Starting from October 4, the booking system for the Penny’s Bay Quarantine Centre (PBQC) on Lantau Island has been reopened. An additional 200 units at PBQC will be provided starting from October 22, making a total of 1 000 units for quarantine of incoming foreign domestic helpers (FDHs) who have stayed in Group A specified places. The above arrangement is applicable to FDHs who have been fully vaccinated in regions where Hong Kong has reached recognition arrangements on vaccination records (click here to view the part on "Places where Hong Kong has reached recognition arrangments with the relevant governments").

For FDHs who received full COVID-19 vaccination or received the last dose of vaccine in Hong Kong, Mainland, Macao or at places where its national regulatory authority is designated by the World Health Organization as a stringent regulatory authority (Please refer to the aforementioned list of regions), they may undergo compulsory quarantine at a general designated quarantine hotel or a designated quarantine facility (i.e. Silka Tsuen Wan, Hong Kong and PBQC).

(Attention: Employers and employment agencies may, starting from 9 am on October 4, make an application for room reservation through the booking system. The booking system displays the rooms available for booking from October 22 to 28. Rooms available for reservation in the next round will be displayed on the booking system at 9 am every Monday. For example, rooms from October 29 to November 4 will be available for reservation on October 11, and so on. If any reservations are cancelled by applicants, the rooms will be available for booking again. In order to arrange FDHs to come to Hong Kong in a gradual and orderly manner and to guard against imported cases, PBQC will continue to receive at most 50 FDHs every day. When the booking quotas have been filled, applicants cannot not enter the page of “Start Booking” of the booking system.)

>>>Click Here to Access the Booking System
Pitak ng Dayuhang Kasambahay Pitak ng Dayuhang Kasambahay

Mensahe ng maligayang pagdating

Ang portal na ito ay nagbibigay ng impormasyong may kaugnayan sa pag-empleyo ng mga dayuhang kasambahay (mga FDH) sa Hong Kong, kasama ang patakaran sa pag-angkat ng mga FDH, paglathala at mga materyal sa pamamahayag hinggil sa mga karapatan at katungkulan ng mga FDH at kanilang mga employer sa ilalim ng mga batas ng paggawa at ang Kontrata ng Pamantayang Empleyo para sa pagtanggap sa trabaho ng mga FDH. Kapwa ang mga FDH at kanilang mga employer ay hinihimok na basahin ang impormasyon sa website na ito pati na ang mga nararapat na lathalain bago pumasok sa isang kontrata, o sa panahon ng pagdaan ng empleyo.

Bagamat hindi kinakailangan ng Pamahalaan ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong na ang mga employer ay dapat na kumuha ng mga FDH sa pamamagitan ng, o mga FDH upang kumuha ng empleyo mula sa, mga ahensiya ng empleyo (mga EA), karaniwan itong pamamaraan kung saan ang mga tao ng Hong Kong ay nag-eempleyo ng mga FDH. Ang mga kanya-kanyang tahanangbansa ng mga FDH ay maaari ring may ganoong pangangailangan at sila ay nagbabago sa lahat ng mga bansa. Ang mga FDH at mga employer ay hinihimok din na basahin ang seksiyon ng “Pakikipag-ugnayan sa isang ahensiya ng empleyo” para sa mga punto na dapat tandaan kapag gumagamit ng serbisyo ng mga EA, at upang gamitin ang makina ng paghahanap para sa pagkilala sa (mga) EA na may bisang lisensiya sa Hong Kong.

Para sa mga usaping may kaugnayan sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado at mga pamamaraan para sa pag-apply para sa empleyo ng mga FDH, mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Pangingibang-bayan.

Ano’ng Balita (makkaha lamang sa Tsino / Ingles)
    


Importanteng mga Mensahe na may kinalaman sa COVID-19


Quarantine Arrangements for Foreign Domestic Helpers

2021.09.28 Bago

Latest arrangement for opening Penny's Bay Quarantine Centre for quarantine of foreign domestic helpers

The Government today (September 28) announced that, starting from next Monday (October 4), the booking system for Penny's Bay Quarantine Centre (PBQC) on Lantau Island will reopen. An additional 200 units at PBQC will be provided starting from October 22, making a total of 1 000 units for quarantine of foreign domestic helpers (FDHs) coming to work in Hong Kong.

...

The Government today (September 28) announced that, starting from next Monday (October 4), the booking system for Penny's Bay Quarantine Centre (PBQC) on Lantau Island will reopen. An additional 200 units at PBQC will be provided starting from October 22, making a total of 1 000 units for quarantine of foreign domestic helpers (FDHs) coming to work in Hong Kong.

A Government spokesman said, "The Government had temporarily suspended accepting bookings at PBQC earlier in order to review the reservation workflow and logistics arrangements. The booking system will reopen starting from October 4. Employers and employment agencies (EAs) may, starting from 9am on October 4, make an application for room reservation through the booking system on the FDH Portal of the Labour Department (LD) (www.fdh.labour.gov.hk). The booking system will display the rooms available for booking from October 22 to 28. Rooms available for reservation in the next round will be displayed on the booking system at 9am every Monday. For example, rooms from October 29 to November 4 will be available for reservation on October 11, and so on."

The spokesman continued, "To further address the needs of employers of FDHs, the Government will provide an additional 200 units at PBQC for quarantine of FDHs starting from October 22. In order to arrange for FDHs to come to Hong Kong in a gradual and orderly manner and to guard against imported cases, PBQC will continue to receive at most 50 FDHs every day. The Government will consider the need for further increasing the number of Designated Quarantine Facilities (DQFs) having regard to the worldwide and local epidemic situation."

The LD will process the applications in the order of submission of applications. The LD will contact an applicant within one or two days to acknowledge receipt of the application and request the applicant to provide relevant documents (i.e. a copy of the FDH's passport, a valid employment visa and a recognised vaccination record). After verifying the relevant documents, the LD will issue a demand note to the applicant. The applicant must settle the payment and produce the payment receipt within the specified period of time. The booking process will be completed upon issuance of a booking confirmation by the LD. If any reservations are cancelled by applicants, the rooms will be available for booking again.

Employers and EAs should allow sufficient time for preparing the documents required and completing the procedures when arranging for their FDHs to come to Hong Kong. They should only book an air ticket for their FDHs after they have successfully confirmed the room reservation in a DQF. If an FDH has not reserved a room in a DQF, the FDH will not be allowed to board a flight for Hong Kong or may be denied entry into Hong Kong upon arrival.

The above arrangement is applicable to FDHs who have been fully vaccinated in Group A specified places (the currently applicable regions are Bangladesh, Brazil, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Russia, Thailand and the United Arab Emirates). As for FDHs who have received full vaccination in Hong Kong, they may undergo compulsory quarantine at a general designated quarantine hotel or a DQF (i.e. Silka Tsuen Wan, Hong Kong and PBQC).

For enquiries, please contact the LD through its hotline at 2717 1771 or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk.


2021.09.10 Bago

The Government opens Penny's Bay Quarantine Centre for quarantine of foreign domestic helpers

The Government today (September 10) announced that, starting from September 20, a total of 800 units in Phases 1 and 2 of the Penny's Bay Quarantine Centre (PBQC) on Lantau Island will be open for quarantine of foreign domestic helpers (FDHs) who have been fully vaccinated in Group A specified places upon arrival in Hong Kong. The above arrangement will be applicable to incoming FDHs who have received vaccination in Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Singapore, Thailand and the United Arab Emirates.

...

The Government today (September 10) announced that, starting from September 20, a total of 800 units in Phases 1 and 2 of the Penny's Bay Quarantine Centre (PBQC) on Lantau Island will be open for quarantine of foreign domestic helpers (FDHs) who have been fully vaccinated in Group A specified places upon arrival in Hong Kong. The above arrangement will be applicable to incoming FDHs who have received vaccination in Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Singapore, Thailand and the United Arab Emirates.

A Government spokesman said, "The global pandemic is severe and the Government must vigilantly uphold the policy of guarding against importation of cases. The resumption of admission of FDHs to Hong Kong should be implemented in a risk-controlled as well as a gradual and orderly manner. The Government has already provided a hotel as a Designated Quarantine Facility (DQF) (with a total of 409 rooms) earlier for quarantine of the abovementioned FDHs. Phases 1 and 2 of PBQC will provide an additional 800 units for the same purpose."

The Government will charge a fee of $480 per night per unit (including three meals and all fees) on a cost recovery basis. Employers and employment agencies (EAs) may, starting from 9am on September 14, make an application for room reservation through the booking system on the FDH Portal of the Labour Department (LD) (www.fdh.labour.gov.hk).

The spokesman continued, "In order to arrange FDHs to come to Hong Kong in a gradual and orderly manner and to guard against imported cases, PBQC will receive at most 50 FDHs every day. The booking system will show the rooms available for booking in the coming 30 days. The LD will process the applications in the order of submission of applications. The LD will contact an applicant within one or two days to acknowledge receipt of the application and request the applicant to provide relevant documents (i.e. a copy of the FDH's passport, a valid employment visa and a recognised vaccination record). After verifying the relevant documents, the LD will issue a demand note to the applicant. The applicant must settle the payment and produce the payment receipt within the specified period of time. The booking process will be completed upon issuance of a booking confirmation by the LD. For points-to-note during the FDHs' quarantine at PBQC and the list of items that should be brought with them, please refer to the 'Notes for Making a Reservation' on the booking system. For enquiry, please approach the staff when making a room reservation."

If an applicant does not submit the documents required, settle the payment or produce payment receipt within the specified period of time, his/her booking may be cancelled. Payment will be refunded if an FDH is tested COVID-19 positive before check-in, or if a change or cancellation of booking is required due to a change or cancellation of flights by the airline or due to a lockdown, provided that relevant supporting documents are submitted in advance. If there is a need to cancel a confirmed booking and apply for a refund or change the check-in date due to other special circumstances, the LD will exercise flexibility having regard to the individual merits of each case.

FDHs who have stayed in a Group A specified place during the 21 days on or before the day of boarding a flight and possess a recognised vaccination record issued by the relevant local authorities in the prescribed formats will be required to undergo quarantine in a DQF (the list is at Annex). Employers and EAs should allow sufficient time for preparing the documents required and completing the procedures when arranging their FDHs to come to Hong Kong. They should only book an air ticket for their FDHs after they have successfully confirmed the room reservation in a DQF. If an FDH has not reserved a room in a DQF, the FDH will not be allowed to board a flight for Hong Kong or may be denied entry into Hong Kong upon arrival.

As for FDHs who have received full vaccination in Hong Kong, they are already allowed to come to work in Hong Kong from Group A specified places with effect from August 9. This group of FDHs has to undergo compulsory quarantine in regular designated quarantine hotels. For convenience of employers and EAs in making arrangements, they may also undergo quarantine at the abovementioned DQFs (i.e. Silka Tsuen Wan and Penny's Bay Quarantine Centre) starting from September 20 onwards.

For enquiries, please contact the LD through its hotline at 2717 1771 or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk.

Annex:
Annex


2021.09.06 Bago

Government updates list of places of recognised vaccination records

The Government announced today (September 6) that it has concluded discussions with the Governments of India, Malaysia, Pakistan and Thailand to accept vaccination records issued by India, Malaysia, Pakistan and Thailand as recognised vaccination records for Hong Kong residents who have stayed in Group A specified places under the mechanism. The relevant arrangements will take effect at 0.00am on September 8.

...

The Government announced today (September 6) that it has concluded discussions with the Governments of India, Malaysia, Pakistan and Thailand to accept vaccination records issued by India, Malaysia, Pakistan and Thailand as recognised vaccination records for Hong Kong residents who have stayed in Group A specified places under the mechanism. The relevant arrangements will take effect at 0.00am on September 8.

From 0.00am on September 8, Hong Kong residents who hold vaccination records issued by the relevant authorities of India, Malaysia, Pakistan or Thailand in the prescribed formats can board a flight for Hong Kong from Group A specified places. The vaccines administered for the relevant travellers have to be vaccines listed on the Government's "List of COVID-19 Vaccines Recognised for Specified Purposes".

The Government has also concluded discussions with the Government of Korea on the arrangements regarding the recognition of vaccination records, which will also take effect at 0.00am on September 8. Although Korea is currently not a Group A specified place, the relevant arrangements will enable Hong Kong residents who hold vaccination records issued by the relevant authorities of the country in the prescribed format to board a flight for Hong Kong from Group A specified places.

The list of places that are accepted for issuing recognised vaccination records is set out in Annex and will be uploaded to the Government's COVID-19 thematic website.

The Government will continue to discuss with other places on the arrangements for the recognition of vaccination records, and will update the list as recognition arrangements are agreed with these places.

Annex:
Annex

Programa sa Pagbabakuna ng COVID-19 

Ang mga prioridad na grupo para sa pagbabakuna ay pinalawig upang maisama ang mga kasambahay, kasama na ang mga dayuhang kasambahay
(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm). Para sa online booking o iba pang mga detalye, maaaring bumisita sa mga itinalagang website para sa Programa sa Pagbabakuna (www.covidvaccine.gov.hk). Ang website ay naglalaman ng mga impormasyon sa wikang Tsino, Ingles, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.


Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna
(Polyeto ng Programa sa Pagbabakuna)
Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakunaMangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna
(Mangunguna ang mga dayuhang kasambahay sa pagpapabakuna)

Huling Araw ng Pagsusuri 13 Abril 2021

Mahalagang Impormasyon na may kaugnayan sa Coronavirus Disease (COVID-19)

Mangyaring mag-click ditto upang malaman ang higit pa tungkol sa mga obligasyon at karapatan ng mga taga-empleyo at FDH sa ilalim ng Ordinansa ng Pagtrabaho at Standard na Kontrata ng Pagtatrabaho, at ang may-katuturang impormasyon, na may kaugnayan sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ang mga FDHs at Pinapasukan ay maaaring sumangguni sa “COVID-19 Thematic Website” (www.coronavirus.gov.hk/) para sa mga payong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa Pneumonia at mga impeksyon sa baga. Ang mga impormasyon sa website ay maaaring mabasa sa Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali at Urdu.

Huling Araw ng Pagsusuri 31 December 2020

2021.09.28 Bago

Measures to assist foreign domestic helpers and employers to cope with COVID-19 pandemic extended

​The Government today (September 28) announced that the measures to assist foreign domestic helpers (FDHs) and their employers to cope with the COVID-19 pandemic will be extended with immediate effect.

...

​The Government today (September 28) announced that the measures to assist foreign domestic helpers (FDHs) and their employers to cope with the COVID-19 pandemic will be extended with immediate effect.

Extension of validity period of existing contracts

The Government will continue to implement the previous measure to enable employers to extend the validity period of the existing contracts with their outgoing FDHs. For all FDH contracts that will expire on or before December 31, 2021, the Commissioner for Labour has given in-principle consent for extending the employment period stated in Clause 2 of the Standard Employment Contract for a maximum period of six months, on the basis that such variation is agreed upon by both the employer and the FDH. If a newly hired FDH cannot be arranged to come to Hong Kong within the above-mentioned six-month extended period and the employer needs to continue to employ his/her FDH beyond the six-month extended period, the employer should apply for contract renewal with the existing FDH.

If the contract with the current FDH has already been extended under the flexibility arrangement announced on June 28, 2021, the employer may also further extend the period of employment for a maximum period of an additional six months, if both the employer and the FDH mutually agree to the variation.

Under the above-mentioned circumstances, employers and FDHs may apply to the Immigration Department (ImmD) for extension of stay of the FDHs.

Deferral of return to the place of origin

Under the prevailing mechanism, an FDH on a renewed contract with the same employer, or due to start a new contract with a new employer upon the expiry of an existing contract, may apply to the ImmD for deferring return to the place of origin for not more than one year after the existing contract ends, subject to the agreement of his/her current employer or new employer.

In view of the COVID-19 pandemic, the Government will further extend the relevant flexibility arrangement announced on December 30, 2020. If an FDH is unable to return to his/her place of origin within the aforementioned one-year period, he/she may, upon agreement with his/her employer, apply to the ImmD for a further extension of the limit of stay until the end of his/her contract such that he/she may return to the place of origin within that period.

The Government reminds employers and FDHs that the above flexibility arrangement must be mutually agreed between the employer and the FDH, and that the requirement that FDHs should return to their place of origin continues to be in place. Employers should arrange for their FDHs to return to the place of origin within the extended limit of stay.

The Government will continue to closely monitor the situation and review the above measures and flexibility arrangements as and when necessary.

Same as applications for contract renewal with the same employer, applications for further extension of the limit of stay until the end of a contract as mentioned above are acceptable within eight weeks prior to the expiry of the existing contract.

To tie in with the disease prevention measures and reduce the flow of people, the Government appeals to members of the public to make use of the ImmD's dedicated "Online Services for Foreign Domestic Helpers" webpage at www.immd.gov.hk/fdh or the ImmD mobile application to submit visa applications for FDHs through online means. Given that the processing time is the same for applications submitted by drop-in box, online and by post, it is not necessary for employers to arrange for their FDHs to attend an office of the ImmD in person to drop in their applications. In addition, the ImmD has introduced the Smart Renewal service that enables persons to submit applications for visas for further employment of FDHs online, by post or by drop-in box and, upon approval of their applications, pay the visa fee through various means and collect the visas by post (except for special or individual circumstances). Members of the public may also enquire about application status and submit supplementary documents and notification of premature termination of employment contract via the above dedicated webpage. There is no need for them to attend an office of the ImmD in person for going through the formalities, which is both convenient and time-saving while reducing travelling and contributing to the efforts to fight the virus together.

The Government also urges employers and their FDHs to be mindful of the limit of stay of the FDHs and arrange for application for visas in advance.

For enquiries on employment rights and benefits, please contact the LD at the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk. The dedicated FDH Portal (www.fdh.labour.gov.hk) set up by the LD also provides information and useful links relating to the employment of FDHs. For enquiries on FDH visa applications, please contact the ImmD by calling the enquiry hotline at 2824 6111 or by sending email to enquiry@immd.gov.hk.


2020.11.03 

Ang mga Tagapagpagawa ay Hindi Dapat Sisantehin ang mga Dayuhang Kasambahay na mayroong COVID-19

Pinaalalahanan ng Pamahalaan ngayon (Nobyembre 3) ang mga tagapagpagawa na hindi nila dapat sisantehin ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) na nagkaroon ng COVID-19 at ipagpatuloy na obserbahan ang mga pangangailangan sa ilalim ng Ordinansa sa Paggawa (EO) at ang Pamantayan ng Kontrata sa Paggawa (SEC) sa gitna ng pandemya ng COVID-19.

...

Pinaalalahanan ng Pamahalaan ngayon (Nobyembre 3) ang mga tagapagpagawa na hindi nila dapat sisantehin ang mga dayuhang kasambahay (FDHs) na nagkaroon ng COVID-19 at ipagpatuloy na obserbahan ang mga pangangailangan sa ilalim ng Ordinansa sa Paggawa (EO) at ang Pamantayan ng Kontrata sa Paggawa (SEC) sa gitna ng pandemya ng COVID-19.

Ayon sa tagapagsalita ng Pamahalaan, “Nais naming paalalalahanan ang mga tagapagpagawa na hindi nila dapat itigil o putulin ang kontrata ng paggawa ng FDH na nagkaroon ng COVID-19. Sa ilalim ng EO, ipinagbabawal sa tagapagpagawa na na putulin ang kontrata ng paggawa ng isang empleyado habang siya ay nasa bayad na bakasyon ng dahil sa karamdaman, maliban na lamang sa mga kaso ng pagpapaalis nang dahil sa mabigat na kasalanan. Ang tagapagpagawa na tumalima sa mga probisyong nakasaad sa EO ay gumagawa ng isang krimen at maaari syang maharap sa paglilitis at, kung mapatunayan sa pagkakasala, ay kailangang magmulta ng $100,000. Ang nga tagapagpagawa ay ipinapaalalahanan rin ng mga posibleng paglabag sa kontrata kung puputulin nila ang kontrata ng paggawa ng kanilang mga FDHs, o posibleng paglabag sa Ordinansa sa Diskriminasyon Laban sa mga may Kapansanan (DDO) kung ituturing nila ang kanilang mga FDHs ng hindi kaaya-aya (hal. Sa pamamagitan ng pagsisisante) dahil ang FDHs ay nagkaroon o gumaling na mulasa COVID-19. Sa oras na gumaling ang FDH mula sa COVID-19, ang mga tagapagpagawa ay pinapayuhang magsaayos para sa kanilang mga FDHs upang mag-umpisa o ipagpatuloy ang pagtatrabaho at panatilihin ang mabuting relasyon ng paggawa sa kanilang mga FDHs.”

Ipinagpatuloy pa ng tagapagsalita, “Sa paghawak ng mga naturang isyu ng paggawa ng mga FDHs, ang mga tagapagpagawa ay kinakailangang panatilihin ang kanilang mga obligasyon at mga pangangailangan sa ilalim ng EO at SEC. Kung naaayon, ang tagapagpagawa ay kinakailangang magbigay ng pagliban sa trabaho dahil sa karamdaman at ayuda para sa may karamdaman sa mga kwalipikadong FDH ayon sa EO. Kung ang may sakit na FDH ay hindi nakapagbuo ng sapat na araw ng bayad na araw ng pagliban dahil sa karamdaman para sa mga araw ng kanyang pagliban dahil sa sakit, nakikiusap kami sa mga tagapagpagawa na maging mapag-unaawa at ikonsidera ang pagbibigay sa mga FDH ng bayad na araw ng pagliban dahil sa karamdaman. Ayons sa Talata 9(a) ng SEC, sa oras na ang FDH ay magkasakit o magkaroon ng kapansanan sa panahon ng kanyang pagtatrabaho (maliban na laman sa panahon kung saan ang FDH ay umalis ng Hong Kong ng kusa para sa kanyang pansariling dahilan), ito man ay dahil sa pagtatrabaho o hindi, ang tagapagpagawa ay kailangang magbigay ng libreng pagpapagamot para sa FDH.”

Sa parehong pagkakataon, ang mga tagapagpagawa ay kailangang alalahanin at sumunod sa mga naaayong alituntuning ipinapatupad ng Pamahalaan nang dahil sa pandemya, kabilang na ang alituntunin na ang lahat ng mga tao (kabilang na ang FDHs) na darating sa Hong Kong mula sa lahat ng lugar sa labas ng Tsina ay kinakailangang sumailalim sa sapilitang pagbubukod sa loob ng 14 na araw sa ilalim ng Regulasyon sa Sapilitang Pagbubukod ng mga Taong Darating sa Hong Kong mula sa Ibang Lugar (Cap.599E), at mga naaayong pangangailangan ng mga detalye sa ilalim ng Regulasyon sa Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Regulasyon para sa Pagbiyahe sa mga Hangganan at Manlalakbay) (Cap. 599H), kung saan kung ang manlalakbay (lalo na ang FDH) ay nanatili sa isang lugar (kabilang na ang Indonesia at Pilipinas) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, sya ay kailangang magpakita, bago sumakay ng eroplano papuntang Hong Kong, ng resulta ng pagsusuri na ibinigay ng laboratoryo o institusyon ng pangkalusugan na kinikilala o inaaprubahan ng Pamahalaan ng naturang lugar bilang patunay na sya ay sumailalim sa isang pagsusuri sa nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay kinuha 72 na oras bago ang nakatalagang oras ng pag-alis ng eroplano papuntang Hong Kong, at ang resulta ng pagsusuri ay negatibo, kasama na ang kumpirmasyon ng pagpapareserba ng kwarto sa isang hotel sa Hong Kong nang hindi bababa ng 14 na araw mula sa araw ng kangyang pagdating sa Hong Kong. Ang Pamahalaan ay muling pinapaalalahanan ang mga tagapagpagawa na magsagawa ng mga naaayong pagsasaayos at sagutin ang anumang bayarin sa pagsusuri sa nucleic acid, mga gastusin sa pagtuloy at pagkain habang ang FDHs ay nasa sapilitang pagbubukod.

Sa kabilang banda, ang Pamahalaan ay pinapaalalahanan ang FDHs na huwag abusuhin ang mga pagsasaayos para sa maaagang pagputol ng kontrata upang agad na makapagpalit ng pangangamuhan (mas kilala sa tawag na job-hopping). And Departamento ng Immigrasyon (ImmD) ay pinapabilis ang pagpoproses ng mga aplikasyon para sa bisa ng paggawa na isinumite ng mga FDHs na nasa Hong Kong, lalo na ang mga aplikasyon para sa pagpapalit ng tagapagpagawa mula sa mga tao na may kontrata ng pagawa na natapos na ng normal na paraan. Sa parehong paraan, upang malabanan ang job-hopping, ang ImmD ay, habang tinatasa ang mga kaso, ay patuloy na aaralin ang detalye ng mga aplikante, tulad ng bilang at rason ng kanilang mga maagang pagtapos ng mga kontrata sa loob ng 12 na buwan. Para sa mga kasong pinaghihinalaang job-hopping, ang ImmD ay hindi magbibigay ng aplikasyon ng bisa ng paggawa at iuutos sa mga aplikante na umalis ng Hong Kong.

Ang mga Tagapagpagawa ay maaaring bumisita sa Portal ng Kagawaran ng Paggawa para sa FDH (www.fdh.labour.gov.hk) para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga obligasyon at Karapatan ng mga tagapagpagawa at FDHs sa ilalim ng EO at ng SEC na may kinalaman sa COVID-19. Para sa mga impormasyong may kinalaman sa COVID-19 at sa DDO, ang mga tagapagpagawa ay maaarin bumisita sa website ng Komisyon sa Pantay Pantay na Pagkakataon (www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/FAQ_COVID-19_Foreign_Domestic_Workers_and_Employers_english.pdf).


2020.07.21

Mga Amo, kinakailangang pumirma ng panunumpa kung mag aaplay ng bisa para sa dayuhang kasambahay

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

...

Sa kasalukuyang sitwasyon ng paglaganap at paglala ng pandemyang COVID-19 sa Hong Kong, Ang Gobyerno ay naglathala ng listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H, Batas ng HongKong) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) para magpataw ang mga kondisyon base sa lagay ng kalusugan ng publiko sa mga manlalakbay na bumisita sa mga lugar na may mataas na panganib (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas at ang South Africa) sa loob ng 14 na araw bago dumating sa Hong Kong, upang mabawasan ang bilang ng mga kasong na pumapasok sa lugar. Ang kaukulang tinutukoy ay magiging epektibo sa 0.00am sa Hulyo 25, 2020 at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na pahayag.

Noong ika- 18 ng Hulyo 2020, ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay magpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), ang mga nagpapatrabaho ,at ahenisya ng empleyo na bigyang pansin ang mga nasabing listahan ng pagtutukoy sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm). Para sa FDH kung saan sya ay maaaring isa sa mga tinutukoy sa listahan, kailangan nilang magbigay ng mga sumusunod na dokumento:

1. sulat o sertipikasyon sa wikang Ingles o Intsik mula sa laboratoryo o institusyong nangangalaga sa kalusugan na naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng nasabing FDH upang ipakita na:
(a) ang nasabing FDH ay sumailalim sa pagsusuri ng nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay mula sa FDH na nakuha sa loob ng 72 oras bago ang nakatalagang oras ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid;
(b) ang pagsusuring ginawa sa mga sample ay ang nucleic acid test para sa COVID-19; at
(c) ang resulta ng pagsusuri sa FDH ay negatibo sa COVID-19;
2. ang orihinal na resulta ng report para sa pagsusuri na isinumite ng laboratoryo o ng institusyon na nangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng tinutukoy na FDH;
3. Sulat sa wikang Ingles o Intsik na ibinigay ng nasa otoridad ng Gobyerno sa lugar kung nasaan ang laboratoryo o ang institusyon na ngangangalaga sa kalusugan na nag sesertipika na ito ay kinikilala o aprubado ng gobyerno; at
4. Kumpirmasyon ng FDH sa wikang Ingles o Intsik na sila ay may nakareserbang kwarto sa isang hotel sa Hong Kong na hindi bababa sa 14 na araw simula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong.

Kinakailangang sagutin ng nagpapatrabaho ang gastusin sa pagsusuri ng nucleic acid at ang gastos sa panunuluyan, gayundin ang pagbibigay ng gastusin para sa pagkain ng kanilang mga FDHs habang sumasailalim sa sapilitang quarantine.

Para magpagtugma ang mga sumusunod na panuntunan, Ang departamento ng Immigrasyon (ImmD) ay magpapatupad ng mga bagong panuntunan sa pag-aaplay ng bisa para sa mga FDH. Agarang epektibo, ang mga nagpapatrabaho na nag aapply ng bisa para sa kanilang FDHs (kasama na ang mga may dating aplikasyon na nakabinbin at naghihintay ng pag-ayon sa pagbibigay ng bisa) ay kakailanganing pumirma ng panunumpa na sila ay magsasaayos ng pagsusuri sa COVID-19 at hotel para sa pag quarantine para sa kanilang mga FDHs, at kinakailangan nilang sagutin ang mga gastusin ng FDHs kung sila ay dadating sa pagkatapos ng Hulyo 25, 2020. Kung mapatunayan na ang nagpapatrabaho ay lumabag sa sinumpaang kasulatan, ang kanilang FDHs ay hindi makakapasok sa Hong Kong, gayundin ang mga susunod nilang aplikasyon mula sa mga nagpapatrabaho para sa mga FDH ay maaring tanggihan ng otoridad.

Ang mga kasulatan ng panunumpa ay maaring makuha mula sa website ng ImmD sa www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html at maari itong makuha ng walang bayad sa mga sangay ng opisina sa Imigrasyon sa tanggapan ng ImmD.

Para sa mga katanungan sa aplikasyon para sa FDHs, maaring tumawag sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline na 2824 6111 o kaya ay mag email sa enquiry@immd.gov.hk. Para sa mga katanungan sa mga karapatan at benepisyo sa Pagtatrabaho, maaring tumawag sa LD sa mga nakatalagang FDH hotline sa 2157 9537 (pinangangasiwaan ng “1823”) o sa pamamagitan ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk.


2020.07.18

Kagawaran ng Paggawa, Nagpaalala sa mga dayuhang kasambahay at mga nagpapatrabaho sa mga panuntunan na may kinalaman sa paglalakbay sa Hong Kong

Inanunsyo ng gobyerno ngayon (Hulyo 18) na naglathala sila ng mga listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H) upang maglagay ng mga kondisyon base sa lagay ng pampublikong kalusugan upang mabawasan ang bilang ng mga pumapasok na kaso ng sakit na coronavirus 2019 (COVID-19). Ang isang manlalakbay na, sa araw na ang manlalakbay ay sumakay sa sasakyang panghimpapawid at dumating o dadating sa HongKong o sa loob ng 14 na araw bago ng naturang araw ay nanatili sa mga nabanggit na lugar (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas, at South Africa), ay kinakailangan nyang matugunan ang mga tinutukoy na kondisyon mula sa kalihim ng Pagkain at Kalusugan. Ang mga kaukulang pagtutukoy ay magiging epektibo sa 0.00 ng umaga sa ika-25, ng Hulyo 2020, at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na anunsyo.

...

Inanunsyo ng gobyerno ngayon (Hulyo 18) na naglathala sila ng mga listahan ng pagtutukoy sa ilalim ng Regulasyon sa Pagiwas at Pagkontrol sa Sakit (Regulasyon ng mga naghahatid at tumatawid hangganan at Manlalakbay) (Cap.599H) upang maglagay ng mga kondisyon base sa lagay ng pampublikong kalusugan upang mabawasan ang bilang ng mga pumapasok na kaso ng sakit na coronavirus 2019 (COVID-19). Ang isang manlalakbay na, sa araw na ang manlalakbay ay sumakay sa sasakyang panghimpapawid at dumating o dadating sa HongKong o sa loob ng 14 na araw bago ng naturang araw ay nanatili sa mga nabanggit na lugar (i.e. Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, ang Pilipinas, at South Africa), ay kinakailangan nyang matugunan ang mga tinutukoy na kondisyon mula sa kalihim ng Pagkain at Kalusugan. Ang mga kaukulang pagtutukoy ay magiging epektibo sa 0.00 ng umaga sa ika-25, ng Hulyo 2020, at mananatiling epektibo hanggang sa susunod na anunsyo.

Ang Kagawaran ng Paggawa (LD) ay nagpapaalala sa mga dayuhang kasambahay (FDHs), nagpapatrabaho, at mga ahensiya ng empleyo (EAs) na bigyang halaga ang mga nakalistang pagtutukoy. Para sa FDH kung saan sya ay maaaring isa sa mga tinutukoy sa listahan, kailangan nilang magbigay ng mga sumusunod na dokumento:

1. sulat o sertipikasyon sa wikang Ingles o Intsik mula sa laboratoryo o institusyong nangangalaga sa kalusugan na naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng nasabing FDH upang ipakita na:
(a) ang nasabing FDH ay sumailalim sa pagsusuri ng nucleic acid para sa COVID-19, at ang sample ay mula sa FDH na nakuha sa loob ng 72 oras bago ang nakatalagang oras ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid;
(b) ang pagsusuring ginawa sa mga sample ay ang nucleic acid test para sa COVID-19; at
(c) ang resulta ng pagsusuri sa FDH ay negatibo sa COVID-19;
2. ang orihinal na resulta ng report para sa pagsusuri na isinumite ng laboratoryo o ng institusyon na nangangalaga sa kalusugan ay naglalaman ng pangalan at ID o numero ng pasaporte ng tinutukoy na FDH;
3. Sulat sa wikang Ingles o Intsik na ibinigay ng nasa otoridad ng Gobyerno sa lugar kung nasaan ang laboratoryo o ang institusyon na ngangangalaga sa kalusugan na nag sesertipika na ito ay kinikilala o aprubado ng gobyerno; at
4. Kumpirmasyon ng FDH sa wikang Ingles o Intsik na sila ay may nakareserbang kwarto sa isang hotel sa Hong Kong na hindi bababa sa 14 na araw simula sa araw ng pagdating ng FDH sa Hong Kong.

Sinabi ng taagapagsalita ng LD, “Bago pumasok ang FDH upang makalipad papuntang Hong Kong ay kinakailangan nyang magpakita ng mga nasabing kailangang dokumento sa nagpapatakbo ng mga sasakyang pamhimpapawid. Ang mga nagpapatrabaho at ang mga EAs (kung kailangan) ay pinapaalalahanan na gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa kanilang mga FDHs. Kung ang FDH ay hindi papasa sa mga nasabing kundisyong ibinigay ng Kalihim ng Pagkain at Kalusugan, hindi sya papayagang sumakay ng sasakyang panghimpapawid papuntang Hong Kong, at ang mga bagong dating na FDHs ay maaring hindi papasukin sa Hongkong sa kanilang pagdating. Ang mga FDHs ay pinapaalalahanang manatili sa nasabing hotel na nakasulat sa kanilang kinakailangang kautusan para sa quarantine sa loob ng 14 na araw na sapilitang quarantine.”

“Kinakailangang sagutin ng mga nagpapatrabaho ang gastusin sa pagsusuri ng nucleic acid para sa kanilang FDHs. Ang mga nagpapatrabaho na nag-aaply sa departamento ng Immigrasyon (ImmD) upang makapagtrabaho ang isang dayuhang kasambahay ay kinakailangang pumirma sa isang panunumpa sa Gobyerno, na nagsasaad na sila ay susunod sa mga nakalistang pagtutukoy at sasagutin nila ang mga gastusin sa pagpapasuri ng nucleic acid ng kanilang FDHs habang inaayos ang pagpunta nila sa Hong Kong, sa pagkakataon na ang kanilang FDHs ay nanatili sa tinukoy na lugar sa araw na sila ay sumakay ng sasakyang panghimpapawid na dumating sa, o kaya ay dadating sa Hongkong, o sa loob ng 14 na araw bago ang nasabing araw ng pagsakay. Ang mga nagpapatrabahong mapapatunayan na lumabag sa kasunduan ay maaring mabigyan ng di magandang rekord at ang ImmD ay maaring tanggihan ang mga susunod nilang aplikasyon para sa mga FDHs. Pinapaalalahanan din ang mga nagpapatrabaho na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Pamantayan ng ng mga Kontrata sa pag-eempleyo, kasama na ang pagsagot sa mga gastusin sa panunuluyan, at ang pagbibigay ng panggastos sa pagkain ng FDHs habang ang FDHs sumasailalim sa kinakailangang quarantine,” pagpapatuloy ng tagapagsalita.

“Para sa mga EAs, sila ay may responsibilidad na magbigay ng tamang impormasyon sa nagpapatrabaho at FDHs. Kinakailangan nilang paalalahanan at/o asistihan ang mga nagpapatrabaho sa paggawa ng mga kinakailangang pag-aayos sa pagsunod sa mga alituntunin. Kapag may ebidensya na ang EA ay lumabag sa mga pangangailangan sa Code ng Pagsasanay para sa Ahensiya ng Empleyo, Ang EA ay mapaparusahan.”

Ang listahan ng mga lisensyadong hotel ay maaring makita sa website ng Opisina ng Awtoridad ng Pagpaparehistro sa Departamento ng mga Usaping Pantahanan. (www.hadla.gov.hk/cgi-bin/hadlanew/search.pl?client=1&searchtype=1&licenceNo=&name=&address=&room=0&district=0&displaytype=2). Sa pagpili ng hotel para sa layunin ng pag quarantine, ang nagpapatrabaho at ang EAs (kung kinakailangan) ay pinapaalalahanang tumawag sa hotel para sa karagdagang impormasyon at sumangguni sa Mga Payo sa Pagkontrol ng Impeksyon para sa mga Tao sa Ilalim Sapilitang Quarantine sa Bahay. (www.chp.gov.hk/files/pdf/infection_control_advice.pdf) na inilabas ng Center para sa Proteksiyon sa Kalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan.

Para sa pagtatanong sa mga karapatan sa trabaho at benepisyo, mangyaring makipag-ugnay sa LD sa nakalaang FDH hotline sa 2157 9537 (pinangungunahan ng "1823") ng email sa fdh-enquiry@labour.gov.hk. Para sa aplikasyon ng bisa para sa FDH, mangyaring makipag-ugnay sa ImmD sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng pagtatanong sa 2824 6111 o sa email sa enquiry@immd.gov.hk.