Foreign Domestic Helpers' Corner
Foreign Domestic Helpers' Corner

ဟောင်ကောင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း သင်သိသင့်သည့် အရာများ

သင်၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး

 • သင်သည် ပြန်တန်းဝင်ပိတ်ရက်များ၊ လစာဖြတ်တောက်မှုမရှိသော နှစ်ပတ်လည်ခွင နှင့် ၇ ရက်တာကာလတိုင်းတွင် ၁ ရက် အနည်းဆုံး အနားယူ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် သင်၏နားရက် နှင့် အားလပ်ရက်များအတွင်း အလုပ် လုပ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်တန်းဝင်ပိတ်ရက်အစားပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် အခကြေးငွေပေး၍ခိုင်းစေခြင်း စသည်ဖြင့် သင့်အား အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေ၍ မရပါ။

 • သင့်လစာငွေသည် သင်၏စာချုပ်ထဲတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေပမာဏအတိုင်း အပြည့်အဝ ရရှိသင့်သည် (အဆိုပါလစာသည် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်တွင် သက်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာထက်မနည်းသော လစာဖြစ်သင့်သည)၊ ထို့အပြင် လစာပေးရမည့်ကာလနောက်ဆုံးရက်မှစ၍ ၇ ရက် ထက်နောက်မကျပဲ လစာရရှိရမည်။

 • သင်သည် အခမဲ့အစားအသောက် ရရှိပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ် သင့်အလုပ်ရှင်ကရွေးချယ်မည့်၊အစားအသောက်စရိတ် ထောက်ပံ့ကြေး ကိုအစားထိုးပြီး အလုပ် လုပ်နေသည့်ကာလအတွင်း ရရှိလိမ့်မည်။

 • သင်သည် စာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်အကိုင်ကာလတစ်ခုလုံးအတွင်း သင့်အလုပ်ရှင်၏ နေအိမ်တွင် လုပ်ကိုင် နေထိုင်ရမည။ သင့်အလုပ်ရှင်မှ သင့်အား သင့်လျော်သော ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည့် အခမဲ့နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးရမည်။

 • စာချုပ်မစတင်မီ သင်နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှ ဟောင်ကောင်သို့ ခရီးသွားရန် လေယာဉ်လက်မှတကို သင့်အလုပ်ရှင်မှ သင့်အား စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မည်; ထို့နောက် စာချုပ်ပြီးစီး / ရပ်စဲ မှုအပေါ်မူတည်၍၊ သင်နေထိုင်ရာမြို့ရွာအထိ အပြန်ခရီးစရိတ်ကို သင့်အား ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။

 • သင်၏ဖျားနာမှုသည် သင်အလုပ်တာဝန်ထမ်းစောင်နေချင်းမှ သို့မဟုတ် ထမ်းစောင်နေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဟုတ် မဟုတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုပဲ၊ သင်ဟောင်ကောင်တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း သင့်အား အခမဲ့ဆေးဝါးကုသမ စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။

 • နိုင်ငံခြားသားအိမ်အကူများ၏ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
Your labour rights picture


အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများ

 • အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ (EAs) များမှတဆင့် ပြည်ပအိမ်အကူများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရမည် ဆိုသည်မှာ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၏ လိုအပ်ချက် မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါသည်၊ သင်၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ(များ) တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်များ ရှိနေနိုင်သည်။ သင်သည် စုံစမ်းမေးမြန်းရန်များ ရှိပါက သင့်အစိုးရ၏ ဟောင်ကောင်ရှိ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ပင်ပါ။

 • ဥပဒေအရ၊ အလုပ်အကိုင် နေရာချထားပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ကိုင်လိုသူ မည်သူမဆို အလုပ်သမားဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင် ရယူရမည်။ EA ၏ဝန်ဆောင်မှုကို မရယူမီ ၎င်းသည် ခိုင်လုံသော လိုင်စင်ရယူထားခြင်းရှိပါရဲ့လားဆိုသည်ကို သင် စစ်ဆေးသင့်သည်။ သင်သည် အွန်လိုင်းမှတဆင့် စစ်ဆေးလိုပါက ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ (တရုတ်ဘာသာ/ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အတွက်သာ)။

 • သက်မှတ်ထားသော ကော်မရှင်ထက်အပြင် အလုပ်အကိုင်ချထားပေးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပြီး မည်သည့်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှ သင့်ထံ တောင်းခံခြင်းကို သင်၏EA အား တားမြစ်ထားသည် (၎င်းကို ယခုလတ်တလောတွင်မှ အလုပ်ချထားပေးမှု အောင်မြင်ပြီးနောက် သင့်ပထမဆုံးလစာ၏ 10ရာခိုင်နှုံး အဖြစ် ချမှတ်သည်)။ သင့်ကိုသင် ကာကွယ်ရန်၊ သင်သည် ကော်မရှင်ပေးပြီးနောက် EAs ထံမှ ပြေစာရယူသင့်သည်။

 • EAတစ်ခုမှ ပိုမိုတောင်းခံခြင်း ခံရသည်ဟု သင်ကိုယ်တိုင် သံသယရှိလျှင EAA သို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး သတင်းပို့သင့်သည်။

 • EAတစ်ခုနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း မပြုမီ၊ ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများအား အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများအတွက် ကျင့်ထုံးဥပဒေကို ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် တိုက်တွန်းသည်။


သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ

 • သင်၏ ကိုယ်ကိုယ်တာဆိုင်ရာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ ဟောင်ကောင်၏ အထောက်အထားကဒ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စသည်)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ (ဥပမာ ဘဏ်၏ ATM ကဒ်) သို့မဟုတ် သင့်အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သော အများသိရှိနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ/ စာရွက်စာတမ်းများ စသည်တို့ကို စွန့်လွှတ် အပ်နှံရန် မည်သူမျှ (သင့်အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အေဂျင်စီအပါအဝင်) သင့်ကို အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ၍ မရပါ။

 • ၎င်း၏အကြောင်းအရာကို သင်နားမလည် သို့မဟုတ် သဘောမတူသည့် မည်သည့် စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းကိုမျှ သင် လက်မှတ်မထိုးသင့်ပါ။

 • အေဂျင်စီဝန်ဆောင်ခများ သို့မဟုတ် သင်တန်းခများ ပြန်ပေးရန်များအတွက် ချေးငွေများရယူရန် သင့်EA သည် သင့်အား မတောင်းဆိုသင့်ပါ။

 • သင်၏စာချုပ်ထဲတွင် မှန်ကန်မှုမရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (ဥပမာ သင့်လစာ၊ သင့်အလုပ်အကိုင် လိပ်စာ) ဖော်ပြရန် သင့်အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် EA မှတောင်းဆိုမှုကို သင် သဘော မတူသင့်ပါ။ ထိုသို့သော ပြစ်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်ပါက သင်သည် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရနိုင်ပါသည်။
Protect yourself


အကူအညီ ဘယ်မှာရှာနိုင်သနည်း?

 • သင်သည် ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားနေသည်ဆိုလျှင်၊ “999" တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သင် ခေါ်သင့်ပါသည်။

 • အကယ်၍ သင့်လစာ အပြည့်အဝနှင့် အချိန်မှန်မရရှိလျှင်၊ နားရက်များနှင့် အားလပ်ရက်များ ခွင့်မပြုလျှင်၊ သို့မဟုတ် သင်၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိလျင်၊ သင်သည် အောက်ပါ လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာနသို့ ချဉ်းကပ်သင့်သည်

  • 2157 9537 (“1823” မှလက်ခံဖြေဆိုသည်) ကိုခေါ်ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အွန်လိုင်း မက်ဆေ့ချ် ပို့ပါ
  • အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဌာနခွဲရုံးသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ

 • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊အိမ်တွင်းရေးအကြမ်းဖက်ခြင်းများ၊ မိသားစုအတွင်းပြဿနာမရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းတို့ကို အရေးပေါ် တယ်လီဖုန်း ၁၈၂၈၁ (တုံးဝါဆေးရုံမှ CEASE Centre) သို့မဟုတ် ဖုန်း ၁၈၂၈၁ ကိုနှိပ်ပြီး သိလိုသည့် အချက်အလက်များကို ပို၍သိရှိ ကြားသိနိုင်ပါသည်။ ယခုဖုန်းနှိပ်ပြီးတစ်ခြားအကြောင်း အရာများသိရှိနိုင်ပါသည်။

 • ကိုယ်ဝန်မလိုအပ်ဘဲရှိလာပါက Social Welfare Department အရေးပေါ်ဖုန်း ၂၃၄၃ ၂၂၅၅ သို့ခေါ်ပါ။ယခုဖုန်းနှိပ်ပြီးတစ်ခြားအကြောင်း အရာများသိရှိနိုင်ပါသည်။

 • ဟောင်ကောင်ရှိ သင်တို့အစိုးရ၏ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး-အကြီးအကဲကို ဆက်သွယ်ပါ (အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းအတိုင်းအစဉ်လိုက်စီထားပါသည်။)


အထူး ဘာသာစကားလိုအပ်ချက်

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ရယူသောအခါ ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့် အတားအဆီးဖြစ်နေခြင်း မရှိစေရန် ဘာသာပြန်ဆိုရှင်းပြခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို လိုအပ်သောနေရာတွင် အခမဲ့ စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်လည်း၊ အခမဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို တောင်းခံသောအခါ သင့်ကိုယ်ပိုင် စကားပြန်ကိုလည်း သင်ခေါ်ဆောင်လာနိုင်သည် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။