Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita (makkaha lamang sa Tsino / Ingles)
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Mekanismo sa pagsuspinde ng paglipad sa tiyak na lugar

2021.06.23 Bago

Inanyayahan ng pamahalaan ang mekanismo sa pagsuspinde ng paglipad sa tiyak na lugar para sa Indonesia at sinuspinde ang mga paglipad ng mga pasahero mula doon

Inihayag ng Pamahalaan ngayong araw (June 23) ang panawagan tukoy sa mekanismo sa pagsuspinde ng paglipad sa tiyak na lugar para sa Indonesia. Mula 0.00am sa June 25, lahat ng paglipad ng pasahero galing sa Indonesia ay ipinagbabawal na lumapag sa Hong Kong. Ang Indonesia ay tutukuyin din na napaka-peligrong lugar ng Group A1 upang pahigpitan ang mga taong nanatili sa lugar ng higit sa dalawang oras mula sa pagsakay sa mga pampasaherong eroplano patungong Hong Kong, at upang pigilian ang mga tao mula sa nauugnay na lugar patungong Hong Kong na bumiyahe.

...

Inihayag ng Pamahalaan ngayong araw (June 23) ang panawagan tukoy sa mekanismo sa pagsuspinde ng paglipad sa tiyak na lugar para sa Indonesia. Mula 0.00am sa June 25, lahat ng paglipad ng pasahero galing sa Indonesia ay ipinagbabawal na lumapag sa Hong Kong. Ang Indonesia ay tutukuyin din na napaka-peligrong lugar ng Group A1 upang pahigpitan ang mga taong nanatili sa lugar ng higit sa dalawang oras mula sa pagsakay sa mga pampasaherong eroplano patungong Hong Kong, at upang pigilian ang mga tao mula sa nauugnay na lugar patungong Hong Kong na bumiyahe.

Sa ilalim ng mekanismo sa pagsuspinde ng paglipad sa tiyak na lugar, kung sa lahat ng pampasaherong eroplano mula sa nauugnay na lugar, kahit na anong airline, sa pagdating ay may lima o higit pang pasahero na nagpositibo sa COVID-19 na may N501Y mutant strain o kaugnay na mutation ng virus sa loob ng pitong-araw na panahon, o isang kabuuang 10 o higit pang mga pasahero ang nakumpirma na positibo sa pagsusuri (kabilang ang mga pagsusuri na isinagawa sa panahon ng quarantine) kasama ang N501Y mutant strain o kaugnay na mutasyon ng virus sa loob ng pitong-araw, ipapataw ng pamahalaan ang pag-iingat at pag-agap sa sakit (Regulasyon ng Tawid-Hangganang Paghahatid at Mga Manlalakbay) Regulasyon (Cap. 599H) na pagbawalan ang lahat ng pampasaherong eroplano mula sa nauugnay na lugar sa paglapag sa Hong Kong, at tukuyin ang kaukulang lugar bilang napaka-peligrong lugar ng Group A1 na nakatukoy sa ilalim ng Cap. 599H upang pagbawalan ang mga pasahero na nanatili sa nauugnay na lugar ng higit sa dalawang oras mula sa pagsakay ng pamapasaherong eroplano patungong Hong Kong, at upang pigilian ang mga tao mula sa nauugnay na lugar patungong Hong Kong na bumiyahe.

Sa pagtaas ng pumasok na kaso sa Indonesia, ang pamahalaan ay magpapataw ng mekanismo sa pagsuspinde ng paglipad sa tiyak na lugar para sa Indonesia at tukuyin ang bansa bilang pinagmumulan ng Group A1 simula sa June 25.

Pagsasaalang-alang sa kasulukuyang sitwasyon ng epidemya sa India, Nepal, Pakistan, at sa Pilipinas, mananatili ang pagsuspinde ng mga paglipad para sa mga natukoy na bansa.

Itatakda ng pamahalaan ang mga mahalagang naitukoy sa ilalim ng Pag-Iingat at Pag-aagap sa sakit (Regulasyon ng Tawid-Hangganang Paghahatid at Mga Manlalakbay) Regulasyon (Cap. 599H) upang maisagawa ang mga hakbang sa June 25.

"Patuloy na susubaybayan ng Pamahalaan ang sitwasyon ng epidemya sa iba't-ibang mga lugar, ang pagkalat ng mga bagong variant ng virus, pag-unlad ng pagbabakuna, at mga pagbabago sa tawid-hangganan ng mga pasahero, at ayusin ang mga kailangang isumite ng mga paparating na pasahero papuntang Hong Kong mula sa mga nauugnay na lugar na ipinagbabawal," sabi ng tagapagsalita ng pamahalaan.

Ang mga detalye sa pagpapangkat ng mga tukoy na lugar at ang mga kinakailangang isumite sa paglipad ay matatagpuan sa www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html.


2021.04.18 

Bagong yugto sa paglaban sa pandemya - Ang mahigpit na mekanismo ng suspensyon ng flight ng pasahero ay maaaring makaapekto sa mga dayuhang domestic helpers at kanilang mga employer

Inilahad ng Punong Ehekutibo ang bagong direksyon sa paglaban sa pandemya noong nakaraang Lunes (Abril 12). Maliban sa pagpapanumbalik ng lungsod sa normalidad sa isang mabagal at maayos na batayan ng "vaccine bubble", ang mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon ay palalakasin din sa isang naka-target na paraan, isa na rito ay upang bantayan laban sa pag-angkat ng mga variant ng virus sa Hong Kong.

...

Inilahad ng Punong Ehekutibo ang bagong direksyon sa paglaban sa pandemya noong nakaraang Lunes (Abril 12). Maliban sa pagpapanumbalik ng lungsod sa normalidad sa isang mabagal at maayos na batayan ng "vaccine bubble", ang mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon ay palalakasin din sa isang naka-target na paraan, isa na rito ay upang bantayan laban sa pag-angkat ng mga variant ng virus sa Hong Kong.

Kaugnay nito, inihayag na ng Food and Health Bureau ang pagpapatupad ng humihigpit na mekanismo ng suspensyon ng flight ng pasahero (mangyaring sumangguni sa nauugnay na press release para sa mga detalye). Dapat pansinin na ang isang mekanismo ng suspensyon ng flight na tukoy sa lugar ay naidagdag na kahanay. Sa ilalim ng mekanismong epektibo mula Abril 14, dapat isang kabuuan ng lima o higit pang mga pasahero sa mga flight mula sa parehong lugar ang kumpirmahin ng mga pagsubok sa pagdating para sa COVID-19 na may N501Y mutant strain (pagkakaiba-iba ng pag-aalala na kinilala ng World Health Organization) sa loob ng pitong araw o kahit isang mas maikling panahon, ipinagbabawal ng Pamahalaan ang lahat ng mga flight ng pasahero mula sa lugar na iyon mula sa pag-landing sa Hong Kong sa loob ng 14 na araw. Sa parehong oras, itatakda ng Pamahalaan ang lugar na iyon bilang isang lubhang mataas na peligro na lugar sa ilalim ng Cap. 599H upang paghigpitan ang mga taong nanatili sa lugar na iyon ng higit sa dalawang oras mula sa pagsakay sa mga pampasaherong flight sa Hong Kong sa loob ng 14 na araw, upang maiwasan ang mga tao mula sa may-katuturang lugar na makarating sa Hong Kong sa pamamagitan ng pagbiyahe. Pagkalipas ng 14 na araw, ang nauugnay na lugar ay matutukoy bilang isang napaka-peligro na lugar, at ang mga flight ng pampasaherong papuntang Hong Kong mula sa lugar na iyon ay maaaring ipagpatuloy. Ang mga taong nasa nauugnay na lugar na tumupad sa mga kinakailangan sa pagsakay ay maaaring sumakay ng mga flight sa Hong Kong. Gayunpaman, dapat silang sumailalim sa sapilitang kuwarentenas sa loob ng 21 araw pagdating sa Hong Kong.

Bakit ko, bilang Kalihim para sa Paggawa at Kapakanan, makita ang pangangailangan na iguhit ang pansin ng publiko sa mas mahigpit na mekanismo na ito? Kung titingnan ang pamamahagi ng mga nakumpirmang kaso ng COVID-19 na inilabas ng Center for Health Protection ng Kagawaran ng Kalusugan araw-araw, mapapansin ng isang tao na ang kamakailang na-import na mga kaso ng COVID-19, kapwa nakumpirma / pinaghihinalaan, higit sa lahat ay dinala ng papasok na flight mula sa ilang mga bansa / lugar, kasama na ang Pilipinas at Indonesia, na pangunahing pinagmulan ng mga dayuhang kasambahay (P). Dahil sa malubhang sitwasyon ng epidemya sa Pilipinas kamakailan, malaki ang posibilidad na maapektuhan ito ng bagong mekanismo ng suspensyon ng flight na tukoy sa lugar.

Mga 100 FDH ang dumating sa Hong Kong araw-araw sa Abril. Kung sakaling ang mekanismo ng suspensyon ng flight na tukoy sa lugar ay naimbitahan ng nabanggit na pagtuklas ng mga kumpirmadong kaso ng pagdating, ang lahat ng papasok na mga flight ng pasahero mula sa mga kinauukulang lugar ay ipinagbabawal sa pag-landing sa Hong Kong sa loob ng 14 na araw, na maaaring makaapekto sa higit sa isang libong FDHs at ang kanilang mga employer. Hindi lamang maaantala ang mga bagong tinanggap na FDH mula sa pagdating sa Hong Kong, ngunit ang mga bumalik sa kanilang sariling bansa para magbakasyon ay maaari ring maiwan. Gayunpaman, binigyan ng labis na priyoridad sa paglaban sa pandemya, kinakailangan para sa aming awtoridad sa kalusugan na higpitan ang mekanismo ng pagsuspinde ng flight. Samakatuwid pinapaalala namin ang mga FDH, employer at ahensya ng pagtatrabaho na gumawa ng mga plano nang maaga. Naabot na ng Kagawaran ng Paggawa ang Consulate General ng mga pangunahing FDH na nagpapadala ng mga bansa sa Hong Kong, FDH at mga pangkat ng employer pati na rin ang mga asosasyon ng ahensya ng trabaho upang ipaalam sa kanila ang pagpapatupad ng bagong mekanismo, at upang malawak na maikalat ang mga kaugnay na mensahe sa isang pagtingin na maiparating ang balita sa mga employer at FDH nang mabilis para sa maagang paghahanda.

Ang kakayahang umangkop sa pag-aayos ng pagpapaliban ng pagbabalik sa lugar na pinagmulan

Inilunsad ng Gobyerno ang isang bilang ng mga hakbang upang suportahan ang FDHs at ang kanilang mga employer upang makayanan ang pandemya mula pa noong unang bahagi ng 2020, upang mabawasan ang pangangailangan para sa mga FDH na pumasok at umalis sa Hong Kong. Pinapayagan ang mga employer na pahabain ang panahon ng bisa ng mga umiiral ng mga kontrata sa kanilang mga papalabas na FDH. Para sa lahat ng kontrata ng FDH na mag-e-expire sa o bago ang Hunyo 30, 2021, ang Komisyonado para sa Paggawa ay nagbigay ng pahintulot na prinsipyo para sa pagpapalawak ng panahon ng pagtatrabaho para sa isang maximum na tagal ng tatlong buwan na napapailalim sa kasunduan sa pagitan ng employer at ng FDH. Dinagdagan din namin ang pag-aayos ng kakayahang umangkop ng pagpapaliban ng pagbalik ng FDHs sa kanilang mga pinagmulang lugar. Kung ang isang FDH ay hindi makabalik sa kanyang pinagmulan sa loob ng unang isang taong pagpapaliban, maaari siyang, sa kasunduan ng kanyang pinapasukan, mag-aplay sa Kagawaran ng Imigrasyon para sa karagdagang pagpapalawak ng limitasyon ng pananatili hanggang sa pagtatapos ng kanyang kontrata upang siya ay makabalik sa lugar na pinagmulan sa loob ng panahong iyon. Inihayag namin ang pagpapalawak ng mga kaayusan sa pagpapadali noong nakaraang buwan (Marso 29).

Ang mga kaayusan sa kakayahang umangkop sa itaas ay dapat na mapagkasunduan sa pagitan ng employer at ng FDH. Pinahahalagahan namin na nais ng mga FDH na bumalik sa kanilang mga bansa para sa muling pagsasama ng pamilya. Karamihan sa mga FDH na nakumpleto at na-update ang kanilang mga kontrata noong unang bahagi ng 2020 ay walang pagkakataon na umuwi upang bisitahin ang kanilang pamilya sa loob ng dalawa o tatlong taon. Sa kabilang banda, naiintindihan ng mga tagapag-empleyo ang anumang pag-hadlang na kinakaharap ng FDHs sa kanilang mga paglalakbay sa bahay mula at patungong Hong Kong. Umapela ako sa mga tuwid na dayalogo, paggalang sa isa't isa at pag-unawa sa pagitan ng mga FDH at kanilang mga tagapag-empleyo sa pagtatrabaho ng angkop na pag-aayos.

Magpabakuna tayo

Kung sakaling ang mga FDH ay kailangang bumalik sa bahay sa panahong ito, dapat silang hikayatin ng mga employer na magpabakuna bago umalis sa Hong Kong. Sa paggawa nito, hindi lamang protektahan ng mga FDH ang kanilang sarili, kanilang mga employer at kanilang mga kaibigan sa Hong Kong, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya at kaibigan sa bahay. Ang supply ng mga bakuna ay napakahigpit pa rin sa maraming mga lugar. Dito sa Hong Kong, tiniyak namin ang isang sapat na supply ng mga bakuna, na ibinibigay sa publiko nang walang bayad. Sa katunayan, ang FDHs ay nakalista bilang isang priority group para sa pagtanggap ng pagbabakuna. Humihiling ako sa mga FDH at mga employer na samantalahin ang pagkakataon na magpabakuna sa lalong madaling panahon.

Nag-publish ang Labor Department ng mga polyeto tungkol sa pagbabakuna sa Chinese, Ingles at pangunahing mga wika ng FDH (kasama na ang Tagalog at Bahasa Indonesia) at ipinamahagi ang mga ito sa FDH sa pamamagitan ng iba`t ibang mga channel. Magagamit ang mga leaflet sa nakalaang portal ng FDH (www.fdh.labour.gov.hk) ng Labor Department. Ang Konsulado Heneral ng Pilipinas sa Hong Kong at ang Konsulado Heneral ng Republika ng Indonesia sa Hong Kong ay may aktibong papel din sa pagtulong sa promosyon. Nakipag-ugnayan na ang Labor Department sa iba pang mga grupo upang malawakang magpalaganap ng mga mensahe ng paghihikayat sa mga FDH na mabakunahan, tulad ng sa pamamagitan ng Facebook at iba pang mga platform ng online na media ng mga grupo ng FDH, mga lokal na pahayagan ng Filipino at Indonesia na binasa ng mga FDH at ang kani-kanilang mga pahina sa Facebook, e-wallet aplikasyon na madalas gamitin ng mga FDH, ang non-government organisation sa paliparan at mga simbahan.

Annex: Programa sa Pagbabakuna sa COVID-19


2021.04.18 

Government invokes place-specific flight suspension mechanism

The Government announced today (April 18) the invocation of the place-specific flight suspension mechanism for India, Pakistan, and the Philippines. From 00:00 on April 20, all passenger flights from these places will be prohibited from landing in Hong Kong for 14 days. These places will also at the same time be specified as extremely high-risk Group A specified places under the Prevention and Control of Disease (Regulation of Cross-boundary Conveyances and Travellers) Regulation (Cap. 599H), so as to restrict persons who have stayed in these places from boarding for Hong Kong. The suspension will be effective for 14 days.

...

The Government announced today (April 18) the invocation of the place-specific flight suspension mechanism for India, Pakistan, and the Philippines. From 00:00 on April 20, all passenger flights from these places will be prohibited from landing in Hong Kong for 14 days. These places will also at the same time be specified as extremely high-risk Group A specified places under the Prevention and Control of Disease (Regulation of Cross-boundary Conveyances and Travellers) Regulation (Cap. 599H), so as to restrict persons who have stayed in these places from boarding for Hong Kong. The suspension will be effective for 14 days.

The Government implemented on April 14 the tightened flight-specific suspension mechanism, as well as the new place-specific flight suspension mechanism in parallel. Under the place-specific flight suspension mechanism, if a total of five or more passengers among all flights from the same place, regardless of airline, were confirmed by arrival tests for COVID-19 with the N501Y mutant strain within a seven-day period, the Government would invoke Cap. 599H to prohibit all passenger flights from that place from landing in Hong Kong for 14 days, and would at the same time specify that place as an extremely high-risk place under Cap. 599H to restrict persons who have stayed in that place for more than two hours from boarding passenger flights for Hong Kong for 14 days, so as to prevent persons from the relevant place from arriving at Hong Kong via transit.

A Government spokesman said, “With confirmed cases involving the N501Y mutant strain detected for the first time in the community in Hong Kong, for prudence’s sake, the Government has applied the criteria of the newly implemented place-specific flight suspension mechanism retrospectively for 14 days on places where there had been imported cases confirmed by arrival tests that carried the N501Y mutant strain. India, Pakistan, and the Philippines all had seven-day cumulative number of relevant cases that reached the relevant criteria in the past 14 days, and the Government will therefore invoke the place-specific flight suspension mechanism for these three places.”

The place-specific suspension mechanism for these three places will be effective for 14 days from midnight on April 20. Relevant restrictions will include the prohibition of passenger flights from these places from landing in Hong Kong, as well as specifying these three places as Group A specified places under Cap. 599H to restrict any person who have stayed in these places for more than two hours on the day of boarding or 21 days before that day from boarding for Hong Kong.

At the same time, to enhance the testing of persons returning to Hong Kong from overseas places, the Government will issue a compulsory testing notice for persons who returned to Hong Kong from extremely high-risk places specified under Cap. 599H (that is the current Group A specified places). After completing the compulsory quarantine for 21 days as well as the testing on the 12th and 19th day during quarantine, these persons returning to Hong Kong will also need to self-monitor further for another seven days, and be subject to nucleic acid testing on the 26th day of their return to Hong Kong.

“The Government will continue to closely monitor the development of the global and local epidemic situation, and will further adjust the relevant inbound prevention and control measures as necessary,” the Government spokesman said.


Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Ang mga prioridad na grupo para sa pagbabakuna ay pinalawig upang maisama ang mga kasambahay, kasama na ang mga dayuhang kasambahay
(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna
(Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna)
Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakunaMangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna
(Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna)

Huling Araw ng Pagsusuri 13 Abril 2021

Mahalagang Impormasyon na may kaugnayan sa Coronavirus Disease (COVID-19)

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 31 December 2020

2021.06.30 Bago

Labour Department continues to set up mobile specimen collection stations to provide COVID-19 testing services for foreign domestic helpers and encourages them to get vaccinated

The Labour Department (LD) announced today (June 30) that mobile specimen collection stations will continue to be set up at popular gathering places of foreign domestic helpers (FDHs) on Sundays in July to provide COVID-19 testing services for FDHs, and encouraged FDHs to get vaccinated as soon as possible to protect their health.

...

The Labour Department (LD) announced today (June 30) that mobile specimen collection stations will continue to be set up at popular gathering places of foreign domestic helpers (FDHs) on Sundays in July to provide COVID-19 testing services for FDHs, and encouraged FDHs to get vaccinated as soon as possible to protect their health.

An LD spokesman said, "The LD will continue to set up mobile specimen collection stations in July at popular gathering places of FDHs to assist FDHs to receive the test voluntarily. No prior appointment is required. We also appeal to all FDHs to get vaccinated as soon as possible to protect their own health and the health of their employers' families and others."

The four mobile specimen collection stations will be set up at Chater Garden in Central (near Exit J2 of MTR Central Station), Hing Fat Street entrance of Victoria Park in Causeway Bay (near Exit A2 of MTR Tin Hau Station), Lai Chi Kok Park entrance (near Exit D of MTR Mei Foo Station) and Tai Ho Road entrance of Tsuen Wan Park (near Exit D of MTR Tsuen Wan West Station). Mobile specimen collection stations are open on Sundays in July (July 4, 11, 18 and 25), from 10am to 5pm. An FDH should bring along his/her Hong Kong identity card or passport, and register his/her personal information on the spot at the government website (www.tgptest.gov.hk. Please select "Non-Government Staff - Foreign domestic helpers") in order to receive an SMS notification of the test result. FDHs will receive an SMS notification of the barcode number of the specimen bottle they collect after registration for reference. If necessary, duty officers can assist the FDH in registration.

The testing agent will provide specimen collection services by combined nasal and throat swab to FDHs receiving the test, and will deliver the specimens to the laboratory for testing. The testing agent will not acquire or retain any personal information of the participants. Participants will be notified of a negative test result via SMS. Positive cases will be referred to the Centre for Health Protection of the Department of Health (DH) for follow-up, and the DH will contact the participant concerned if it is confirmed to be an infection case.

For enquiries, please contact the LD through the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk.


2021.06.28 Bago

Pagpalawig sa mga paraan ng pagtulong sa mga dayuhang katulong at nangingimpleyo upang makayanan ang dulot ng pandemya dahil sa COVID-19

​Inihayag ng pamahalaan ngayong araw (June 28) na ang mga paraan sa pagtulong sa mga dayuhang katulong at amo upang makayanan ang dulot ng pandemya dahil sa COVID-19 ay papalawigin na may agarang epekto.

...

Inihayag ng pamahalaan ngayong araw (June 28) na ang mga paraan sa pagtulong sa mga dayuhang katulong at amo upang makayanan ang dulot ng pandemya dahil sa COVID-19 ay papalawigin na may agarang epekto.

Pagpapalawig sa kabisaan ng mga umiiral na kontrata. Ipagpapatuloy ng pamahalaan na ipatupad ang nakaraang hakbang upang mapalawig pa ng mga nangingimpleyo ang kabisaan ng mga umiiral na kontrata kasama ng mga papalabas na FDHs. Para sa lahat ng kontrata na FDH na matatapos sa o bago ang Setyembere 30, 2021, ang Komsiyonado sa Paggawa ay nagbigay ng pahintulot na ayon sa prinsipyo sa pagpapalawak ng panahon ng pagtatrabaho na nakasaad sa sugnay 2 ng Karaniwang Kontrata sa Pagtatrabaho sa loob ng tatlong buwan, sa batayan na ang naturang pagkakaiba-iba ay napagkasunduan ng kapwang nangingimpleyo at ng FDH. Gayunpaman, ang mga aplikasyon para sa karagdagang pagpapalawig ng mga kontrata na naipaabot sa ilalim ng nakaraang pag-aayos ng kakayahang umangkop kasama na ang inihayag noong Marso 29, 2021, ay hindi isasaalang-alang.

Kung ang isang bagong tinanggap na FDH ay hindi maaaring makakarating sa Hong Kong sa loob ng tatlong buwan na pinalawig at ang nangingimpleyo ay kailangan pang pagtrabahuin ang kanyang FDH na lampas sa tatlong buwan na pinahabang panahon, ang nangingimpleyo ay dapat magsumite ng pagpabago sa kontrata na mayroon ang FDH. Tungkulin ng isang tagapag-empleyo na gumawa ng paunang paghahanda upang ayusin ang kanilang mga bagong tinanggap na FDH na dumating sa Hong Kong sa loob ng tatlong buwan na pinahabang panahon ng pagtatrabaho ng kanilang mga FDH at/o ayusin ang pag-bago ng kontrata na mayroon ang mga FDH.

Pagpapaliban ng pagbabalik sa pinagmulan Sa ilalim ng umiiral na mekanismo, ang isang FDH sa isang nabago na kontrata sa parehong amo, o dahil upang magsimula ng isang bagong kontrata sa isang bagong amo kapag natapos na ang isang kontrata, ay maaaring mag-sumite sa Immigration Department (ImmD) para sa pagpapaliban ng pagbabalik sa lugar ng pinagmulan na hindi hihigit sa isang taon pagkatapos magtapos ang kontrata, napapailalim sa kasunduan ng kanyang kasalukuyang amo o bagong amo.

Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, Ang pamahalaan ay mas papalawigin pa ang nauugnay na pag-aayos ng kakayahang umangkop na inihayag noong Disyembre 30, 2020. Kung ang isang FDH ay hindi makabalik sa kanyang lugar na pinagmulan sa loob ng nabanggit na isang taong panahon, maaari siyang, sa kasunduan sa kanyang amo, mag-aplay sa ImmD para sa isang karagdagang pagpapalawak ng limitasyon ng pananatili hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata tulad na siya ay maaaring bumalik sa lugar na pinagmulan sa loob ng panahong iyon.

Pinapaalalahanan ng Pamahalaan ang mga tagapag-empleyo at FDH na ang pag-aayos ng kakayahang umangkop ay dapat pagkasunduan ng nangingimpleyo at ng FDH, at ang kailangang pagbalik ng FDH sa lugar na pinagmulan ay patuloy na susundin. Kailangang ayusin ng mga nangingimpleyo ang pagbalik ng FDH sa lugar na pinagmulan sa loob ng panahong ipinalawig.

Patuloy na susubaybayan ng pamahalaan ang mga sitwasyon at susuriin ang mga hakbang sa pag-aayos ng kakayahang umangkop sa naaayon at kung kinakailangan.

Maki-ugnay sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit at mabawasan ang dami ng mga tao, umaapela ang Gobyerno sa mga miyembro ng publiko na gamitin ang nakatuon na "Online Services for Foreign Domestic Helpers" ng ImmD webpage sa www.immd.gov.hk/fdh o ang ImmD mobile application upang magsumite ng mga aplikasyon ng visa para sa FDHs, ma-abiso ng maagang pagwawakas ng kontrata sa trabaho, at iba pa, online. Ipinakilala ng ImmD ang serbisyong Smart Renewal na nagbibigay-daan sa mga taong nagsumite ng mga online application para sa mga visa para sa karagdagang pagtatrabaho ng FDHs (ibig sabihin, pag-renew ng kontrata, pagkumpleto ng natitirang panahon ng kasalukuyang kontrata, o pagpapaliban ng pagbabalik sa lugar na pinagmulan alinsunod sa nabanggit na kakayahang umangkop pag-aayos) upang, sa pag-apruba ng kanilang mga aplikasyon, magbayad ng bayarin sa visa sa pamamagitan ng iba`t ibang paraan at mangolekta ng mga visa sa pamamagitan ng post, upang maipagpaliban sa kanila ang pangangailangan na dumalo sa isang tanggapan ng ImmD para sa pagdaan sa mga pormalidad, na parehong madali at mas makakatipid ng oras sa paglalakbay na makaktulong sa pagsisikap na labanan ang virus. Upang ma-access ang nakalaang webpage sa itaas o i-download ang ImmD mobile application, mangyaring i-scan ang mga QR code (tingnan ang Annex).

Para sa karagdagang katanungan tungkol sa mga karapatan at benepisyo sa pagtatrabaho, mangyaring makipag-ugnay sa LD at sa nakatuong hotline ng FDH sa 2157 9537 (pinangunahan ng 1823) o sa pamamagitan ng email sa fdh-fdh-enquiry@labour.gov.hk. Ang nakalaang portal na (www.fdh.labour.gov.hk) na ginawa ng LD ay nagbibigay din ng impormasyon at mga kapaki-pakinabang na mga link na nauugnay sa pagtatrabaho ng mga FDH. Para sa mga katanungan sa mga aplikasyon ng FDH visa, mangyaring makipag-ugnay sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng pagtatanong sa 2824 6111 o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa enquiry@immd.gov.hk.

Annex


2020.12.11 

Kagawaran ng Paggawa, pinaalala sa mga dayuhang kasambahay at tagapagawa ng mga bagong alituntunin para sa mga itinalagang hotel para sa pagbubukod

Inanunsyo ng pamahalaaan ngayon *(Disyembre 11) na mayroon bagong alituntunin na ipapatupad epektibo mula 0.00 ng umaga, Disyembre 22, 2020 upang magbigay mandato nan ang lahat ng manlalakbay na darating sa Hong Kong mula sa mga bansa sa labas ng Tsina ay sasailalim sa 14 na araw na sapilitang pagbubukod sa mga itinalagang hotel para sa pagbubukod sang-ayon sa direktiba sa ilalim ng Regulasyon sa Pag-iwas at Pag-kontrol ng Sakit (Regulasyon sa mga Paglilipat-Lugar at Paglalakbay) (Cap. 599H). Ang mga itinalagang hotel para sa pagbubukod ay maaari lamang tanggapin ang mga nabanggit na manlalakbay na dumating na kailangang sumailalim sa sapilitang pagbubukod. Ang Pamahalaan ay magsasaayos ng mga itinalagang transportasyon upang ihatid ang mga manlalakbay mula sa Paliparan at Center sa Paghihintay para sa Resulta ng Pagsusuri patungo sa mga itinalagang hotel para sa pagbubukod, upang mabawasan ang pisikal na pagdiit sa komunidad.

...

Inanunsyo ng pamahalaaan ngayon *(Disyembre 11) na mayroon bagong alituntunin na ipapatupad epektibo mula 0.00 ng umaga, Disyembre 22, 2020 upang magbigay mandato nan ang lahat ng manlalakbay na darating sa Hong Kong mula sa mga bansa sa labas ng Tsina ay sasailalim sa 14 na araw na sapilitang pagbubukod sa mga itinalagang hotel para sa pagbubukod sang-ayon sa direktiba sa ilalim ng Regulasyon sa Pag-iwas at Pag-kontrol ng Sakit (Regulasyon sa mga Paglilipat-Lugar at Paglalakbay) (Cap. 599H). Ang mga itinalagang hotel para sa pagbubukod ay maaari lamang tanggapin ang mga nabanggit na manlalakbay na dumating na kailangang sumailalim sa sapilitang pagbubukod. Ang Pamahalaan ay magsasaayos ng mga itinalagang transportasyon upang ihatid ang mga manlalakbay mula sa Paliparan at Center sa Paghihintay para sa Resulta ng Pagsusuri patungo sa mga itinalagang hotel para sa pagbubukod, upang mabawasan ang pisikal na pagdiit sa komunidad.

Ayon sa tagapagsalita ng Kagawaran ng Paggawa (LD), "Ipinapaalala ng LD sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), mga tagapagawa, at ahensya sa paggawa (EAs) na alalahanin ang mga nabanggit na bagong alituntunin. Bago makapag check-in para sa biyahe papuntang Hong Kong ang isang FDH, kailangan nya munang magpakita ng kumpirmasyon ng pagpapatalaga ng kwarto sa itinalagang hotel para sa pagbubukod sa tagapangasiwa ng eroplano bago sumakay dito. Ang mga nakatalagang kwarto ay para sa panahong hindi bababa 14 na gabi mula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong. Ang mga Tagapagawa at EAs (kung naaangkop) ay pinapaalalahanang magsagawa ng mga naaayong paghahanda para sa kanilang FDHs nang maaga. Kung ang FDH ay hindi nakakuha ng nasabing kumpirmasyon ng pagtatalaga, hindi sya maaaring pasakayin na eroplano papuntang Hong Kong. Ang mga naaangkop na FDHs ay pinapaalalahanan na kung walang permiso mula sa isang otorisadong opisyal, hindi sila maaaring lumabas ng kwarto at walang maaaring bumisita sa kanila sa loob ng 14 na araw ng panahon ng sapilitang pagbubukod. Ang hotel ay magbibigay ng tatlong pagkain kada araw sa mga taong nasa ilalim ng pagbubukod.”

“Ang mga tagapagawa ay pinapaalalahanan rin na sumunod sa mga obligasyon sa ilalim ng Pamantayan sa Kontrata ng Paggawa, kabilan na ang pagsalo sa gastusin ng panunuluyan at pagbibigay ng panggastos para sa pagkain ng FDHs habang ang FDHs ay nasa sapilitang pagbubukod,” pagpapatuloy ng tagapagsalita.

“Para sa mga EAs, mayroon silang responsibilidad na magbigay ng tamang impormasyon sa mga tagapagawa at FDHs. Kailangan nilang ipaalala at/o asistihan ang mga tagapagawa sa mga naaangkop na pagsasaayos upang sumunod sa mga naaangkop na alituntunin. Kung mayroong ebidensya na magsasabi na ang EA ay lumabag sa mga kautusan sa Kodigo ng Pagsasanay para sa mga Ahensya ng Paggawa, ang mga nasabing EA ay mapaparusahan.”

Ang listahan ng itinalagang hotel para sa pagbubukod at naaayong Madalas na mga Katanungan ay na-upload na sa pakay na webpag sa Itinalagang Hotel para sa Pagbubukod (www.designatedhotel.gov.hk). Para sa mga katanungan sa bagong alituntunin, mangyaring tumawag sa hotline ng Departamento ng Kalusugan sa 2125 1122. Para sa mga katanungan tungkol sa Karapatan sa Paggawa at benepisyo, mangaring kumontak sa LD at sa nakatuong hotline para sa FDH sa 2157 9537 (hanggang "1823") o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk.

pakay na webpag sa Itinalagang Hotel para sa Pagbubukod

*Dapat magreserba ng hotel booking sa mga nakatakdang hotel para sa pag-quarantine ang mga manlalakbay na lalapag sa Hong Kong sa 21 December bago sila lumipad paalis, kundi ay hindi sila papayagang lumipad. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa pampublikong pahayag na “Pinakabagong pagsulong sa Iskema sa Itinalagang Hotel para sa Pagbubukod” na inilathala ng Pamahalaan noong 13 Disyembre 2020. (https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/13/P2020121300563.htm?fontSize=1)


2020.11.03 

Ang mga Tagapagpagawa ay Hindi Dapat Sisantehin ang mga Dayuhang Kasambahay na mayroong COVID-19

Pinaalalahanan ng Pamahalaan ngayon (Nobyembre 3) ang mga tagapagpagawa na hindi nila dapat sisantehin ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) na nagkaroon ng COVID-19 at ipagpatuloy na obserbahan ang mga pangangailangan sa ilalim ng Ordinansa sa Paggawa (EO) at ang Pamantayan ng Kontrata sa Paggawa (SEC) sa gitna ng pandemya ng COVID-19.

...

Pinaalalahanan ng Pamahalaan ngayon (Nobyembre 3) ang mga tagapagpagawa na hindi nila dapat sisantehin ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) na nagkaroon ng COVID-19 at ipagpatuloy na obserbahan ang mga pangangailangan sa ilalim ng Ordinansa sa Paggawa (EO) at ang Pamantayan ng Kontrata sa Paggawa (SEC) sa gitna ng pandemya ng COVID-19.

Ayon sa tagapagsalita ng Pamahalaan, “Nais naming paalalalahanan ang mga tagapagpagawa na hindi nila dapat itigil o putulin ang kontrata ng paggawa ng FDH na nagkaroon ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, ipinagbabawal sa tagapagpagawa na na putulin ang kontrata ng paggawa ng isang empleyado habang siya ay nasa bayad na bakasyon ng dahil sa karamdaman, maliban na lamang sa mga kaso ng pagpapaalis nang dahil sa mabigat na kasalanan. Ang tagapagpagawa na tumalima sa mga probisyong nakasaad sa EO ay gumagawa ng isang krimen at maaari syang maharap sa paglilitis at, kung mapatunayan sa pagkakasala, ay kailangang magmulta ng $100,000. Ang nga tagapagpagawa ay ipinapaalalahanan rin ng mga posibleng paglabag sa kontrata kung puputulin nila ang kontrata ng paggawa ng kanilang mga FDHs, o posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon Laban sa mga may Kapansanan (DDO) kung ituturing nila ang kanilang mga FDHs ng hindi kaaya-aya (hal. Sa pamamagitan ng pagsisisante) dahil ang FDHs ay nagkaroon o gumaling na mulasa COVID-19. Sa oras na gumaling ang FDH mula sa COVID-19, ang mga tagapagpagawa ay pinapayuhang magsaayos para sa kanilang mga FDHs upang mag-umpisa o ipagpatuloy ang pagtatrabaho at panatilihin ang mabuting relasyon ng paggawa sa kanilang mga FDHs.”

Ipinagpatuloy pa ng tagapagsalita, “Sa paghawak ng mga naturang isyu ng paggawa ng mga FDHs, ang mga tagapagpagawa ay kinakailangang panatilihin ang kanilang mga obligasyon at mga pangangailangan sa ilalim ng EO at SEC. Kung naaayon, ang tagapagpagawa ay kinakailangang magbigay ng pagliban sa trabaho dahil sa karamdaman at ayuda para sa may karamdaman sa mga kwalipikadong FDH ayon sa EO. Kung ang may sakit na FDH ay hindi nakapagbuo ng sapat na araw ng bayad na araw ng pagliban dahil sa karamdaman para sa mga araw ng kanyang pagliban dahil sa sakit, nakikiusap kami sa mga tagapagpagawa na maging mapag-unaawa at ikonsidera ang pagbibigay sa mga FDH ng bayad na araw ng pagliban dahil sa karamdaman. Ayons sa Talata 9(a) ng SEC, sa oras na ang FDH ay magkasakit o magkaroon ng kapansanan sa panahon ng kanyang pagtatrabaho (maliban na laman sa panahon kung saan ang FDH ay umalis ng Hong Kong ng kusa para sa kanyang pansariling dahilan), ito man ay dahil sa pagtatrabaho o hindi, ang tagapagpagawa ay kailangang magbigay ng libreng pagpapagamot para sa FDH.”

Sa parehong pagkakataon, ang mga tagapagpagawa ay kailangang alalahanin at sumunod sa mga naaayong alituntuning ipinapatupad ng Pamahalaan nang dahil sa pandemya, kabilang na ang alituntunin na ang lahat ng mga tao (kabilang na ang FDHs) na darating sa Hong Kong mula sa lahat ng lugar sa labas ng Tsina ay kinakailangang sumailalim sa sapilitang pagbubukod sa loob ng 14 na araw sa ilalim ng Regulasyon sa Sapilitang Pagbubukod ng mga Taong Darating sa Hong Kong mula sa Ibang Lugar (Cap.599E), at mga naaayong pangangailangan ng mga detalye sa ilalim ng Regulasyon sa Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Regulasyon para sa Pagbiyahe sa mga Hangganan at Manlalakbay) (Cap. 599H), kung saan kung ang manlalakbay (lalo na ang FDH) ay nanatili sa isang lugar (kabilang na ang Indonesia at Pilipinas) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, sya ay kailangang magpakita, bago sumakay ng eroplano papuntang Hong Kong, ng resulta ng pagsusuri na ibinigay ng laboratoryo o institusyon ng pangkalusugan na kinikilala o inaaprubahan ng Pamahalaan ng naturang lugar bilang patunay na sya ay sumailalim sa isang pagsusuri sa nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay kinuha 72 na oras bago ang nakatalagang oras ng pag-alis ng eroplano papuntang Hong Kong, at ang resulta ng pagsusuri ay negatibo, kasama na ang kumpirmasyon ng pagpapareserba ng kwarto sa isang hotel sa Hong Kong nang hindi bababa ng 14 na araw mula sa araw ng kangyang pagdating sa Hong Kong. Ang Pamahalaan ay muling pinapaalalahanan ang mga tagapagpagawa na magsagawa ng mga naaayong pagsasaayos at sagutin ang anumang bayarin sa pagsusuri sa nucleic acid, mga gastusin sa pagtuloy at pagkain habang ang FDHs ay nasa sapilitang pagbubukod.

Sa kabilang banda, ang Pamahalaan ay pinapaalalahanan ang FDHs na huwag abusuhin ang mga pagsasaayos para sa maaagang pagputol ng kontrata upang agad na makapagpalit ng pangangamuhan (mas kilala sa tawag na job-hopping). And Departamento ng Immigrasyon (ImmD) ay pinapabilis ang pagpoproses ng mga aplikasyon para sa bisa ng paggawa na isinumite ng mga FDHs na nasa Hong Kong, lalo na ang mga aplikasyon para sa pagpapalit ng tagapagpagawa mula sa mga tao na may kontrata ng pagawa na natapos na ng normal na paraan. Sa parehong paraan, upang malabanan ang job-hopping, ang ImmD ay, habang tinatasa ang mga kaso, ay patuloy na aaralin ang detalye ng mga aplikante, tulad ng bilang at rason ng kanilang mga maagang pagtapos ng mga kontrata sa loob ng 12 na buwan. Para sa mga kasong pinaghihinalaang job-hopping, ang ImmD ay hindi magbibigay ng aplikasyon ng bisa ng paggawa at iuutos sa mga aplikante na umalis ng Hong Kong.

Ang mga Tagapagpagawa ay maaaring bumisita sa Portal ng Kagawaran ng Paggawa para sa FDH (www.fdh.labour.gov.hk) para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga obligasyon at Karapatan ng mga tagapagpagawa at FDHs sa ilalim ng EO at ng SEC na may kinalaman sa COVID-19. Para sa mga impormasyong may kinalaman sa COVID-19 at sa DDO, ang mga tagapagpagawa ay maaarin bumisita sa website ng Komisyon sa Pantay Pantay na Pagkakataon (www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/FAQ_COVID-19_Foreign_Domestic_Workers_and_Employers_english.pdf).


2020.07.21

Mga Amo, kinakailangang pumirma ng panunumpa kung mag aaplay ng bisa para sa dayuhang kasambahay

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

...

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

Noong ika- 18 ng Hulyo 2020, ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay magpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), ang mga nagpapatrabaho ,at ahenisya ng empleyo na bigyang pansin ang mga nasabing listahan ng pagtutukoy sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). Para sa FDH kung saan sya ay maaaring isa sa mga tinutukoy sa listahan, kailangan nilang magbigay ng mga sumusunod na dokumento:

1. sulat o sertipikasyon sa wikang Ingles o Intsik mula sa laboratoryo o institusyong nangangalaga sa kalusugan na naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng nasabing FDH upang ipakita na:
(a) ang nasabing FDH ay sumailalim sa pagsusuri ng nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay mula sa FDH na nakuha sa loob ng 72 oras bago ang nakatalagang oras ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid;
(b) ang pagsusuring ginawa sa mga sample ay ang nucleic acid test para sa COVID-19; at
(c) ang resulta ng pagsusuri sa FDH ay negatibo sa COVID-19;
2. ang orihinal na resulta ng report para sa pagsusuri na isinumite ng laboratoryo o ng institusyon na nangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng tinutukoy na FDH;
3. Sulat sa wikang Ingles o Intsik na ibinigay ng nasa otoridad ng Gobyerno sa lugar kung nasaan ang laboratoryo o ang institusyon na ngangangalaga sa kalusugan na nag sesertipika na ito ay kinikilala o aprubado ng gobyerno; at
4. Kumpirmasyon ng FDH sa wikang Ingles o Intsik na sila ay may nakareserbang kwarto sa isang hotel sa Hong Kong na hindi bababa sa 14 na araw simula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong.

Kinakailangang sagutin ng nagpapatrabaho ang gastusin sa pagsusuri ng nucleic acid at ang gastos sa panunuluyan, gayundin ang pagbibigay ng gastusin para sa pagkain ng kanilang mga FDHs habang sumasailalim sa sapilitang quarantine.

Para magpagtugma ang mga sumusunod na panuntunan, Ang departamento ng Immigrasyon (ImmD) ay magpapatupad ng mga bagong panuntunan sa pag-aaplay ng bisa para sa mga FDH. Agarang epektibo, ang mga nagpapatrabaho na nag aapply ng bisa para sa kanilang FDHs (kasama na ang mga may dating aplikasyon na nakabinbin at naghihintay ng pag-ayon sa pagbibigay ng bisa) ay kakailanganing pumirma ng panunumpa na sila ay magsasaayos ng pagsusuri sa COVID-19 at hotel para sa pag quarantine para sa kanilang mga FDHs, at kinakailangan nilang sagutin ang mga gastusin ng FDHs kung sila ay dadating sa pagkatapos ng Hulyo 25, 2020. Kung mapatunayan na ang nagpapatrabaho ay lumabag sa sinumpaang kasulatan, ang kanilang FDHs ay hindi makakapasok sa Hong Kong, gayundin ang mga susunod nilang aplikasyon mula sa mga nagpapatrabaho para sa mga FDH ay maaring tanggihan ng otoridad.

Ang mga kasulatan ng panunumpa ay maaring makuha mula sa website ng ImmD sa www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html at maari itong makuha ng walang bayad sa mga sangay ng opisina sa Imigrasyon sa tanggapan ng ImmD.

Para sa mga katanungan sa aplikasyon para sa FDHs, maaring tumawag sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline na 2824 6111 o kaya ay mag email sa enquiry@immd.gov.hk. Para sa mga katanungan sa mga karapatan at benepisyo sa Pagtatrabaho, maaring tumawag sa LD sa mga nakatalagang FDH hotline sa 2157 9537 (pinangangasiwaan ng “1823”) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk.


2020.07.18

Kagawaran ng Paggawa, Nagpaalala sa mga dayuhang kasambahay at mga nagpapatrabaho sa mga panuntunan na may kinalaman sa paglalakbay sa Hong Kong

Inanunsyo ng gobyerno ngayon (Hulyo 18) na naglathala sila ng mga listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H) upang maglagay ng mga kondisyon base sa lagay ng pampublikong kalusugan upang mabawasan ang bilang ng mga pumapasok na kaso ng sakit na coronavirus 2019 (COVID-19). Ang isang manlalakbay na, sa araw na ang manlalakbay ay sumakay sa sasakyang panghimpapawid at dumating o dadating sa HongKong o sa loob ng 14 na araw bago ng naturang araw ay nanatili sa mga nabanggit na lugar (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas, at South Africa), ay kinakailangan nyang matugunan ang mga tinutukoy na kondisyon mula sa kalihim ng Pagkain at Kalusugan. Ang mga kaukulang pagtutukoy ay magiging epektibo sa 0.00 ng umaga sa ika-25, ng Hulyo 2020, at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na anunsyo.

...

Inanunsyo ng gobyerno ngayon (Hulyo 18) na naglathala sila ng mga listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H) upang maglagay ng mga kondisyon base sa lagay ng pampublikong kalusugan upang mabawasan ang bilang ng mga pumapasok na kaso ng sakit na coronavirus 2019 (COVID-19). Ang isang manlalakbay na, sa araw na ang manlalakbay ay sumakay sa sasakyang panghimpapawid at dumating o dadating sa HongKong o sa loob ng 14 na araw bago ng naturang araw ay nanatili sa mga nabanggit na lugar (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas, at South Africa), ay kinakailangan nyang matugunan ang mga tinutukoy na kondisyon mula sa kalihim ng Pagkain at Kalusugan. Ang mga kaukulang pagtutukoy ay magiging epektibo sa 0.00 ng umaga sa ika-25, ng Hulyo 2020, at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na anunsyo.

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay nagpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), nagpapatrabaho, at mga ahensiya ng empleyo (EAs) na bigyang halaga ang mga nakalistang pagtutukoy. Para sa FDH kung saan sya ay maaaring isa sa mga tinutukoy sa listahan, kailangan nilang magbigay ng mga sumusunod na dokumento:

1. sulat o sertipikasyon sa wikang Ingles o Intsik mula sa laboratoryo o institusyong nangangalaga sa kalusugan na naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng nasabing FDH upang ipakita na:
(a) ang nasabing FDH ay sumailalim sa pagsusuri ng nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay mula sa FDH na nakuha sa loob ng 72 oras bago ang nakatalagang oras ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid;
(b) ang pagsusuring ginawa sa mga sample ay ang nucleic acid test para sa COVID-19; at
(c) ang resulta ng pagsusuri sa FDH ay negatibo sa COVID-19;
2. ang orihinal na resulta ng report para sa pagsusuri na isinumite ng laboratoryo o ng institusyon na nangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng tinutukoy na FDH;
3. Sulat sa wikang Ingles o Intsik na ibinigay ng nasa otoridad ng Gobyerno sa lugar kung nasaan ang laboratoryo o ang institusyon na ngangangalaga sa kalusugan na nag sesertipika na ito ay kinikilala o aprubado ng gobyerno; at
4. Kumpirmasyon ng FDH sa wikang Ingles o Intsik na sila ay may nakareserbang kwarto sa isang hotel sa Hong Kong na hindi bababa sa 14 na araw simula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong.

Sinabi ng taagapagsalita ng LD, “Bago pumasok ang FDH upang makalipad papuntang Hong Kong ay kinakailangan nyang magpakita ng mga nasabing kailangang dokumento sa nagpapatakbo ng mga sasakyang pamhimpapawid. Ang mga nagpapatrabaho at ang mga EAs (kung kailangan) ay pinapaalalahanan na gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa kanilang mga FDHs. Kung ang FDH ay hindi papasa sa mga nasabing kundisyong ibinigay ng Kalihim ng Pagkain at Kalusugan, hindi sya papayagang sumakay ng sasakyang panghimpapawid papuntang Hong Kong, at ang mga bagong dating na FDHs ay maaring hindi papasukin sa Hongkong sa kanilang pagdating. Ang mga FDHs ay pinapaalalahanang manatili sa nasabing hotel na nakasulat sa kanilang kinakailangang kautusan para sa quarantine sa loob ng 14 na araw na sapilitang quarantine.”

“Kinakailangang sagutin ng mga nagpapatrabaho ang gastusin sa pagsusuri ng nucleic acid para sa kanilang FDHs. Ang mga nagpapatrabaho na nag-aaply sa departamento ng Immigrasyon (ImmD) upang makapagtrabaho ang isang dayuhang kasambahay ay kinakailangang pumirma sa isang panunumpa sa Gobyerno, na nagsasaad na sila ay susunod sa mga nakalistang pagtutukoy at sasagutin nila ang mga gastusin sa pagpapasuri ng nucleic acid ng kanilang FDHs habang inaayos ang pagpunta nila sa Hong Kong, sa pagkakataon na ang kanilang FDHs ay nanatili sa tinukoy na lugar sa araw na sila ay sumakay ng sasakyang panghimpapawid na dumating sa, o kaya ay dadating sa Hongkong, o sa loob ng 14 na araw bago ang nasabing araw ng pagsakay. Ang mga nagpapatrabahong mapapatunayan na lumabag sa kasunduan ay maaring mabigyan ng di magandang rekord at ang ImmD ay maaring tanggihan ang mga susunod nilang aplikasyon para sa mga FDHs. Pinapaalalahanan din ang mga nagpapatrabaho na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Pamantayan ng ng mga Kontrata sa pag-eempleyo, kasama na ang pagsagot sa mga gastusin sa panunuluyan, at ang pagbibigay ng panggastos sa pagkain ng FDHs habang ang FDHs sumasailalim sa kinakailangang quarantine,” pagpapatuloy ng tagapagsalita.

“Para sa mga EAs, sila ay may responsibilidad na magbigay ng tamang impormasyon sa nagpapatrabaho at FDHs. Kinakailangan nilang paalalahanan at/o asistihan ang mga nagpapatrabaho sa paggawa ng mga kinakailangang pag-aayos sa pagsunod sa mga alituntunin. Kapag may ebidensya na ang EA ay lumabag sa mga pangangailangan sa Code ng Pagsasanay para sa Ahensiya ng Empleyo, Ang EA ay mapaparusahan.”

Ang listahan ng mga lisensyadong hotel ay maaring makita sa website ng Opisina ng Awtoridad ng Pagpaparehistro sa Departamento ng mga Usaping Pantahanan. (www.hadla.gov.hk/cgi-bin/hadlanew/search.pl?client=1&searchtype=1&licenceNo=&name=&address=&room=0&district=0&displaytype=2). Sa pagpili ng hotel para sa layunin ng pag quarantine, ang nagpapatrabaho at ang EAs (kung kinakailangan) ay pinapaalalahanang tumawag sa hotel para sa karagdagang impormasyon at sumangguni sa Mga Payo sa Pagkontrol ng Impeksyon para sa mga Tao sa Ilalim Sapilitang Quarantine sa Bahay. (www.chp.gov.hk/files/pdf/infection_control_advice.pdf) na inilabas ng Center para sa Proteksiyon sa Kalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan.

Para sa pagtatanong sa mga karapatan sa trabaho at benepisyo, mangyaring makipag-ugnay sa LD sa nakalaang FDH hotline sa 2157 9537 (pinangungunahan ng "1823") ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk. Para sa aplikasyon ng bisa para sa FDH, mangyaring makipag-ugnay sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng pagtatanong sa 2824 6111 o sa email sa enquiry@immd.gov.hk.