Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

පිළිගැනීමේ පණිවිඩය

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හොංකොං හි සේවය කරන විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු මෙන්ම ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ට විගමනික ගෘහ සේවක ආගමනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති, කම්කරු නීතියට අදාළ අයිතින් හා වගකීම් වලට සම්බන්ධ ප්‍රකාශන හා ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්රමිතිගත සේවක ගිවිසුම ඔබට ලබා ගත හැක. විගමනික ගෘහ සේවකයින් මෙන්ම ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ද ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර හෝ සේවා කාලය තුල මෙම වෙබ් අඩවිය හා අදාළ වෙනත් තොරතුරු පරිහරණය කිරීම යෝග්‍ය වේ.

රැකියා නියෝජිත ආයතන (EA) හරහා විගමනික ගෘහ සේවකයින් බඳවා ගැනීම හෝ රැකියාවක් සොයා ගැනීම හොංකොං විශේෂ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන රජය යටතේ අනිවාර්ය නොවුණද හොංකොං ජනතාව අතර එය සුලභ ය. නමුත් විගමනික ගෘහ සේවකයින්ගේ රටවල එවැනි අවශ්‍යතාවයන් තිබිය හැකි අතර ඒවා රටින් රටට වෙනස් විය හැක.කියා නියෝජිත ආයතන (EA) හා කටයුතු කිරීමේ තොරතුරු ඇතුලත් කොටස කියවා ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නා අවස්ථාවකදී එය සැලකිල්ලට ගැනීමට කටයුතු කිරීම දෙපාර්ශවයටම සුදුසු වේ. ඔවුන්ට වෙබ් පිටුවේ ඇති සෙවීම් යන්ත්‍රය හරහා හොංකොං හි අනුමත බලපත්‍රයක් සහිත සේවක නියෝජිත ආයතනක් සොයා ගත හැක.

ගෘහස්ථ සේවක තනතුරක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ සුදුසුකම් විස්තර හා ක්‍රමවේද දැන ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

නවතම තොරතුරු
    

සාමාන්‍ය ප්‍රතිපත්ති

දේශීය, පූර්ණ කාලීන, රක්ෂාව කරන තැනම නැවතී සිටින ගෘහ සේවිකාවන්ගේ හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා, 1970 වර්ෂයේ සිට විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDHs) ආනයනය කිරීමට රජය අවසර ලබාදී ඇත. මෙම වැඩපිළිවෙළ, රජයේ දේශීය කම්කරු ශ්‍රමිකයින්ට ප්‍රමුඛතාවය දීමේ මූලික මූලධර්මය සමග අනුගාමී වන බැවින් හොංකොංහි සුදුසු දේශීය කම්කරුවන් බඳවා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන සේවා යෝජකයින්ට පමණක් කම්කරුවන් ආනයනය කළ හැකිය.

විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDH) සහ ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයින්ගේ අරමුණු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රජය විසින් ප්රමිතිගත සේවක ගිවිසුම (SEC) (ID 407 ආකෘතිය) නියම කර ඇත. ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු සහ සම්බන්ධතා අංශයේ 2 වන මහල, ආගමන සේවය, 7 ග්ලොචෙස්ටර් මාවත, වෙං චායි, හොංකොං යන ස්ථානවල විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDH) සඳහා වීසා අයදුම් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් ලබා ගත හැකිය.

විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට (FDH) සේවක නීති සම්පාදනය හරහා සපයා ඇති සුරක්ෂිතභාවයට අමතරව,සම්මත රැකියා ගිවිසුමෙහි දක්වා ඇති පරිදි, නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, නොමිලේ ආහාර සහ නොමිලේ වෛද්‍ය සේවා සැපයීම සිදු කෙරේ. විගමනික ගෘහ සේවකයින්ටහා ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට නොමිලේ උපදේශනය හා සංහිඳියා සේවාව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හරහා සපයනු ලැබේ. (කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු සබඳතා අංශයෙහි කාර්යාලවල සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු සහ ලිපි ලේඛන සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.) ආරවුල්වල දී, සාමකාමී විසඳුමක් සොයාගත නොහැකි නම්, නඩු විභාගය සඳහා කම්කරු විනිශ්චය සභාව හෝ සුළු සේවක විනිශ්චය මණ්ඩලයට යොමු කරනු ලැබේ.

සේවායෝජකයන් මෙන්ම දේශීය කම්කරුවන්ගේ රැකියා අවස්ථා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අර්ධකාලීන වැඩ කිරීම ඇතුළු වෙනත් රැකියාවක් භාර ගැනීමට හෝ අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමේ සඳහන් සේවා යෝජකයන්ගේ ලිපිනයන් හැර වෙනත් ස්ථානයක වැඩ කිරීමට විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට (FDH) අවසර නොලැබේ.

සේවායෝජකයින්ගේ සහ විගමනික ගෘහ සේවකයින්ගේ (FDH) අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පිළිබඳව ක්ෂණික සඳහනක් සැපයීම සඳහා, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් "විගමනික ගෘහ සහායකයින් රැකියාවට බඳවා ගැනීමේ ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශය - විගමනික ගෘහ සේවකයින් සහ සේවායෝජකයින්ගේ දැන ගත යුතු දෑ" යන්න නිකුත් කර ඇති අතර, විගමනික ගෘහ සේවකයින් හා සේවායෝජකයින් මතු කරන ලද පොදු ප්‍රශ්න කිහිපයක් සඳහා පිළිතුරු එහි සපයා ඇත. කම්කරු නීති සහ සම්මත රැකියා ගිවිසුම යටතේ ඇති අයිතිවාසිකම් හා වගකීම්වලට ප්රචාරක මාධ්ය සහ අදාළ ප්රකාශන ද ඔබට භාවිතා කල හැක.

විගමනික ගෘහ සේවක (FDH) ගිවිසුම් හා ව්‍යවස්ථාපිත හිමිකම් පිළිබඳ නිතර අසන ප්‍රශ්න සඳහා, කරුණාකර මෙතනින් පිවිසෙන්න.

අදාළ සම්බන්ධය: විගමනික ගෘහ සහායකයින් බඳවා ගැනීම


අවම වැටුප (MAW)

අවම වැටුප (MAW) යනු විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDH) සඳහා ලබා දෙන වැටුප් ආරක්ෂාවයි. සේවායෝජකයන් ගිවිසුම අත්සන් කරන අවස්ථාවෙදී අවම වැටුප (MAW) ට වඩා නොඅඩු වැටුපක් විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDH)ට ගෙවිය යුතුය. මෙය එක් අතකින් සූරාකෑමට එරෙහිව විගමනික ගෘහ සේවකයින් (FDH) ආරක්ෂා කරන අතර ලාභදායී විදේශීය ශ්‍රම බලකායෙන් ඇතිවන තරඟයෙන් දේශීය ශ්‍රමිකයන් ආරක්ෂා කරයි. හොංකොං විශේෂ පරිපාලන රාජ්‍යය විසින් හොංකොංහි සාමාන්‍ය ආර්ථික හා රැකියා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම අවම වැටුප (MAW) නිරන්තරයෙන් සමාලෝචනය කරනු ලැබේ.

2023 සැප්තැම්බර් 30 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, FDHs සඳහා MAW මසකට ඩොලර් $4,870 ක් වන අතර, එය 2023 සැප්තැම්බර් 30 දින හෝ පසුව අත්සන් කරන ලද රැකියා ගිවිසුම් සඳහා අදාළ වේ. පෙර MAW $4,730, 2022 ඔක්තෝබර් 1 සිට 2023 සැප්තැම්බර් 29 දක්වා අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම් සඳහා අදාළ වේ.


IMPORTANT MESSAGES

Labour Department to hold online briefing for employers of foreign domestic helpers

The Labour Department will hold an online briefing on employment rights and obligations of employers of foreign domestic helpers (FDHs) at 7pm on 12 July 2024 (Friday). A representative from the Equal Opportunities Commission will also share the best practices for creating an inclusive workplace for FDHs. The briefing will be conducted in Cantonese and admission is free of charge. FDH employers, especially first-time employers, are welcome to attend. Please click here for details.

Employment Briefing for Foreign Domestic Helpers (Quota Full)

To enhance the awareness of foreign domestic helpers (FDHs) on their employment rights and benefits, the Labour Department will conduct a briefing for FDHs on 23 June 2024 (Sunday). Related publications and souvenirs will also be distributed. For details, please click HERE.

පිටතට මුහුණලා ඇති ජනෙල් පිරිසිදු කිරීමේදී විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වයි 

විදේශීය ගෘහ සේවිකාවක් (FDH) විසින් පිටතට මුහුණලා ඇති කවුළුවක් පිරිසිදු කරමින් සිටියදී මීට පෙර සිදු වූ මාරාන්තික අනතුර පිළිබඳව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) දැඩි කනස්සල්ලට පත්ව සිටී. LD පහත සඳහන් කොන්දේසි දෙක අවශ්ය වීමට පෙර අනුකූල විය යුතු බව සේවා යෝජකයින්ට මතක් කර දෙයි FDH බිම් මට්ටමේ හෝ බැල්කනියට යාබදව පිහිටා නොමැති ඕනෑම කවුළුවක පිටත පිරිසිදු කිරීම (සහායකයාට වැඩ කිරීමට සාධාරණ ලෙස ආරක්ෂිත විය යුතුය) හෝ පොදු කොරිඩෝව:

1. පිරිසිදු කරනු ලබන කවුළුව ග්රිල් විවෘත කිරීම වළක්වන ආකාරයෙන් අගුළු දමා හෝ සුරක්ෂිත කර ඇති ග්රිල් එකකින් සවි කර ඇත; සහ

2. FDH's ශරීරයේ කිසිදු කොටසක් ආයුධ හැර ජනෙල් කවුළුවෙන් ඔබ්බට විහිදෙන්නේ නැත.

ඉහත අවශ් යතාවය සේවා යෝජකයින් සහ FDHs විසින් පිළිපැදිය යුතු FDHs සඳහා වන සම්මත සේවා නියුක්ති කොන්ත් රාත්තුවේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. සේවායෝජකයා කොන්ත්රාත්තුව උල්ලංඝනය කරමින් පිටතට මුහුණලා ඇති කවුළු පිරිසිදු කරන ලෙස FDH ඉල්ලා සිටී නම්, FDH එවැනි ඉල්ලීම ප්රතික්ෂේප කළ යුතුය. FDHs වෙතින් ද සහාය ලබා ගත හැකිය LD කැපවූ අය හරහා FDH ක්ෂණික ඇමතුම් 2157 9537.

අනාරක්ෂිත තත්වයක් තුළ (උදා: ආරක්ෂිත සහායකින් තොරව වැඩ කිරීම හෝ උසට නැගී සිටීම) හෝ ක්ෂණික අනතුරක් හමුවේ FDH රාජකාරිය ඉටු කරනු දුටු ඕනෑම මහජන සාමාජිකයෙකුට වහාම මේ පිළිබඳව පොලිසියට වාර්තා කරන ලෙස LD ඉල්ලා සිටී.

ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දින වැඩි කිරීම

2024 සිට ආරම්භ වන නත්තල් දිනයෙන් පසු පළමු සතියේ දිනය රැකියා ආඥා පනත යටතේ අලුතින් එකතු කරන ලද ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු දිනයක් වනු ඇත. විස්තර සඳහා කරුණාකර පිවිසෙන්න: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm