තර සඳහා කරුණාකර අදාළ මාධ්ය නිවේදනය බලන්න (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). මහජන සාමාජිකයින්ට අයදුම්පත්රයේ තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා පරිපූරක ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම සහ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අකාලයේ අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම ඉහත කැප වූ වෙබ් පිටුව හරහා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සංචාරය කිරීමේ අවශ්යතාවය අඩු කරන අතරම වෛරසයට එරෙහිව එකට සටන් කිරීමේ ප්රයත්නයන් සඳහා දායක වන අතරම පහසු මෙන්ම කාලය ඉතිරි කර දෙන විධිමත් ක්රියාදාමයන් හරහා යාමට ඔවුන්ට පුද්ගලිකව ආගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයකට පැමිණීමට අවශ්ය නොවේ.

විදේශීය ගෘහ සහයකයාගේ රැඳී සිටීමේ සීමාව සහ විදේශ ගමන් බලපත්ර වලංගුභාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, වීසා බලපත්ර සඳහා අයදුම්පත් සහ විදේශ ගමන් බලපත්ර ප්රතිස්ථාපනය කිරීමටත් කල් ඇතිව කටයුතු කරන ලෙසත් රජය සේවා යෝජකයින්ගෙන් සහ ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගේ රැකියා අයිතිවාසිකම් සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර 21579537 (1823 විසින් මෙහෙයවන ලද) හි කැපවූ FDH ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් හෝ fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑලෙන් LD අමතන්න. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිහිටුවන ලද විදේශීය ගෘහ සහයකයින් වෙනුවෙන් කැපවූ විදේශීය ගෘහ සහයක ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk) විදේශීය ගෘහ සහයකයින් හා ඔවුන්ගේ රැකියා සම්බන්ධ තොරතුරු දැන ගැනීමට ප්රයෝජනවත් සබැඳි ද සපයයි. විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගේ වීසා ඉල්ලුම්පත්ර පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර 28246111 විමර්ශන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් හෝ enquiry@immd.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑල යැවීමෙන් ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව අමතන්න.


2022.03.05 

Government's response on situation of foreign domestic helpers affected by COVID-19 (with photos)

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

...

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

Currently, about 330 000 FDHs, coming mainly from the Philippines and Indonesia, are serving local families in Hong Kong. The HKSAR Government and the local community greatly value and appreciate the significant contributions rendered by FDHs in support of families and the local economy. We much empathise with their not being able to visit their families back at home because of the ravaging epidemic. The HKSAR Government is committed to continue protecting the employment rights and interests of FDHs in order to maintain Hong Kong as an attractive place for FDHs to work.

The HKSAR Government does not and will not tolerate any employers of FDHs illegally dismissing FDHs who have suffered from the COVID-19 and in violation of the Employment Ordinance (EO). Under the EO, an employer is prohibited from terminating the contract of employment of an employee on his/her paid sickness day, except in cases of summary dismissal due to the latter's serious misconduct. An employer who contravenes relevant provisions of the EO commits an offence and is liable to prosecution and, upon conviction, to a maximum fine of $100,000. The HKSAR Government has continuously reminded employers of their statutory obligations and requirements under the EO and the Standard Employment Contract amidst the pandemic. Any breach of such requirements will render them ineligible to employ an FDH for a period of time and their visa applications for FDHs will be refused. Employers are also reminded of the possible violation of the Disability Discrimination Ordinance if they treat their FDHs less favourably (for example, by dismissing them) because the FDHs have been infected with or recovered from COVID-19. The HKSAR Government will stay vigilant in taking enforcement actions against any violation of law in liaison and collaboration with the relevant Consulates General.

For those FDHs under employment who test positive to the COVID-19 or are regarded as close contacts, they will receive support like any other citizens of Hong Kong. The HKSAR Government, with the staunch support of the Central People's Government, is expanding the capacity of community isolation facilities for those to whom priority should be accorded for isolation outside of the home environment. For those FDHs currently without employment in Hong Kong, the Labour Department has been assisting in their admission to suitable facilities with the support and assistance of the relevant Consulates General.

On the other hand, the HKSAR Government wishes to extend its sincere gratitude to employers of FDHs and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus. Over the recent weekends, we noticed that FDH gatherings in popular spots had been significantly reduced.

"The 5th wave of the COVID-19 epidemic has hit us hard and we could only overcome this major challenge with the full support and co-operation of the community. FDHs working in Hong Kong are a core part of our community and we believe the great majority of their employers are responsible and reasonable. The HKSAR Government will protect the legitimate rights and interests of FDHs in Hong Kong," the spokesman said.

Photo:
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.
				  The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.


2022.02.24 

සේවා යෝජකයින් COVID-19 වැළදී ඇති විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සේවයෙන් පහ නොකළ යුතුය.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (පෙබරවාරි 24) සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දුන්නේ COVID-19 ආසාදනය වී ඇති විදේශීය ගෘහ සේවකයන් (FDHs) සේවයෙන් පහ නොකළ යුතු බවත්, රැකියා ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුව (SEC) යටතේ වසංගතය මධ්යයේ දී නිකුත් කළ උපදෙස් අඛණ්ඩව පිළිපැදිය යුතු බවත්ය.

...

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (පෙබරවාරි 24) සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දුන්නේ COVID-19 ආසාදනය වී ඇති විදේශීය ගෘහ සේවකයන් (FDHs) සේවයෙන් පහ නොකළ යුතු බවත්, රැකියා ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා කොන්ත්රාත්තුව (SEC) යටතේ වසංගතය මධ්යයේ දී නිකුත් කළ උපදෙස් අඛණ්ඩව පිළිපැදිය යුතු බවත්ය.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රකාශකයෙක් පැවසු පරිදි ගෘහ සහයකයින් සේවයේ යොදවන සේවා යෝජකයින් EO සහ SEC යටතේ ඔවුන්ගේ බැඳීම් සහ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය. විදේශීය ගෘහ සහයකයා හට COVID-19 වැළඳී ඇති නිසා රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් නොකළ යුතු බව අපි සේවා යෝජකයන්ට මතක් කිරීමට කැමැත්තෙමු. EO යටතේ, සේවකයාගේ බරපතල විෂමාචාරය හේතුවෙන් නිකුත් කළ සාරාංශයක් සහිතව සේවයෙන් පහකිරීමේ අවස්ථා හැර, සේවායෝජකයා විසින් ඔහුගේ/ඇයගේ වැටුප් සහිත අසනීප දිනයේ සේවකයාගේ රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම තහනම්ය. EO හි අදාළ විධිවිධානවලට පටහැනිව කටයුතු කරන සේවා යෝජකයෙකු විසින් වරදක් සිදු කර ඇති බැවින් එයට වගකිව යුතු ය. නඩු පැවරීම සහ, වරදකරු වූ පසු, උපරිම $100,000 දඩයකට අමතරව, සේවා යෝජකයෙකු EO උල්ලංඝනය කර ඇත්නම්, ඔහු/ඇය යම් කාලයක් සඳහා විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකුව සේවයේ යෙදවීමට සුදුසුකම් නොලබන අතර ඔහුගේ/ඇයගේ විදේශීය ගෘහ සහයකයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වීසා අයදුම්පත් ප්රතික්ෂේප වනු ඇත. සේවා යෝජකයන් විසින් විදේශීය ගෘහ සහයකයාට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ සහයකයාට අඩු සැලකිලි (උදා: ඔවුන් සේවයෙන් පහකිරීමෙන්) දක්වන්නේ නම්, ඔවුන් විසින් ආබාධිතයන්හට වෙනස්කම් කිරීමේ ආඥාපනත (DDO) උල්ලංඝනය කෙරෙන බව ද සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දෙනු ලැබේ.

EO අනුව, සේවා යෝජකයෙකු විසින් විදේශීය ගෘහ සහයකයෙකු අසනීප වුවහොත් EO ට අනුකූලව සහයකයා වෙත අසනීප නිවාඩු සහ අසනීප දීමනාව ලබා දිය යුතුය. රෝගී වූ ගෘහ සහයකයා ඔහුගේ/ඇයගේ අසනීප නිවාඩු කාලය ආවරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් වැටුප් සහිත අසනීප දින රැස් කර නොමැති නම්, රජය විසින් සේවායෝජකයාට අනුකම්පා කරන ලෙසත්, වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු ලබා දීම ගැන සලකා බලන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී. මීට අමතරව, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ අවශ්යතා අනුව, සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ විදේශීය ගෘහ සහයකය සඳහා නොමිලේ, සුදුසු නවාතැන් මෙන්ම නොමිලේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දිය යුතුය.

ප්රකාශකයා විසින් තවදුරටත් කියා සිටියේ, "විදේශීය ගෘහ සහයකයින් හොංකොං හි පවුල්වලට ගෘහස්ථ වැඩ කර දීමට සහ වැඩිහිටියන් සහ ළමයින් රැකබලා ගැනීමට උපකාර කරයි. මේ නිසා හොංකොං වෙත ඔවුන් සැලකිය යුතු මට්ට්මකින් දායක වේ. වසංගතය හේතුවෙන් 2020 ජනවාරි මස සිට විදේශීය ගෘහ සහයකයින් සංඛ්යාව දැනටමත් 400000 සිට 340000 දක්වා අඩු වී ඇත. වසංගතය හමුවේ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය සහ අවබෝධය වඩාත් අවශ්‍ය වේ. ප්රදේශයේ පවුල්වල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා, විදේශීය ගෘහ සහයකයින් ආකර්ශනය කර ගන්නා ස්ථානයක් ලෙස හොංකොං පවත්වා ගන්නා අතරම ඔවුන් සඳහා සැපයෙන සහය සහ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කළ යුතුය.දෛනික කටයුතු සිදු කරමින්, වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරන ලෙස රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ විදේශීය ගෘහ සහයකයින්ගෙන් ආයාචනා කරයි. සේවා යෝජකයින් විසින් ආසාදිත විදේශීය ගෘහ සහයකයින් අත්තනෝමතික ලෙස සේවයෙන් පහ නොකළ යුතුය. COVID-19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් සේවායෝජකයා විසින් සේවයෙන් පහ කරන ඕනෑම ගෘහ සහයෙකුට ආධාර සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණිය හැකිය."

විදේශීය ගෘහ සහයකයින් සහ සේවා යෝජකයින්ට 21579537 (1823 විසින් හසුරුවන ලද) ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඇමතීමට හැකිය, fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්යුත් තැපෑලක් යැවීමට හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් ඇති පෝටල් එකෙහි (www.fdh.labour.gov.hk) මාර්ගගත පෝරමය හරහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව අමතන්න. COVID-19 සහ DDO සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා, සේවා යෝජකයන්ට සම අවස්ථා පිළිබඳ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැක.

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

විගමනික ගෘහ සේවකයින් සඳහා වීසා බලපත්ර සඳහා අයදුම් කිරීමේදී සේවා යෝජකයන් අත්සන් කළ යුතුය

හොංකොං හි COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ නවතම වර්ධනය හා බරපතලකම සැලකිල්ලට ගනිමින්, රජය රෝග වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම (අන්තර් මායිම් සහ සංචාරකයින් නියාමනය කිරීම) නියාමනය (වගන්ති. 599 එච්, හොංකොං හි නීතිය) යටතේ විශේෂ නියමයන් ගැසට් කර ඇත. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ආගමන රෝගී සිද්ධීන් තවදුරටත් අඩු කිරීම අරඹයා, හොංකොං වෙත පැමිණීමට දින 14 ක් ඇතුළත නිශ්චිත අධි අවදානම් ස්ථානවලට (එනම් බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, නේපාලය, පකිස්තානය, පිලිපීනය සහ දකුණු අප්රිකාව) සංචාරය කළ සංචාරකයින් සඳහා මහජන සෞඛ්ය හේතු මත කොන්දේසි පැනවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. අදාළ විශේෂ නියමයන් 2020 ජූලි මස 25 වන දින පෙ.ව. 0.00 සිට බලාත්මක වූ අතර වැඩිදුරටත් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන තුරු මෙම කොන්දේසි බලාත්මක වේ.

...

හොංකොං හි COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ නවතම වර්ධනය හා බරපතලකම සැලකිල්ලට ගනිමින්, රජය රෝග වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම (අන්තර් මායිම් සහ සංචාරකයින් නියාමනය කිරීම) නියාමනය (වගන්ති. 599 එච්, හොංකොං හි නීතිය) යටතේ විශේෂ නියමයන් ගැසට් කර ඇත. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ආගමන රෝගී සිද්ධීන් තවදුරටත් අඩු කිරීම අරඹයා, හොංකොං වෙත පැමිණීමට දින 14 ක් ඇතුළත නිශ්චිත අධි අවදානම් ස්ථානවලට (එනම් බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, නේපාලය, පකිස්තානය, පිලිපීනය සහ දකුණු අප්රිකාව) සංචාරය කළ සංචාරකයින් සඳහා මහජන සෞඛ්ය හේතු මත කොන්දේසි පැනවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. අදාළ විශේෂ නියමයන් 2020 ජූලි මස 25 වන දින පෙ.ව. 0.00 සිට බලාත්මක වූ අතර වැඩිදුරටත් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන තුරු මෙම කොන්දේසි බලාත්මක වේ.

2020 ජුලි මස 18 වන දින කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDHs), සේවා යෝජකයින් සහ රැකියා නියෝජිත ආයතන වෙත ඉහත සඳහන් විශේෂ නියමයන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන ලෙස මාධ්ය නිවේදනයක් මගින් දන්වන ලදී. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). විශේෂ නියමයන් අදාළ වන FDH සඳහා, ඔහු / ඇය පහත සඳහන් ලේඛන ලබා දිය යුතුය:

1. පහත දෑ තහවුරු කරමින් රසායනාගාරයක් හෝ සෞඛ්ය සේවා ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරන ලද අදාළ FDH ගේ නම සහ හැඳුනුම්පත් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්ර අංකය සහිත ලිපියක් හෝ සහතිකයක්:
(අ) අදාළ FDH ව COVID-19 සඳහා න්යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණයකට භාජනය කරන ලද අතර, ඒ සඳහා යොදාගත් නියැදිය නිශ්චිත ගුවන් යානය පිටත්වීමට නියමිත වේලාවට පැය 72 කට පෙර කාලය ඇතුළත අදාළ FDH වෙතින් ලබා ගන්නා ලදී;
(ආ) නියැදිය මත සිදු කරන ලද පරීක්ෂණය COVID-19 සඳහා න්යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණයකි; සහ
(ඇ) පරීක්ෂණයේ ප්රතිඵලය වන්නේ අදාළ FDH COVID-19 සඳහා ඍණාත්මක එකක් වේ;
2. රසායනාගාරය හෝ සෞඛ්ය සේවා ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද අදාළ FDH ගේ නම සහ හැඳුනුම්පත් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්ර අංකය සටහන් කර ඇති පරීක්ෂණය සඳහා වන වාර්තාවේ මුල් පිටපත;
3. රසායනාගාරය හෝ සෞඛ්ය සේවා ආයතනය රජය විසින් පිළිගෙන හෝ අනුමත කර ඇති බවට සහතික කරන රසායනාගාරය හෝ සෞඛ්ය සේවා ආයතනය පිහිටා ඇති ස්ථානයේ රජයේ අදාළ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද ඉංග්රීසි හෝ චීන භාෂාවෙන් වූ ලිපියක්; සහ
4. අදාළ FDH හොංකොං වෙත පැමිණි දින සිට දින 14 කට නොඅඩු කාලයක් සඳහා හොංකොං හි හෝටලයක කාමරයක් වෙන් කරවා ගැනීම පිළිබඳව තහවුරු කෙරෙන, හොංකොං වෙත පැමිණි දිනය පැහැදිළිව සටහන් කර ඇති ඉංග්රීසි හෝ චීන භාෂාවෙන් වූ ලිපියක්.

සේවා යෝජකයන් න්යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණයේ පිරිවැය සහ නවාතැන් වියදම් මෙන්ම අනිවාර්ය නිරෝධායනය අතරතුර තමන්ගේ FDHs සඳහා ආහාර දීමනාවක් ද ලබා දිය යුතුය.

ඉහත පියවරයන්ට සමගාමීව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ImmD) FDH වීසා බලපත්ර සඳහා යොමු කරන අයදුම්පත් සඳහා නව විධිවිධානයක් ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ක්ෂණිකව බලාත්මක වන පරිදි, ඔවුන්ගේ FDHs සඳහා වීසා බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන සේවා යෝජකයින් (එම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත් අනුමත කර නොමැති හෝ වීසා බලපත්ර නිකුත් කර නොමැති ඒවා ඇතුළුව) තම FDHs සඳහා COVID-19 පරීක්ෂණයක් සහ හෝටල් නිරෝධායනය සඳහා විධිවිධාන සලසන බව තහවුරු කිරීමට ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම අවශ්ය වේ. එමෙන්ම 2020 ජුලි මස 25 වන දින හෝ ඊට පසුව ඔවුන්ගේ FDHs මෙහි පැමිණෙන්නේ නම් අදාළ වියදම් සඳහා ද වගකිව යුතු වේ. සේවා යෝජකයින් එම ගිවිසුම උල්ලංඝනය කර ඇති බව පෙනී යන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ FDHs හොංකොං වෙත ඇතුළුවීම ප්රතික්ෂේප කළ හැකි අතර ඒ සේවා යෝජකයාගෙන් FDHs සේවයේ යොදවා ගැනීමට යොමු කරන ඉල්ලුම්පත් ප්රතික්ෂේප කළ හැකිය.

එම ගිවිසුමේ ආකෘතියක් ImmD වෙබ් අඩවියෙන් www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html බාගත කර ගත හැකි අතර ImmD මූලස්ථාන සහ ආගමන ශාඛා කාර්යාල වලින් ද නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

FDH වීසා බලපත්ර අයදුම්පත් පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර 2824 6111 දුරකථන අංකයට අමතා හෝ enquiry@immd.gov.hkවෙත විද්යුත් තැපෑලෙන් අමතා ImmD සම්බන්ධ කරගෙන විමසිය හැකිය. රැකියා අයිතිවාසිකම් සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර විශේෂිත FDH දුරකථන අංකයෙන් 2157 9537 ("1823" විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ) LD අමතන්න නැතහොත් fdh-enquiry@labour.gov.hkමගින් විද්යුත් තැපෑලෙන් සම්බන්ධ වන්න.