Foreign Domestic Helper Corner Foreign Domestic Helper Corner

နှုတ်ခွန်းဆက် သတင်းစကား

ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာသည် FDHs များတင်သွင်းမှု မူဝါဒအပါအဝင်၊ ဟောင်ကောင်တွင် ပြည်ပ အိမ်အကူများ(FDHs)၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် စပ်လျဉ်းသတင်းအချက်အလက်များကို၊ FDHs များငှားရမ်းသည့် စံပြု အလုပ်အကိုင်စာချုပ် နှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေများအောက်တွင် FDHs များနှင့် သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်များ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာများ အသိပေး ကြေငြာခြင်းများနှင့် ပြန်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအဖြစ်လည်း ဖော်ပြပေးသည်။ FDHs နှင့် သူတို့၏အလုပ်ရှင်များ နှစ်ဖက်လုံးအား စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်အများ၏ သင်တန်းကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူ အချက်အလက်များအဖြစ် ဤဝဘ်ဆိုက်ထဲတွင် သတင်း အချက်အလက်များကို ဖတ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ (EAs) များမှတဆင့်အလုပ်ရှင်များ FDHs ခေါ်ယူခန့်ထားရမည် သို့မဟုတ် FDHs များအလုပ်အကိုင်ရရှိရမည် ဆိုသည်မှာ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၏ လိုအပ်ချက် မဟုတ် ပေမယ့် ၎င်းသည် ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားများ၏ FDHs များအလုပ်ခန့်ရာတွင် အသုံးပြုသော အများဆုံးယေဘုယျ လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ FDHs များ၏ သက်ဆိုင်ရာ မိခင်နိုင်ငံများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်များ ရှိနေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် မတူညီသော နိုင်ငံများမှ ကူး၍လာခြင်းဖြစ်သည်။ FDHs များ နှင့်အလုပ်ရှင်များ ကိုလည်း EAs များ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသောအခါ အဓိကအချက်များကို သိရှိမှတ်သားမိနေစေရန် “အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း” အခန်းက ဖတ်ရှုထားစေခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် ဟောင်ကောင်ရှိ တရားဝင်လိုင်စင်ရှိသော EA(s)များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန စာမျက်နှာတွင်ရှိသော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သိ။

FDHs ၏အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားမှုများအတွက် စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မှီရေးနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာန ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။

သတင်းများက ဘာလဲ
(တရုတ်ဘာသာ/ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည်)
    


COVID-19 ဆုိင္ရာ အေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား


နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအတွက် သီးသန့်ခွဲထားမှု အစီအစဉ်များ

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers with effect from 1 April. Please click here for more details.

နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအတွက် သီးသန့်ခွဲထားမှု အစီအစဉ်များ (ထုတ္ျပန္ခ်က္)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းအစီအစဥ္ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းဦးစားေပးအုပ္စုမ်ားကို နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကိုပါ ပါ၀င္နိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႔သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). အြန္လုိင္းမွၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အၿခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းအစီအစဥ္၏ သတ္မွတ္၀က္ဘ္ဆိုက္ (www.covidvaccine.gov.hk)တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တဂေလာ့ဘာသာ၊ ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဟႏၵဴ၊ ဆင္ဟာလာ၊ ဘဂၤါလီ၊ နီေပါ နွင့္ အူရဒူ ဘာသာမ်ားၿဖင့္လည္း ၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။


ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းအစီအစဥ္နွင့္ပက္သက္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္
(ကာကြယ္ေဆးထိုးနံုၿခင္းအစီအစဥ္နွင့္ပက္သက္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္)
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်နိုင်ငံခြားအိမ်ဖော်များကို ဦး စားပေးသည်
(ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်နိုင်ငံခြားအိမ်ဖော်များကို ဦး စားပေးသည်)

ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရွူခဲ့သည့္ ရက္စြဲ 13 April 2021

ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ(COVID-19)နှင့် စပ်လျဥ်းသော အရေးကြီး သတင်းအချက်အလက်

Please click here to know more about the Obligations and rights of employers and employees relating to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း ဥပဒေနှင့် စံနမူနာစာချုပ်အရ အလုပ်ရှင်နှင့် FDH များ၏ စည်းမျဥ်းများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ၊ ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ.

FDHs ႏွင့္ ၄င္း၏ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ "ကိုဗစ္ ၁၉ စုစည္းအခ်က္အလက္မ်ား ၀က္ဘ္ဆုိက္"(www.coronavirus.gov.hk/)တြင္ အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါ ၊ အဆုတ္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။ ထုိ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ တဂေလာ့ဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွား ဘဟာစာ သာဘာ၊ ထုိင္း၊ ဟႏၵဴ၊ ဆင္ဟာလာ၊ ဘဂၤါလီ၊ နီေပါ ႏွင့္ အာဒူ ဘာသာစကားမ်ားၿဖင့္ ၾကည့္ရွူနုိင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးၾကည့္ရွူခဲ့သည့္ ရက္စြဲ 14 March 2022

Other Related Information

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha will be a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.03.25 

ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများနှင့် အလုပ်ရှင်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် စီမံချက်များအား သက်တမ်းတိုးခဲ့ပါသည်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရှင်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် စီမံချက်များအား သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက ယနေ့ (မတ်လ ၂၅ ရက်) တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

...

COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရှင်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် စီမံချက်များအား သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက ယနေ့ (မတ်လ ၂၅ ရက်) တွင် ကြေညာခဲ့သည်။

လက်ရှိစာချုပ်များ၏ တရားဝင်မှုကာလအား သက်တမ်းတိုးခြင်း

အစိုးရသည် အလုပ်ရှင်များအား အဆင်ပြေစေရန် ၎င်းတို့၏ ထွက်သွားသော FDH များနှင့် လက်ရှိစာချုပ်များ၏ တရားဝင်မှုကာလကို သက်တမ်းတိုးနိုင်ရန် ယခင်အတိုင်း ဆက်လက်အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လ 30 ရက်နေ့ သို့မဟုတ် ထိုနေ့မတိုင်မီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် FDH စာချုပ်အားလုံးအတွက် အလုပ်ရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ FDH နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီထားသော စံချိန်စံညွှန်းညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် စာပိုဒ် 2 တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အလုပ်အကိုင်ကာလကို သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် အလုပ်သမားကော်မရှင်နာမှ အခြေခံအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးကာလ ခြောက်လထိ သဘောတူ ခွင့်ပြုပေးထားသည်။ သို့သော်လည်း ယခင်ကြေငြာထားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အစီအစဉ်များအောက်တွင် သက်တမ်းတိုးပြီးဖြစ်သည့် စာချုပ်များ၏ နောက်ထပ် သက်တမ်းတိုးခြင်း လျှောက်လွှာများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

အထက်ဖော်ပြပါ ခြောက်လ သက်တမ်းတိုးကာလအတွင်း ဟောင်ကောင်သို့ အသစ်ငှားရမ်းထားသည့် FDH ရောက်ရှိလာရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် ခြောက်လ သက်တမ်းတိုးကာလထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်း၏ FDH ကို ဆက်လက် အလုပ်ခန့်ထားရန် လိုအပ်ပြီး အလုပ်ရှင်သည် လက်ရှိ FDH နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

မူလနေရပ်သို့ ပြန်လည်၀င်ရောက်ခြင်းအား ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း

ခေတ်စားနေသော ယန္တရားအောက်တွင် FDH သည် တူညီသောအလုပ်ရှင်နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိစာချုပ် သက်တမ်းကုန်ချိန်တွင် အလုပ်ရှင်အသစ်နှင့် စာချုပ်အသစ် ချုပ်ခြင်းသည် လက်ရှိစာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး တစ်နှစ်ထက်မပိုသော မူလနေရပ်သို့ ပြန်လည်၀င်ရောက်ခြင်းအား ဆိုင်းငံ့ရန်အတွက် လက်ရှိအလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်အသစ်၏ သဘော တူညီချက်အရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန (ImmD) ထံ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အစိုးရက လက်ရှိ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အစီအစဉ်ကို ထပ်မံ၍ သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ FDH သည် အထက်ဖော်ပြပါ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မူလနေရပ်သို့ မပြန်နိုင်ပါက အလုပ်ရှင်နှင့် သဘောတူညီမှုရလျင် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်အထိ နေထိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်ကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ထိုကာလ အတွင်း သူ/သူမ၏ မူလနေရပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေရန် ImmD သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ FDH ၏ လက်ရှိနေထိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်ကာလ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရှစ်ပတ်အတွင်း ဤကဲ့သို့သော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ (ဆိုလိုရင်း - စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း ကိစ္စများနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်)

အထက်ဖော်ပြပါ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော အစီအစဉ်သည် အလုပ်ရှင်နှင့် FDH အကြား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏နေရပ်သို့ ပြန်လာသည့် FDH များ၏ လိုအပ်ချက်သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း အလုပ်ရှင်များနှင့် FDH များအား သတိပေးထားသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ FDH များ နေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက် ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ နေရပ်သို့ ပြန်သွားနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်သင့်သည်။

အစိုးရသည် အခြေအနေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အထက်ဖော်ပြပါ အစီမံများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော အစီအစဉ်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။

ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် လူစီးဆင်းမှုကို လျှော့ချရန် အစိုးရမှ FDH များ၏ ဗီဇာလျှောက်လွှာများနှင့် နောက်ထပ်အလုပ်အကိုင်များကို အွန်လိုင်းတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် ImmD မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် တင်ပြရန် ပြည်သူများအား ပန်ကြားထားသည်။ www.immd.gov.hk/fdh တွင် "နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအတွက် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများ" သီးသန့်ဝဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာအား တည်ဆောက်ခြင်းအပြင် ImmD သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး ဗီဇာလျှောက်လွှာနှင့် "e-Visa" အစီစဥ်အတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် ဝန်ဆောင်မှုများကို 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 28 ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၄င်းတို့၏ လျှောက်လွှာများကို အတည်ပြုပြီးပါက လျှောက်ထားသူများသည် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဗီဇာကြေး ပေးဆောင်နိုင်ပြီး ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်း စက်ပစ္စည်းများတွင် "e-Visa" ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် "e-Visa" ကို ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ရှုပါ။ (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm)အများသူငှာ အဖွဲ့ဝင်များသည် လျှောက်လွှာအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်အား အချိန်မတိုင်မီ ရပ်စဲကြောင်း အသိပေးစာကို အထက်ဖော်ပြပါ ဝဘ်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် တင်ပြနိုင်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် ImmD ၏ ရုံးခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ဗိုင်းရပ်စ်အား အတူတကွ တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ခရီးသွားရန်လိုအပ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေပါသည်။

အစိုးရမှ အလုပ်ရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ FDH များအား နေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက် နှင့် FDH များ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် တရား၀င်သက်တမ်းကို သတိထားရန် နှင့် ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းများနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းများ အတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ပေးရန်လည်း တိုက်တွန်းထားပါသည်။

FDH ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များအကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ LD အား FDH သီးသန့် ဟော့လိုင်းနံပါတ် 21579537 (1823 မှ စီမံခန့်ထား) သို့မဟုတ် fdh-enquiry@labour.gov.hk သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။ LD မှ တည်ထောင်ထားသော FDH သီးသန့် ပေါ်ထယ် (www.fdh.labour.gov.hk) သည် FDH များ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အသုံးဝင်သော လင့်ခ်များကို ပေးပါသည်။ FDH ဗီဇာလျှောက်ထားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ImmD အား ဟော့လိုင်းနံပါတ် 28246111 ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် enquiry@immd.gov.hk သို့ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။


2022.03.05 

Government's response on situation of foreign domestic helpers affected by COVID-19 (with photos)

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

...

With reference to the concerns about foreign domestic helpers (FDHs) affected by the 5th wave of the COVID-19 epidemic in Hong Kong, a spokesman for the Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) said today (March 5) that the HKSAR Government is working in concert with the relevant Consulates General in Hong Kong to render them statutory and compassionate protection.

Currently, about 330 000 FDHs, coming mainly from the Philippines and Indonesia, are serving local families in Hong Kong. The HKSAR Government and the local community greatly value and appreciate the significant contributions rendered by FDHs in support of families and the local economy. We much empathise with their not being able to visit their families back at home because of the ravaging epidemic. The HKSAR Government is committed to continue protecting the employment rights and interests of FDHs in order to maintain Hong Kong as an attractive place for FDHs to work.

The HKSAR Government does not and will not tolerate any employers of FDHs illegally dismissing FDHs who have suffered from the COVID-19 and in violation of the Employment Ordinance (EO). Under the EO, an employer is prohibited from terminating the contract of employment of an employee on his/her paid sickness day, except in cases of summary dismissal due to the latter's serious misconduct. An employer who contravenes relevant provisions of the EO commits an offence and is liable to prosecution and, upon conviction, to a maximum fine of $100,000. The HKSAR Government has continuously reminded employers of their statutory obligations and requirements under the EO and the Standard Employment Contract amidst the pandemic. Any breach of such requirements will render them ineligible to employ an FDH for a period of time and their visa applications for FDHs will be refused. Employers are also reminded of the possible violation of the Disability Discrimination Ordinance if they treat their FDHs less favourably (for example, by dismissing them) because the FDHs have been infected with or recovered from COVID-19. The HKSAR Government will stay vigilant in taking enforcement actions against any violation of law in liaison and collaboration with the relevant Consulates General.

For those FDHs under employment who test positive to the COVID-19 or are regarded as close contacts, they will receive support like any other citizens of Hong Kong. The HKSAR Government, with the staunch support of the Central People's Government, is expanding the capacity of community isolation facilities for those to whom priority should be accorded for isolation outside of the home environment. For those FDHs currently without employment in Hong Kong, the Labour Department has been assisting in their admission to suitable facilities with the support and assistance of the relevant Consulates General.

On the other hand, the HKSAR Government wishes to extend its sincere gratitude to employers of FDHs and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus. Over the recent weekends, we noticed that FDH gatherings in popular spots had been significantly reduced.

"The 5th wave of the COVID-19 epidemic has hit us hard and we could only overcome this major challenge with the full support and co-operation of the community. FDHs working in Hong Kong are a core part of our community and we believe the great majority of their employers are responsible and reasonable. The HKSAR Government will protect the legitimate rights and interests of FDHs in Hong Kong," the spokesman said.

Photo:
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.
				  The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) appeals to employers of foreign domestic helpers (FDHs) and the FDHs themselves for heeding the HKSAR Government's advice to stay home as far as possible on their rest days in order to reduce the people flow to prevent the spread of the virus.


2022.02.24 

အလုပ်ရှင်များသည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသော နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများအား အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။

အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (LD) မှ ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်) တွင် အလုပ်ရှင်များအား COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသော နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများ (FDH) ကို အလုပ်မထုတ်သင့်ဘဲ ကမ္ဘာနေရာ အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း (EO) နှင့် စံချိန်စံညွှန်းညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် (SEC) တို့၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဆက်လက်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါသည်။

...

အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (LD) မှ ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်) တွင် အလုပ်ရှင်များအား COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသော နိုင်ငံခြား အိမ်အကူများ (FDH) ကို အလုပ်မထုတ်သင့်ဘဲ ကမ္ဘာနေရာ အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း (EO) နှင့် စံချိန်စံညွှန်းညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် (SEC) တို့၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဆက်လက်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါသည်။

LD မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက " FDH များအား အလုပ်ခန့်ထားသော အလုပ်ရှင်များသည် EO နှင့် SEC တို့အရ ၎င်းတို့၏ တာ၀န်၀တ္တရားများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည်။ FDH သည် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသောကြောင့် အလုပ်သဘောတူစာချုပ်မှ ရပ်စဲခြင်း မပြုသင့်ကြောင်းကို အလုပ်ရှင်များအား သတိပေးလိုပါသည်။ EO အရ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားတစ်ဦးအား ၄င်း၏ ဆိုးရွားသော အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ ၎င်းအလုပ်သမား ဖျားနာသည့်နေ့တွင် အလုပ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။ EO ၏ သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်သော အလုပ်ရှင်သည် ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားတွေ့ရှိရပါက အမြင့်ဆုံးဒဏ်ငွေ $100,000 ချမှတ်ခံရမည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် EO ကို ဖောက်ဖျက်ပါက သူ/သူမသည် FDH ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အလုပ်ခန့်ထားရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီသည်ဟု မယူဆဘဲ FDH များအတွက် သူ/သူမ၏ ဗီဇာ လျှောက်လွှာများကို ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မည်။ FDH များ ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် COVID-19 မှ ပြန်ကောင်းမွန်လာခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်ရှင်များက ၎င်းတို့၏ FDH များကို နိုင်ထက်စီးနင်း ဆက်ဆံပါက (ဥပမာ - ၎င်းတို့အား ထုတ်ပယ်ခြင်း) မသန်စွမ်းသူများ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (DDO) ကို ချိုးဖောက်နိုင်ချေ ရှိကြောင်းကိုလည်း အလုပ်ရှင်များအား သတိပေးပါသည်။ "

EO အကျုံးဝင်သော နေရာများတွင် FDH တစ်ဦး ဖျားနာပါက အလုပ်ရှင်သည် အရည်အချင်း ပြည့်မီသော FDH ကို EO ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ဖျားနာခွင့်ရက်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်သင့်သည်။ ဖျားနာနေသော ၄င်း FDH သည် သူ/သူမ ဖျားနာသည့်ရက်များကို ကာမိစေရန် လုံလောက်သော အခကြေးငွေ မစုဆောင်းမိပါက အစိုးရသည် အလုပ်ရှင်အား စာနာစိတ်ရှိရန် နှင့် FDH ပေးဆောင်ထားသော ဖျားနာခွင့်ရက်အား ပေးအပ်ဖို့ စဉ်းစားပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် SEC ၏ လိုအပ်ချက်များအရ အလုပ်ရှင်များသည် FDH များအတွက် သင့်လျော်သော နေရာထိုင်ခင်းအပြင် အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသခြင်းကိုပါ ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ပေးသင့်သည်။

အဆိုပါ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆက်လက်၍ “ FDH များသည် ဟောင်ကောင် မိသားစုများကို အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ကလေးများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဟောင်ကောင်သို့ ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် သိသာထင်ရှားပါသည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် လက်ရှိတွင် FDH များ၏ အရေအတွက်သည် 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် 400000 ခန့် မြင့်မားသော အနေအထားမှ 340000 ခန့်သို့ ကျဆင်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင် တိုက်ဖျက်သည့် အခါတွင် အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် နားလည်မှုတို့ကို ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ဒေသခံ မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဟောင်ကောင်အား FDH များ လာရောက် လုပ်ကိုင်ရန် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် FDH များအတွက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် ကာကွယ်မှုတို့ကို အားကောင်းရပါမည်။ အလုပ်ရှင်များနှင့် FDH များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အတူတကွ တိုက်ဖျက်ကြရန် အစိုးရမှ ပန်ကြားထားပါသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ရောဂါကူးစက်ခံရသော FDH များကို နိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ရပါ။ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသောကြောင့် အလုပ်ရှင်မှ ထုတ်ပယ်ထားသည့် မည်သည့် FDH မဆို LD ထံသို့ အကူအညီ တောင်းခံ နိုင်သည်" ဟု ပြောပါသည်။

FDH များနှင့် အလုပ်ရှင်များသည် FDH ဟော့လိုင်းနံပါတ် 21579537 ကို (1823 ဖြင့် ကိုင်တွယ်သည်) ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး fdh-enquiry@labour.gov.hk သို့ အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် သီးခြားပေါ်ထယ် (www.fdh.labour.gov.hk) ရှိ အွန်လိုင်းဖောင်မှတဆင့် LD ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ COVID-19 နှင့် DDO ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် အလုပ်ရှင်များသည် သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

အလုပ္ရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူ အလုပ္သမား (FDHs) အတြက္ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ရမည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနာက္ဆံုး ကိုဗစ္ေရာဂါ (COVID-19) ကပ္ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားမႈအေၿခအေနမ်ားနွင့္ ၿပင္းထန္မႈ အေၿခအေနမ်ားအရ အစုိးရသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား နွင့္ သီးၿခားေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (နယ္စပ္ေက်ာ္ၿဖတ္ ခရီးသြားသူမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) (ကပ္ 599 အိတ္ခ်္၊ ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား)(www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ကို ေဟာင္ေကာင္သို႕ မေရာက္ရိွမွီ 14 ရက္အတြင္း ေရာဂါအႏၱရယ္ၿမင့္မားသည့္နုိင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ နီေပါ၊ ပါကစ္စတန္၊ ဖီလစ္ပို္င နွင့္ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံမ်ား) သို႕ လည္ပတ္သြားလာခဲ့ေသာ ခရီးသြားမ်ားကို လူထုက်န္းမာေရးကာကြယ္မႈအတြက္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ေတြ႕ရိွမႈ ေလ်ာ့က်နုိင္ရန္ လုိက္နာရမည္းအခ်က္မ်ားကို လည္း ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာသီးၿခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ 2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 25 0.00 am ရက္ေန႕ တြင္ စတင္အက်ဳံ႕း၀င္မည္ ၿဖစ္ၿပီး ထပ္မံေၾကညာခ်က္မထုတ္ၿပန္ခ်ိန္အထိ အသက္၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

...

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနာက္ဆံုး ကိုဗစ္ေရာဂါ (COVID-19) ကပ္ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားမႈအေၿခအေနမ်ားနွင့္ ၿပင္းထန္မႈ အေၿခအေနမ်ားအရ အစုိးရသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား နွင့္ သီးၿခားေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (နယ္စပ္ေက်ာ္ၿဖတ္ ခရီးသြားသူမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) (ကပ္ 599 အိတ္ခ်္၊ ေဟာင္ေကာင္ဥပေဒမ်ား)(www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) ကို ေဟာင္ေကာင္သို႕ မေရာက္ရိွမွီ 14 ရက္အတြင္း ေရာဂါအႏၱရယ္ၿမင့္မားသည့္နုိင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ နီေပါ၊ ပါကစ္စတန္၊ ဖီလစ္ပို္င နွင့္ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံမ်ား) သို႕ လည္ပတ္သြားလာခဲ့ေသာ ခရီးသြားမ်ားကို လူထုက်န္းမာေရးကာကြယ္မႈအတြက္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ေတြ႕ရိွမႈ ေလ်ာ့က်နုိင္ရန္ လုိက္နာရမည္းအခ်က္မ်ားကို လည္း ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာသီးၿခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ 2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 25 0.00 am ရက္ေန႕ တြင္ စတင္အက်ဳံ႕း၀င္မည္ ၿဖစ္ၿပီး ထပ္မံေၾကညာခ်က္မထုတ္ၿပန္ခ်ိန္အထိ အသက္၀င္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 18 ရက္ေန႕ တြင္ LD သည္ (FDHs)၊ အလုပ္ရွင္မ်ား နွင့္ EAsကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွတစ္ဆင့္ (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm)). ေဖာ္ၿပပါတုိ႕ကို လိုက္နာမွတ္သားရန္ သတိေပးေၾကညာခဲ႕ပါသည္။ သီးၿခားေၾကညာခ်က္နွင့္ အက်ံဴး၀င္ေသာနုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH သည္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ာကို ေပးပို႕ ရမည္ၿဖစ္သည္။

1.FDH မိမိ၏ နာမည္နွင့္ ပတ္စ္ပို႕ နံပါတ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပသထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ မွထုတ္ေပးသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႕ တရုတ္ဘာသာ လက္မွတ္ (သို႕ )စာသည္
(က) သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူ FDH မွ ကိုဗစ္ေရာဂါ COVID-19 နယူကလီရစ္ အက္စ္စစ္စမ္းသပ္မႈကို ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူ FDH မွ နမႈနာကို ေလယာဥ္မထြက္ခြာမီွ 72 နာရီအတြင္း ရယူထားၿခင္း၊
(ခ) နမႈနာကို စမ္းသပ္ခ်က္သည္ ကိုဗစ္ေရာဂါ COVID-19 အတြက္ နယူကလီးယားအက္စ္စစ္ စမ္းသပ္ခ်က္ၿဖစ္ၿခင္း၊
(ဂ) သက္ဆုိင္ရာအိမ္အကူ FDH ၏ COVID-19 စမ္းသပ္ခ်က္ရလာဒ္သည္ အနွူတ္ၿဖစ္ၿခင္း။ တုိ႕ကို ၿပသရပါမည္။
2. သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH ၏ မိမိ၏ နာမည္နွင့္ ပတ္စ္ပို႕ နံပါတ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပသထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ မွထုတ္ေပးသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ မူရင္းအစီရင္ခံစာ။
3. အဆိုပါ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ တည္ရိွရာ ေဒသ၏ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မွ အဆိုပါ ဓါတ္ခြဲခန္းသည္ အစိုးရမွ အတည္ၿပဳေထာက္ခံထားေသာ ဓါတ္ခြဲခန္း (သို႕) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနၿဖစ္ေၾကာင္းအဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ တရုတ္ဘာသာၿဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေထာက္ခံစာ။
4. သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH သည္ ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဆုိက္ေရာက္သည့္ေန႕မွ 14 ရက္ထက္မနည္းေသာ ေဟာ္တယ္တစ္ခုမွ အခန္းၾကိဳတင္ငွားရမ္း ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႕ တရုတ္ဘာသာၿဖင့္ အတည္ၿပဳခ်က္။

အလုပ္ရွင္သည္ ၄င္းတို႕၏ FDHsအတြက္ မၿဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ ကြာရမ္တင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အတြင္း အလုပ္သမားအတြက္ နယူးကလီးရစ္ အက္စ္စစ္ စမ္းသပ္ခ်က္၊ ေဟာ္တယ္အခန္းကုန္က်စရိတ္၊ အစားအစာ စရိတ္တို႕ ကို က်ခံေပးရမည္ ၿဖစ္သည္။

အထက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ImmD)သည္ နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္အသစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ လက္ငင္းကာလတြင္ပင္ FDHsအတြက္ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ (ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးသား ၿဖစ္ေသာသူမ်ား၊ အတည္ၿပဳခြင့္ၿပဳခ်က္ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီးသူမ်ား အပါအ၀င္) ၄င္းတို႕၏ FDHsအတြက္ ကိုဗစ္ ေရာဂါစမ္းသပ္ခ်က္ COVID-19 နွင့္ ေဟာ္တယ္ ကြာရမ္တင္း ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ ၿဖစ္ၿပီး 2020 ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ 25 ရက္ေန႕ တြင္ (သို႕) ထုိရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရိွေသာ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား FDHs အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ကို တာ၀န္ယူပါမည္ဟူေသာ စာၿဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္ကို ေဖာက္ၿပန္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ FDHsအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ၿပည္၀င္ခြင့္ကို ၿငင္းပယ္ခံရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္FDH ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန (ImmD) ၏ ၀က္ဘ္ဆုိ္က္www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html မွ ေဒါင္းလုပ္ရယူနုိုင္ၿပီး လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန (ImmD) ၏ ရံုးခ်ဳပ္ နွင့္ ရံုးခြဲမ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူနုိင္ပါသည္။

နုိင္ငံၿခားအိမ္အကူအလုပ္သမား FDH ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ စံုစမ္းၿပဳလုပ္လုိပါက လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန ImmD သို႕ 2824 6111 သို႕ ဖုန္းေခၚဆုိ၍ လည္းေကာင္း enquiry@immd.gov.hkသို႕ အီးေမးလ္ေပးပို႕ ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးၿမန္းနုိင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ေရး အက်ိဳးအၿမတ္ဆုိင္ရာတို႕ကို စံုစမ္းလိုပါက အလုပ္သမားေရးရာဌာန LD သို႕ FDH hotline 2157 9537 (1823 နိုပ္၍) ဖုန္းေခၚဆုိ၍ လည္းေကာင္း

fdh-enquiry@labour.gov.hkသို႕ အီးေမးလ္ ေပးပို႕၍ လည္းေကာင္းဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။