Foreign Domestic Helpers' Corner Foreign Domestic Helpers' Corner

පිළිගැනීමේ පණිවිඩය

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් හොංකොං හි සේවය කරන විගමනික ගෘහ සේවකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු මෙන්ම ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ට විගමනික ගෘහ සේවක ආගමනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති, කම්කරු නීතියට අදාළ අයිතින් හා වගකීම් වලට සම්බන්ධ ප්‍රකාශන හා ගෘහස්ථ සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්රමිතිගත සේවක ගිවිසුම ඔබට ලබා ගත හැක. විගමනික ගෘහ සේවකයින් මෙන්ම ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයන්ද ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර හෝ සේවා කාලය තුල මෙම වෙබ් අඩවිය හා අදාළ වෙනත් තොරතුරු පරිහරණය කිරීම යෝග්‍ය වේ.

රැකියා නියෝජිත ආයතන (EA) හරහා විගමනික ගෘහ සේවකයින් බඳවා ගැනීම හෝ රැකියාවක් සොයා ගැනීම හොංකොං විශේෂ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන රජය යටතේ අනිවාර්ය නොවුණද හොංකොං ජනතාව අතර එය සුලභ ය. නමුත් විගමනික ගෘහ සේවකයින්ගේ රටවල එවැනි අවශ්‍යතාවයන් තිබිය හැකි අතර ඒවා රටින් රටට වෙනස් විය හැක.කියා නියෝජිත ආයතන (EA) හා කටයුතු කිරීමේ තොරතුරු ඇතුලත් කොටස කියවා ඔවුන්ගේ සේවය ලබා ගන්නා අවස්ථාවකදී එය සැලකිල්ලට ගැනීමට කටයුතු කිරීම දෙපාර්ශවයටම සුදුසු වේ. ඔවුන්ට වෙබ් පිටුවේ ඇති සෙවීම් යන්ත්‍රය හරහා හොංකොං හි අනුමත බලපත්‍රයක් සහිත සේවක නියෝජිත ආයතනක් සොයා ගත හැක.

ගෘහස්ථ සේවක තනතුරක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදාළ සුදුසුකම් විස්තර හා ක්‍රමවේද දැන ගැනීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

නවතම තොරතුරු
    


COVID-19 හා සම්බන්ධ වැදගත් පණිවිඩ


COVID-19 වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට සහ සේවා යෝජකයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 දිනෙන් නතර කෙරේ.

ක්ලික් කරන්න මෙන්න සඳහා නවතම මාධ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා නවතම අභ්‍යන්තර පාලන සහ පරීක්ෂණ විධිවිධාන

ක්ලික් කරන්න මෙන්න සඳහා නවතම මාධ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ගේ පරීක්ෂණ අවශ්යතා ගැන දැන ගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න හොංකොං වල වැඩට එනවා

කොරෝනාවයිරසය රෝග 2019 - නිතර අසන ප්රශ්න සම්බන්ධයෙන් විදේශ දේශීය කාරයෙක්

කොරෝනා වයිරස් රෝගය 2019 (COVID-19) සම්බන්ධ සේවා යෝජකයින්ගේ සහ සේවකයින්ගේ බැඳීම් සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.

නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සඳහා FDHs හා සේවා යෝජකයන්ට “COVID-19 තේමාත්මක වෙබ් අඩවිය” (www.coronavirus.gov.hk/) ගවේෂණය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ චීන, ඉංග්‍රීසි, ටැගලොග්, භාෂා ඉන්දුනීසියා, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාල සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.

අවසාන සමාලෝචන දිනය 31 January 2023

COVID-19 සඳහා එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 

මාර්ගගත වේලාවන් වෙන්කරවා ගැනීම් හෝ වෙනත් විස්තර සඳහා, කරුණාකර එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනට අදාල නම් කරන ලද වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න (www.covidvaccine.gov.hk). මෙම වෙබ් අඩවියෙහි චීන, ඉංග්‍රීසි, තාගාලොග්, ඉන්දුනීසියානු, තායි, හින්දි, සිංහල, බෙංගාලි, නේපාලි සහ උර්දු යන භාෂාවලින් තොරතුරු අඩංගු වේ.


අවසාන සමාලෝචන දිනය 29 August 2022

වෙනත් අදාළ තොරතුරු

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.3.10 

Government reminds foreign domestic helpers and employers that flexibility arrangements to cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1

The Government today (March 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and their employers that the flexibility arrangements to cope with the COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1. Employers and FDHs should discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible to avoid breaching the relevant requirements.

...

The Government today (March 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and their employers that the flexibility arrangements to cope with the COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1. Employers and FDHs should discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible to avoid breaching the relevant requirements.

Taking into account the development of the pandemic and the gradual relaxation of inbound control measures, the Government announced on December 19, 2022, the discontinuation of the flexibility arrangements on May 1(www.info.gov.hk/gia/general/202212/19/P2022121900349.htm). Details are set out below:

Extension of validity period of existing contracts

For all FDH contracts expiring on or before April 30, employers may apply for extending the validity period of the existing contracts with their outgoing FDHs. For such contracts, the Commissioner for Labour has given in-principle consent for extending the employment period stated in Clause 2 of the Standard Employment Contract (SEC) for a maximum period of six months, on the basis that such variation is mutually agreed upon by both the employers and FDHs concerned. However, applications for further extension of contracts which have already been extended under the previously announced flexibility arrangements will not be considered. If an employer needs to continue to employ his/her FDH beyond the six-month extended period, the employer should consider applying for a contract renewal with the existing FDH. All such applications should reach the Immigration Department (ImmD) on or before the contract expiry dates. Late submissions will not be accepted.

The flexibility arrangements on extending the validity period of existing contracts for six months is not applicable to FDH contracts expiring on or after May 1. These employers may still, according to Clause 15(a) of the SEC, vary Clause 2 of the SEC to extend the period of employment by not more than one month by mutual agreement between the employers and the FDHs, and with approval from the Director of Immigration.

Deferral of return to place of origin

Under normal circumstances, an FDH on a renewed contract with the same employer, or due to start a new contract with a new employer, upon the expiry of an existing contract, may apply to the ImmD for deferring his/her return to the place of origin for not more than one year after the existing contract ends, subject to the agreement of his/her current employer or new employer.

If the aforementioned one-year period expires on or before April 30, the FDH may submit an application to the ImmD within eight weeks prior to the expiry of the existing limit of stay to further extend the limit of stay until the end of his/her contract. All such applications should reach the ImmD on or before April 30. Late submissions will not be accepted. The Government reminds employers and FDHs that the above flexibility arrangements must be mutually agreed between them, and that the requirement of FDHs returning to their places of origin remains in force. Employers should arrange for their FDHs to return to their place of origin within the extended limit of stay.

If the aforementioned one-year period expires on or after May 1, the period for them to return to the place of origin will not be further extended. Employers should arrange for their FDHs to return to their places of origin within the current limit of stay and then return to Hong Kong within the validity of the entry visa issued to the FDHs for completion of the contract.

The Government urges employers and their FDHs to discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible. They should also be mindful of the limit of stay and the passport validity of the FDHs and arrange applications for visas and replacement of passports in advance.

For enquiries on FDH visa applications, please contact the ImmD by calling the enquiry hotline at 2824 6111 or by sending an email toenquiry@immd.gov.hk. For enquiries on employment rights and benefits of FDHs, please contact the Labour Department (LD) at the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) set up by the LD also provides information and useful links relating to the employment of FDHs.


2023.2.28

Government lifts all mandatory mask-wearing requirements

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

...

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

Hong Kong has already built up a strong immunity barrier, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole. The risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Having gone through three years of COVID-19 epidemic, various monitoring indicators in epidemic activities are recently on a steady downward trend and the winter influenza season is also coming to an end. In addition, the community is in strong aspiration to resume full normalcy as early as possible. In the light of the aforementioned factors, the Government has decided to lift all mask-wearing requirements with effect from tomorrow.

Starting from tomorrow, citizens will no longer be required to wear masks mandatorily onboard a public transport carrier, or within an MTR paid area, or in a specified public place (including both indoor and outdoor areas), as well as in premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F).

Mask-wearing is still an effective way to reduce the risk of virus transmission while protecting the wearer and others. In order to continue to protect the high-risk groups, citizens entering certain venues such as medical facilities or residential care homes for the elderly or residential care homes for persons with disabilities still need to follow the administrative mask-wearing requirement. The Government appealed to the public to wear a mask when having respiratory symptoms. Persons with weakened immunity or chronic disease(s) should also wear a mask when they are present in a poorly ventilated place.

A Government spokesman said, "The Government will keep on monitoring closely the epidemic development and the overall operation of the public healthcare system, with a view to safeguarding public health."

The Government will publish in the Gazette the notice to suspend the relevant specification and directions issued under Cap. 599F and the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I) to implement the aforementioned relaxation measure.


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

COVID-19 වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට සහ සේවා යෝජකයන්ට උපකාර කිරීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 දිනෙන් නතර කෙරේ. (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයින්ට සහාය වීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 වනදායින් නතර කරන බව රජය අද (දෙසැම්බර් 19 ) නිවේදනය කළේය.

...

COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයින්ට සහාය වීම සඳහා නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 මැයි 1 වනදායින් නතර කරන බව රජය අද (දෙසැම්බර් 19 ) නිවේදනය කළේය.

රජයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ, " COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා FDHs සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයින්ට සහාය වීම සඳහා, රජය 2020 මුල් භාගයේ සිට FDHs සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන් සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ ක්‍රියාමාර්ග මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය දිගු කිරීමට ඉඩ දීමේ නම්‍යශීලී විධිවිධාන ඇතුළත් වේ. පවතින රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු වල වලංගු කාලය සහ FDHs නැවත ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට පැමිණීම කල් දැමීම, පියවර සමාලෝචනය කිරීම සහ සකස් කිරීම සඳහා වසංගතයේ වර්ධනය රජය සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇත. මෙම වසරේ අප්‍රේල් 1 සහ ජුලි 7 යන දිනයන්හිදී ස්ථාන-විශේෂිත සහ මාර්ග-විශේෂිත ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමේ යාන්ත්‍රණයන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු හොංකොං සහ ප්‍රධාන FDH- යවන රටවල් අතර ගුවන් ගමන් ක්‍රමයෙන් නැවත ආරම්භ වී ඇති බව සැලකිල්ලට ගනිමින්, අනිවාර්ය නිරෝධායන අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීම සැප්තැම්බර් 26 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි හොංකොං වෙත පැමිණීම මෙන්ම අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ලිහිල් කිරීම, රජය විසින් තත්ත්වය සමාලෝචනය කර 2023 මැයි 1 වනදා සිට ඉහත සඳහන් නම්‍යශීලී විධිවිධාන අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත. FDHs සහ ඔවුන්ගේ සේවා යෝජකයන්ට අනුරූප විධිවිධාන කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම සඳහා, අද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති පහත නම්‍යශීලී විධිවිධාන 2023 අප්‍රේල් 30 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. අදාළ අවශ්‍යතා කඩ කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් රැකියා, කොන්ත්‍රාත් අලුත් කිරීම් හෝ FDH හි මුල් ස්ථාන වෙත ආපසු යාම සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කරන ලෙස රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ FDHවරුන්ට මතක් කර දෙයි.

නම්‍යශීලී විධිවිධාන පහත දක්වා ඇත:

පවතින ගිවිසුම් වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම

2023 අප්‍රේල් 30 හෝ ඊට පෙර කල් ඉකුත් වන සියලුම FDH ගිවිසුම් සඳහා, සේවා යෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ පිටතට යන FDH සමඟ පවතින ගිවිසුම්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. එවැනි කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා, කම්කරු කොමසාරිස් විසින් සම්මත රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ 2 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති සේවා කාලය උපරිම මාස හයක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත, එවැනි විචලනය සේවා යෝජකයින් දෙදෙනා විසින් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ වන පදනම මත සහ අදාළ FDHs . කෙසේ වෙතත්, කලින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නම්‍යශීලී විධිවිධාන යටතේ දැනටමත් දීර්ඝ කර ඇති කොන්ත්‍රාත්තු තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ. සේවා යෝජකයෙකුට මාස හයක දීර්ඝ කරන ලද කාලයෙන් ඔබ්බට ඔහුගේ/ඇයගේ FDH සේවය දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්‍ය නම්, සේවායෝජකයා දැනට පවතින FDH සමඟ ගිවිසුම් අලුත් කිරීමක් සඳහා අයදුම් කිරීම සලකා බැලිය යුතුය. සියලුම අයදුම්පත් 2023 අප්‍රේල් 30 හෝ ඊට පෙර ආගමන දෙපාර්තමේන්තුව (ImmD) වෙත ළඟා විය යුතුය. ප්‍රමාද වූ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගනු නොලැබේ.

උපන් ස්ථානයට නැවත පැමිණීම කල් දැමීම

සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ, එම සේවායෝජකයා සමඟ අලුත් කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත FDH එකක් හෝ පවතින කොන්ත්‍රාත්තුවක් කල් ඉකුත් වූ පසු නව සේවා යෝජකයෙකු සමඟ නව ගිවිසුමක් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන්, ඔහු/ඇය නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණීම කල් දැමීම සඳහා ImmD වෙත අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ වත්මන් සේවායෝජකයාගේ හෝ නව සේවායෝජකයාගේ එකඟතාවයට යටත්ව පවතින කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වී වසරකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා. අදාළ නම්‍යශීලී විධිවිධාන යටතේ, ඉහත සඳහන් එක් වසරක කාලය තුළ FDH හට ඔහුගේ/ඇයගේ උපන් ස්ථානයට ආපසු යාමට නොහැකි නම්, ඔහු/ඇය, සේවායෝජකයා සමඟ ඇතිකරගත් එකඟතාවය මත, සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ImmD වෙත අයදුම් කළ හැකිය. ඔහුගේ/ඇයගේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ අවසානය දක්වා රැඳී සිටීම, එම කාල සීමාව තුළ ඔහුට/ඇයට නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණිය හැකිය.

ඉහත සඳහන් කළ වසරක කාලසීමාව 2023 අප්‍රේල් 30 දින හෝ ඊට පෙර අවසන් වුවහොත්, FDH විසින් දැනට පවතින රැඳී සිටීමේ සීමාව අවසන් වීමට සති අටක් ඇතුළත ImmD වෙත එවන් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඔහුගේ කාලය අවසන් වන තෙක් රැඳී සිටීමේ සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ කර ගත හැක. / ඇයගේ ගිවිසුම. සියලුම යෙදුම් 2023 අප්‍රේල් 30 හෝ ඊට පෙර ImmD වෙත ළඟා විය යුතුය. ප්‍රමාද වූ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගනු නොලැබේ. ඉහත නම්‍යශීලී විධිවිධාන ඔවුන් අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ විය යුතු බවත්, FDHs නැවත ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවය බලාත්මකව පවතින බවත් රජය සේවා යෝජකයන්ට සහ FDHවරුන්ට මතක් කර දෙයි. සේවා යෝජකයින් ඔවුන්ගේ FDH සඳහා දීර්ඝ කාලීන රැඳී සිටීමේ සීමාව තුළ ඔවුන්ගේ මුල් ස්ථානයට ආපසු යාමට කටයුතු කළ යුතුය. 2023 මැයි 1 වැනි දින හෝ ඉන් පසුව කල් ඉකුත් වන ඉහත සඳහන් එක් වසරක කාලසීමාව සහිත FDH සඳහා, ඔවුන් නැවත උපන් ස්ථානයට පැමිණීමේ කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ නොකෙරේ.

මීට අමතරව, රජයේ පවතින FDH ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් අවසන් කිරීමෙන් පසු හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත FDH හොංකොං හැර යා යුතු බව රජය FDHs සහ අනාගත FDH සේවා යෝජකයන්ට මතක් කර දෙයි. පෙරාතුව. ImmD විසින් සාධාරණ යැයි සලකනු ලබන සුවිශේෂී අවස්ථා සඳහා ඉතිරි කරන්න (මුල් සේවායෝජකයාගේ ස්ථාන මාරුව, සංක්‍රමණය, මරණය හෝ මූල්‍ය හේතූන් මත කොන්ත්‍රාත්තුව අකාලයේ අවසන් කිරීම ඇතුළුව, හෝ FDH අපයෝජනය කර ඇති බවට සාක්ෂි තිබේ නම්). වසර දෙකක කොන්ත්‍රාත් කාලය තුළ හොංකොං හි සේවා යෝජකයාගේ වෙනසක් සඳහා වන FDH සාමාන්‍යයෙන් අනුමත නොකෙරේ. නව සේවා යෝජකයෙකු ලබා ගැනීමට කැමති FDH හොංකොං හැර යා යුතු අතර ImmD වෙත නැවුම් රැකියා වීසා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ImmD ජංගම යෙදුම ඇතුළුව මාර්ගගත මාධ්‍යයන් හරහා FDHs සහ FDHs තවදුරටත් රැකියා සඳහා වීසා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. වීසා අයදුම් කිරීම සඳහා වන විද්‍යුත් සේවා සහ ImmD විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද "ඊ-වීසා" විධිවිධාන හරහා, මහජන සාමාජිකයින්ට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම, ගෙවීම සහ "ඊ-වීසා" එකතු කිරීම ඇතුළුව වීසා අයදුම්පත්‍රයේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කළ හැකිය.www.immd.gov.hk/fdhහි ImmD විසින් සකසන ලද "විදේශීය ගෘහ සහායකයින් සඳහා වන මාර්ගගත සේවා" වෙබ් පිටුවක් හරහා ඔවුන්ට අයදුම්පත්‍ර තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා පරිපූරක ලේඛන සහ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් අකාලයේ අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියට පහසු සහ කාලය ඉතිරි කරන විධිමත් ක්‍රියාදාමයන් හරහා යාමට පුද්ගලිකව ImmD හි කාර්යාලයකට පැමිණීම අවශ්‍ය නොවේ.

FDHs හි රැඳී සිටීමේ සීමාව සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වලංගුභාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, වීසා සඳහා අයදුම්පත් සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට කල්තියා කටයුතු කරන ලෙසත් රජය සේවා යෝජකයන්ගෙන් සහ ඔවුන්ගේ FDHsගෙන් ඉල්ලා සිටී.

FDHs හි රැකියා අයිතිවාසිකම් සහ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) 2157 9537 ( 1823 විසින් මෙහෙයවන ලද) හි කැපවූ FDH ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් හෝfdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සම්බන්ධ කර ගන්න. LD විසින් පිහිටුවන ලද කැපවූ FDH ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk) FDHs හි රැකියා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ප්‍රයෝජනවත් සබැඳි ද සපයයි. FDH වීසා ඉල්ලුම්පත්‍ර පිළිබඳ විමසීම් සඳහා, කරුණාකර 2824 6111 විමර්ශන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් හෝ enquiry@immd.gov.hkවෙත විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමෙන් ImmD අමතන්න .


2022.12.08

විදේශීය ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා නවතම අභ්‍යන්තර පාලන විධිවිධාන (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (දෙසැම්බර් 8 ) විදේශ ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ සේවා යෝජකයින්ට මතක් කර දුන්නේ දෙසැම්බර් 9 (සිකුරාදා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශයන්හි පැමිණෙන පුද්ගලයින් සඳහා රට තුළට පැමිණෙන පාලන විධිවිධාන රජය විසින් සකස් කරන බවයි.

...

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (LD) අද (දෙසැම්බර් 8 ) විදේශ ගෘහ සේවිකාවන්ට (FDHs) සහ සේවා යෝජකයින්ට මතක් කර දුන්නේ දෙසැම්බර් 9 (සිකුරාදා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශයන්හි පැමිණෙන පුද්ගලයින් සඳහා රට තුළට පැමිණෙන පාලන විධිවිධාන රජය විසින් සකස් කරන බවයි.

LD ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ, “දැනට FDHs හොංකොං වෙත පැමිණෙන දිනයේ සහ පැමිණීමෙන් පසු 2 වන දින න්‍යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ඔවුන් හොංකොං වෙත පැමිණීමෙන් පසු 7 වන දින දක්වා සෑම දිනකම වේගවත් ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණයක් (RAT) ගත යුතු අතර, රැඳී සිටින ස්ථානයෙන් පිටවිය හැක්කේ ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව පමණි. හෙට සිට, දෙසැම්බර් 2 හෝ ඊට පසු හොංකොං හි සේවයට පැමිණෙන FDHs පැමිණීමෙන් පසු 5 වන දින දක්වා දෛනික RAT වලට යටත් වීමට අවශ්‍ය වේ. පැමිණීමෙන් පසු සහ පැමිණීමෙන් පසු 2 වන දින න්යෂ්ටික අම්ල පරීක්ෂණයට භාජනය වීමේ පරීක්ෂණ අවශ්යතාව නොවෙනස්ව පවතී. එක් එක් පවුල්වල කොන්දේසි සැලකිල්ලට ගනිමින්, එම දින පහ තුළ බලපත්‍රලාභී හෝටල්වල හෝ ආගන්තුකාගාරවල නවාතැන් ගැනීමට FDHs සැකසීමට සේවා යෝජකයන්ට තෝරා ගැනීමට කම්කරු කොමසාරිස් විසින් ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. LD වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය නොවේ . සේවා යෝජකයන් විසින් බලපත්‍රලාභී හෝටල්වල හෝ ආගන්තුකාගාරවල නවාතැන් ගැනීමට FDH සංවිධානය කරන්නේ නම්, ඔවුන් නවාතැන් වියදම් දැරිය යුතු අතර එම කාලය සඳහා FDHs වෙත ආහාර දීමනාවක් ලබා දිය යුතුය.

දෙසැම්බර් 9 ට පෙර හොංකොං වෙත පැමිණෙන FDHs සඳහා සහ දින තුනක වෛද්‍ය නිරීක්ෂණ සහ දින හතරක ස්වයං අධීක්ෂණය සඳහා බලපත්‍රලාභී හෝටල්වල හෝ ආගන්තුකාගාරවල තවමත් රැඳී සිටින අතර, ඔවුන්ට හෝටලයේ හෝ ආගන්තුකාගාරයේ හතකට නොවැඩි කාලයක් රැඳී සිටීමට අවසර ඇත. නිරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීමට දින. බලපත්‍රලාභී හෝටල් සහ ගෙස්ට් හවුස් ලැයිස්තුව මෙතැනින් සොයාගත හැකිය.

ඉහත සඳහන් කාල සීමාව තුළ FDH බලපත්‍රලාභී හෝටලයක හෝ ආගන්තුකාගාරයක නවාතැන් ගැනීමට සේවායෝජකයාගේ විධිවිධානයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස FDH හට ඔහුගේ/ඇයගේ සේවායෝජකයාගේ නිවසේ සේවය කළ නොහැකි නම්, සේවායෝජකයා විසින් FDH වෙත ගෙවිය යුතු වේතනයට සමාන මුදලක් ගෙවිය යුතුය. ඔහු/ඇය එම කාලය සඳහා වැඩ කළේ නම් FDH උපයා ඇත.

පැමිණීමෙන් පසු, FDHs එන්නත් අවසර පත්‍රය යටතේ ඇම්බර් කේතය සීමා කිරීම් වලට යටත් වේ. ඔවුන්ට සේවා යෝජකයින්ගේ නිවසේ වැඩ කිරීමට සහ අඩු අවදානම් සහිත දෛනික අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට පිටතට යා හැකිය, උදා: ප්‍රවාහනය, සුපිරි වෙළඳසැල් සහ වෙළඳපලවලට ඇතුළු වීම යනාදිය, නමුත් ඔවුන්ට මුහුණු ආවරණ ඉවත් කිරීම හෝ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ඉහළ අවදානම් සහිත පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමට අවසර නැත. , මෙන්ම ප්රධාන ආරක්ෂාව අවශ්ය අනෙකුත් පරිශ්රයන් (විස්තර සඳහා, කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න). අඛණ්ඩව සෘණාත්මක පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසු, හොංකොං වෙත පැමිණීමෙන් පසු 3 වන දින FDH's එන්නත් අවසර පත්‍රය නිල් කේතයට වෙනස් කෙරේ.

වෙනමම, පිටත්වීමට නියමිත වේලාවට පැය 24 කට පෙර සිදු කරන ලද RAT එකක සෘණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් පිළිබඳ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාර්ගගත සෞඛ්‍ය සහ නිරෝධායන තොරතුරු ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පැමිණෙන FDHs හි අවශ්‍යතා (www.chp.gov.hk/hdf) ගුවන් යානයකට ගොඩවීමට පෙර නොවෙනස්ව පවතී.

ඉහත විධිවිධාන පිළිබඳ විස්තර සඳහා, දෙසැම්බර් 8 වැනි දින රජය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය බලන්න (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm).

LD හි කැපවූ FDH ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk) FDHs සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන විධිවිධාන සම්බන්ධ තොරතුරු සහ ප්‍රයෝජනවත් සබැඳි ද සපයයි. FDHs සඳහා පැමිණෙන පාලන විධිවිධාන පිළිබඳ විමසීම් තිබේ නම්, කරුණාකර LD හි පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 2717 1771 ( 1823 විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ), fdh-enquiry@labour.gov.hk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ සබැඳි පෝරමය හරහා සම්බන්ධ කර ගන්න. කැප වූ ද්වාරය (www.fdh.labour.gov.hk)