Links
Links

अध्यागमन विभाग

हङकङ प्रहरी बल

खाद्य तथा वातावरणीय स्वच्छता विभाग

अन्तर-विभागीय काउन्टर टेररिज्म युनिट

ग्रिह मन्त्रालय विभाग (जाति सम्बन्ध इकाई)

भन्सार र शुल्क विभाग

( EAs द्वारा प्रदान गरिएको सेवाहरूसँग सम्बन्धित झूटो र भ्रामक जानकारीको लागि)

उपभोक्ता परिषद

( EAs सेवाको गुणस्तरका लागि)

स्वास्थ्य रक्षाको लागि केन्द्र

थप सूचनाको लागि, कृपया स्वास्थ्य रक्षाको लागि केन्द्रको वेभसाइट भ्रमण गर्नुहोस् l

समाज कल्याण विभाग

खानेपानी विभाग

खानामा नुन र चिनीको मात्रा घटाउने समिति

वातावरण अभियान समिति

अन्य जानकारी

हंग कंगमा वाणिज्य महादुत (अंग्रेजी संस्करणकै क्रममा व्यवस्था गरीएको) :