Foreign Domestic Helper Corner มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ

หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

ขณะที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ้าง FDHs ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ FDHs จะต้องได้งานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) ซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากที่คนฮ่องกงใช้ในการจ้าง FDHs ประเทศผู้ส่ง FDHs อาจมีข้อกำหนดดังกล่าวและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ FDHs และนายจ้างควรอ่านในส่วนของ "การว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน" เมื่อใช้บริการของ EAs และการใช้เครื่องมือค้นหาสำหรับการระบุ EA ที่มีใบอนุญาตถูกต้องในฮ่องกง

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างงาน FDHs ขอให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์
    


ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19


การเตรียมการกักตัวสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

Please click here for more details of the latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers.

Coronavirus Disease 2019 - Frequently Asked Questions relating to Foreign Domestic Helpers

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของการจ้างงาน และสิทธิของนายจ้าง และ FDH ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน และสัญญาจ้างมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

FDHs และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลของ “COVID-19 โดยเฉพาะได้บนเว็บไซต์” (www.coronavirus.gov.hk/) เพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล บังคลาเทศ เนปาล และอูรดู

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 12 August 2022

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Sickness Allowance and Employment Protection under Anti-Epidemic Measures

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 comes into operation on 17 June 2022. The Amendment Ordinance aims at strengthening the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with specific anti-epidemic requirements and encouraging employees to receive the COVID-19 vaccination. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

เพิ่มวันหยุดตามกฎหมาย

เริ่มตั้งแต่ 2022 วันประสูติของพระพุทธเจ้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในวันหยุดตามกฎหมายภายใต้กฎหมายการจ้างงาน สำหรับรายละเอียดกรุณาเข้าไปที่ : https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.08.10 

Latest quarantine arrangements for foreign domestic helpers

The Labour Department (LD) today (August 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the boarding, quarantine and testing arrangements for overseas inbound persons with effect from August 12 (Friday).

...

The Labour Department (LD) today (August 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and employers that the Government will adjust the boarding, quarantine and testing arrangements for overseas inbound persons with effect from August 12 (Friday).

An LD spokesman said, "FDHs who are coming to work in Hong Kong from August 12 onwards will be subject to quarantine under the '3+4' model, i.e. they will be subject to compulsory quarantine in designated quarantine hotels (DQHs) for three days, followed by medical surveillance at home for four days. They are required to take multiple tests during the medical surveillance period and the subsequent three-day monitoring period. FDHs will be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass during the medical surveillance period, and are not allowed to enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection (Note)."

The details of the quarantine and testing arrangements under the "3+4" model are as follows:

  • Three days of compulsory quarantine: The day of arrival at Hong Kong with the first nucleic acid test conducted is considered as Day 0. FDHs are required to undergo compulsory quarantine for three nights in DQHs. They are subject to daily rapid antigen tests (RATs) and are required to undergo a nucleic acid test on Day 2. Those who test negative consecutively will have completed the compulsory quarantine in the morning of Day 3.

  • Four days of medical surveillance: FDHs are then subject to medical surveillance at their employers' residence for four nights. They are subject to daily RATs. After obtaining negative results of RATs on Day 4 and Day 6 upon arrival at Hong Kong, they are required to undergo nucleic acid tests on the same days at a community testing centre, a mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test at a local medical institution recognised by the Government. During the medical surveillance period, FDHs can work at their employers' residence and can go out after obtaining a negative result of an RAT on that day, but they will be subject to Amber Code restrictions under the Vaccine Pass and cannot enter high-risk premises involving mask-off or group activities, as well as other premises requiring key protection. FDHs can conduct daily essential activities of lower risk, e.g. taking transport, entering supermarkets and markets, etc. Those who test negative consecutively will have completed the medical surveillance in the morning of Day 7 upon arrival at Hong Kong.

  • Continuous monitoring and testing: Upon completion of the medical surveillance, FDHs are subject to self-monitoring during the subsequent three days and undergo daily RATs until Day 10. They are also required to take the last nucleic acid test on Day 9.

In view of the conditions of individual families, the Commissioner for Labour has given in-principle approval for employers to arrange FDHs to stay at licensed hotels or guesthouses that are not DQHs to complete the four-day medical surveillance and subsequent three-day self-monitoring. It is not necessary to make an application to the LD.

As for FDHs who have completed at least three nights of quarantine in DQHs before August 12 (i.e. those who arrived at Hong Kong between August 3 and 8), the Government has arranged for them to leave the hotels in an orderly manner starting from August 9 to 12 after confirming their negative nucleic acid test results. After leaving DQHs, FDHs are subject to medical surveillance at home, Amber Code restrictions under the Vaccine Pass, as well as compliance with the above requirements on the conduct of daily RATs and nucleic acid tests.

Streamlining procedures of boarding for Hong Kong and arrival quarantine and testing

Starting 0.00am on August 12 (Hong Kong time), all FDHs boarding flights to Hong Kong are required to meet the boarding requirements by completing the online Health & Quarantine Information Declaration of the Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf/) in advance, declare a record of completion of vaccination and provide information on booking at DQHs. Upon successful confirmation of the DQH booking information by the system, FDHs will receive a green health declaration QR code. Persons holding a green health declaration QR code will not be required to further verify vaccination records and confirmation of DQH booking during check-in for their flights. Upon arrival at Hong Kong, they can also use the "express channels" with the green health declaration QR code and board the point-to-point transportation to DQHs.

As for inbound persons whose vaccination declaration meets the boarding requirements, but the system is unable to confirm their DQH booking information, they will be issued a pink health declaration QR code. They will be required to present DQH booking documentation during check-in for their flights.

Persons boarding flights must present the health declaration QR code (which can be a downloadable version of the QR code, a screen shot or a printout) for verification by airlines before being allowed to board the flight.

In addition to the above requirements, inbound persons will continue to be required to provide proof of pre-departure tests (only applicable to inbound persons aged 3 or above), i.e. (i) negative result proof of a PCR-based nucleic acid test within 48 hours of the scheduled time of departure; or (ii) documentary proof to show that they were infected with the virus 14 to 90 days prior to boarding for Hong Kong, together with a negative result proof of an RAT conducted within 24 hours of the scheduled time of departure.

For details, please refer to the press release issued by the Government on August 8 (www.info.gov.hk/gia/general/202208/08/P2022080800803.htm).

Employers or employment agencies (EAs) may visit the link below (www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html) for details of DQHs. If employers or EAs wish to arrange FDHs to undergo medical surveillance and self-monitoring in licensed hotels or guesthouses, please press here for the list of licensed hotels and guesthouses. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) of the LD also provides information and useful links relating to quarantine arrangements for FDHs.

Should there be enquiries on the quarantine arrangements for FDHs, please contact the LD through its 24-hour hotline at 2717 1771 (manned by 1823), by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk or through the online form on the dedicated portal (www.fdh.labour.gov.hk).

Note:

Persons under the category of Amber Code cannot enter the following premises subject to "active checking" of the Vaccine Pass and other premises in the capacity of a customer or visitor:

Premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F) which are subject to "active checking" of the Vaccine Pass:

  • Premises required to use the QR Code Verification Scanner and is regulated under Cap. 599F, i.e. catering business premises (including bars or pubs), amusement game centres, bathhouses, fitness centres, places of amusement, indoor places of public entertainment, party rooms, beauty parlours and massage establishments, club houses, clubs or nightclubs, karaoke establishments, mahjong-tin kau premises, indoor sports premises, swimming pools, cruise ships, indoor event premises, barber shops or hair salons and religious premises.

  • Premises required to inspect the Vaccine Pass visually as far as feasible, i.e. outdoor places of public entertainment, outdoor sports premises and outdoor event premises.

Other premises: residential care homes for the elderly, residential care homes for persons with disabilities, schools and designated healthcare premises.

Ends/Wednesday, August 10, 2022


2022.06.27

ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านและพนักงานชาวต่างชาติเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19 (MEASURES TO ASSIST FOREIGN DOMESTIC HELPERS AND EMPLOYERS COPE WITH COVID-19 PANDEMIC EXTENDED)

รัฐบาลในวันนี้ (27 มิถุนายน) ประกาศว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างเพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 จะขยายออกไป

...

รัฐบาลในวันนี้ (27 มิถุนายน) ประกาศว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างเพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 จะขยายออกไป

ขยายอายุสัญญาที่มีอยู่

รัฐบาลจะดำเนินการตามมาตรการก่อนหน้านี้ต่อไปเพื่อให้นายจ้างสามารถขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่กับ FDHs ต่างถิ่นได้ สำหรับสัญญา FDH ทั้งหมดที่จะหมดอายุในหรือก่อนวันที่ 30 กันยายน 2022 กรรมาธิการแรงงานได้ให้ความยินยอมตามหลักการในการขยายระยะเวลาการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาจ้างมาตรฐานเป็นระยะเวลาสูงสุดหกเดือนตามเกณฑ์ ทั้งนายจ้างและ FDH ที่เกี่ยวข้องได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมซึ่งได้ขยายไปแล้วภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา

หากไม่สามารถจัดเตรียม FDH ที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ให้มาที่ฮ่องกงได้ภายในระยะเวลาขยายหกเดือนที่กล่าวข้างต้น และนายจ้างจำเป็นต้องจ้าง FDH ของตนต่อไปนอกเหนือระยะเวลาขยายหกเดือน นายจ้างควรพิจารณาใช้การต่ออายุสัญญากับ FDH ที่มีอยู่

เลื่อนการกลับถิ่นฐาน

ภายใต้กลไกที่มีอยู่เดิม FDH ในสัญญาที่ต่ออายุกับนายจ้างคนเดิม หรือเนื่องจากเริ่มสัญญาใหม่กับนายจ้างใหม่เมื่อสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ อาจนำไปใช้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ImmD) เพื่อเลื่อนการเดินทางกลับถิ่นฐานไม่เกินหนึ่งปีหลังจากสัญญาที่มีอยู่สิ้นสุดลง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างใหม่ของเขา/เธอ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รัฐบาลจะขยายข้อตกลงตามความยืดหยุ่นในปัจจุบันต่อไป หาก FDH ไม่สามารถกลับไปยังถิ่นฐานของตนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่กล่าวข้างต้น เขา/เธออาจยื่นคำร้องต่อ ImmD เพื่อขยายขอบเขตการพำนักต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด สัญญาของเขา/เธอเพื่อให้เขา/เธอกลับไปยังถิ่นฐานภายในระยะเวลานั้น การสมัครดังกล่าวเป็นที่ยอมรับภายในแปดสัปดาห์ก่อนการหมดอายุของขีดจำกัดการพำนักที่มีอยู่ของ FDHs (เช่น การต่ออายุสัญญา)

รัฐบาลเตือนนายจ้างและ FDHs ว่าข้อตกลงตามความยืดหยุ่นข้างต้นจะต้องได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและ FDH และข้อกำหนดของ FDHs ที่เดินทางกลับไปยังถิ่นฐานยังคงมีผลบังคับใช้ นายจ้างควรจัดเตรียม FDHs ของตนให้เดินทางกลับถิ่นฐานภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป

รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปและทบทวนมาตรการข้างต้นและการจัดการความยืดหยุ่นตามความจำเป็น

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคและลดการไหลของผู้คน รัฐบาลได้ขอให้ประชาชนส่งใบสมัครวีซ่าสำหรับ FDHs และการจ้างงานของ FDHs เพิ่มเติมผ่านวิธีการออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน ImmD บนมือถือ นอกเหนือกจากการจัดตั้ง “บริการทางออนไลน์สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ” ยังมีเว็บเพจที่ www.immd.gov.hk/fdh ImmD ได้ปรับปรุงบริการยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ดีขึ้น และเปิดตัวบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นขอวีซ่าและการจัดการ "e-Visa" เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2021 เมื่อได้รับการอนุมัติการสมัครแล้ว ผู้สมัครอาจชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านช่องทางต่างๆ และดาวน์โหลด "e-Visa" บนอุปกรณ์มือถือส่วนตัวหรือพิมพ์ "e-Visa” กรุณาดูรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใน (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm) ประชาชนยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์สมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ และการแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดผ่านหน้าเว็บเฉพาะด้านบน กระบวนการนี้ทำให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานของ ImmD ด้วยตนเองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลาในขณะที่ลดความจำเป็นในการเดินทางและมีส่วนร่วมในความพยายามในการต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน

รัฐบาลยังเรียกร้องให้นายจ้างและ FDHs คำนึงถึงขีดจำกัดการพำนักและอายุหนังสือเดินทางของ FDHs และจัดเตรียมการยื่นขอวีซ่าและการเปลี่ยนหนังสือเดินทางล่วงหน้า

สำหรับคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในการจ้างงานของ FDH กรุณาติดต่อ LD ตามที่ระบุไว้ในสายด่วน FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือทางอีเมล fdh-enquiry@labour.gov.hk. พอร์ทัล FDH ที่ระบุไว้คือ (www.fdh.labour.gov.hk) ที่จัดตั้งขึ้นโดย LDH ยังให้ข้อมูลและลิงค์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานของ FDHs สำหรับคำถามเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าของ FDH กรุณาติดต่อ ImmD โดยการโทรไปสอบถามที่สายด่วนเบอร์ 28246111 หรือส่งอีเมลไปที่ enquiry@immd.gov.hk.


2022.02.24

นายจ้างไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 (EMPLOYERS SHOULD NOT DISMISS FOREIGN DOMESTIC HELPERS WHO HAVE CONTRACTED COVID-19)

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

...

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

โฆษกของ LD กล่าวว่า "นายจ้างที่จ้าง FDH ควรปฏิบัติตามภาระผูกผันและข้อกำหนดภายใต้ EO และ SEC เราขอเตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรยกเลิกสัญญาจ้างงานเพราะ FDH ติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ EO ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานของพนักงานในวันที่เจ็บป่วยที่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่มีการเลิกจ้างเป็นที่สุดเนื่องจากการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ EO จะถือว่ากระทำความผิดและต้องถูกดำเนินคดีและปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์เมื่อถูกตัดสินลงโทษ นอกจากนี้ หากนายจ้างละเมิดกฎของ EO เขา/เธอจะไม่ได้รับการพิจารณาถึงว่ามีสิทธิ์จ้าง FDH เป็นระยะเวลาหนึ่ง และการยื่นขอวีซ่าสำหรับ FDH ของเขา/เธอจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับการเตือนถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ (DDO) ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาปฏิบัติต่อ FDHs ของตนในทางที่ไม่ดี (เช่น เลิกจ้างพวกเขา) เนื่องจาก FDHs ติดเชื้อหรือหายจากโรค COVID-19 แล้ว"

ในกรณีที่กฎของ EO มีผลบังคับใช้ นายจ้างควรอนุญาตให้มีการลาป่วยและมอบเงินช่วยเหลือจากการเจ็บป่วยแก่ FDH ที่มีสิทธิ์ตาม EO หาก FDH ป่วย ในกรณีที่ FDH ป่วยสะสมแล้ววันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาการลาป่วย รัฐบาลจะขอร้องให้นายจ้างแสดงความเห็นอกเห็นใจและพิจารณาอนุญาตให้ FDH ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดใน SEC นายจ้างควรจัดหาที่พักที่เหมาะสมและฟรีให้กับ FDHs รวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี

โฆษกกล่าวต่อว่า "FDHs ที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในฮ่องกงทำงานบ้าน ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การมีส่วนร่วมของพวกเขาในฮ่องกงมีความสำคัญ ปัจจุบัน จำนวน FDHs ได้ลดลงเหลือประมาณ 340000 จากสูงสุดที่เคยมีประมาณ 400,000 ในเดือนมกราคม 2020 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัส การสนับสนุนและความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวในพื้นที่ เราต้องเสริมสร้างการสนับสนุนและการคุ้มครองสำหรับ FDHs เพื่อรักษาฮ่องกงให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับ FDHs ในการทำงาน รัฐบาลขอให้นายจ้างและ FDHs ต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน นายจ้างต้องไม่เพิกเฉยต่อ FDHs ที่ติดเชื้อ FDH คนใดที่นายจ้างไล่ออกเนื่องจากติด COVID-19 อาจขอความช่วยเหลือจาก LDH"

FDHs และพนักงานอาจโทรไปที่สายด่วนของ FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือส่งอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือติดต่อ LD ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่ระบุไว้ในพอร์ทัล (www.fdh.labour.gov.hk). สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ COVID-19 และ DDO นายจ้างอาจเข้าไปที่เว็บไซต์ของ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

For vaccination booking and other details, please visit the designated website of the Vaccination Programme (www.covidvaccine.gov.hk). The website contains information in Chinese, English, Tagalog, Bahasa Indonesia, Thai, Hindi, Sinhala, Bengali, Nepali and Urdu.


วันที่ตรวจสอบล่าสุด 12 August 2022