Foreign Domestic Helper Corner มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ

หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

ขณะที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ้าง FDHs ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ FDHs จะต้องได้งานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) ซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากที่คนฮ่องกงใช้ในการจ้าง FDHs ประเทศผู้ส่ง FDHs อาจมีข้อกำหนดดังกล่าวและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ FDHs และนายจ้างควรอ่านในส่วนของ "การว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน" เมื่อใช้บริการของ EAs และการใช้เครื่องมือค้นหาสำหรับการระบุ EA ที่มีใบอนุญาตถูกต้องในฮ่องกง

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างงาน FDHs ขอให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เผยแพร่เป็นภาษาจีน / ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    


ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19


การเตรียมการกักตัวสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

การจัดเตรียมการกักตัวล่าสุดสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน เป็นต้นไป คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมการกักตัวสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

2022.03.26 

Government increases supply of designated quarantine hotels to meet demand of Hong Kong residents returning from overseas

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

...

The Government said today (March 26) that it strives to increase the supply of designated quarantine hotels (DQHs) so as to meet the demand of Hong Kong residents returning from overseas (including foreign domestic helpers (FDHs) who are Hong Kong residents or have been granted visa to come to Hong Kong).

The Government has announced that, with effect from April 1, the place-specific flight suspension mechanism for nine places would be lifted and the quarantine arrangement for Hong Kong residents returning from overseas would be adjusted. In anticipation of the growing number of returning Hong Kong residents, the Government will increase the supply of DQHs in an orderly manner to meet the demand, while guarding against the importation of COVID-19 cases at the same time.

Specifically, after assessing the supply and demand as well as the usage of community isolation facilities (CIFs), the Government decided to convert 13 hotels (list at Annex 1), which have earlier been turned into CIFs, back to DQHs to supplement over 4 400 rooms on top of the current supply. These DQHs will commence service progressively from April 1 onwards and will start to accept room bookings for the relevant period gradually. The Government has also asked existing DQHs to release around 500 blocked-off rooms to meet the demand. To sum up, there will be 38 DQHs providing over 10 000 rooms in total for selection by Hong Kong residents returning from places other than the Mainland and Macao.

Separately, three hotels which are currently isolation facilities will be reserved for FDHs to undergo quarantine starting from April 1. Along with one existing designated quarantine facility for FDHs, the four hotels (list at Annex 2) will provide about 1 600 rooms. For details regarding the quarantine arrangements for FDHs, please refer to the Labour Department's FDH Portal www.fdh.labour.gov.hk.

The Government will update regularly the list of DQHs and their booking status on the thematic website www.designatedhotel.gov.hk.

The Government fully implemented the Designated Quarantine Hotel Scheme on December 22, 2020, requiring all arrivals from specified places to undergo compulsory quarantine at DQHs with a view to further preventing the importation of COVID-19 cases and reducing contact between arrivals and the local community. Under the Scheme, 44 DQHs were expected to provide service from March 1 to July 31 this year. Nevertheless, the Government converted some of them into CIFs to tackle the fifth wave of the epidemic.

Attachment:
Annex 1 Annex 2 


โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

กลุ่มที่จัดลำดับความสำคัญของการฉีดวัคซีนได้รับการขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงผู้ช่วยแม่บ้าน รวมไปถึงผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ(www.info.gov.hk/gia/general/202103/15/P2021031500626.htm)สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ โปรดเข้าชมบนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (www.covidvaccine.gov.hk) เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล เบงกอล เนปาล และอูรดู


Leaflet on COVID-19 Vaccination Programme
(แผ่นพับเกี่ยวกับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค)
แม่บ้านชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิ์พิเศษที่จะได้รับการฉีดวัคซีน
(แม่บ้านชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิ์พิเศษที่จะได้รับการฉีดวัคซีน)

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 13 April 2021

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของการจ้างงาน และสิทธิของนายจ้าง และ FDH ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน และสัญญาจ้างมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

FDHs และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลของ “COVID-19 โดยเฉพาะได้บนเว็บไซต์” (www.coronavirus.gov.hk/) เพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล บังคลาเทศ เนปาล และอูรดู

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 14 March 2022

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Sickness Allowance and Employment Protection under Anti-Epidemic Measures

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 comes into operation on 17 June 2022. The Amendment Ordinance aims at strengthening the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with specific anti-epidemic requirements and encouraging employees to receive the COVID-19 vaccination. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

เพิ่มวันหยุดตามกฎหมาย

เริ่มตั้งแต่ 2022 วันประสูติของพระพุทธเจ้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในวันหยุดตามกฎหมายภายใต้กฎหมายการจ้างงาน สำหรับรายละเอียดกรุณาเข้าไปที่ : https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.06.27 

Measures to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic extended

The Government today (June 27) announced that the measures to assist foreign domestic helpers (FDHs) and their employers to cope with the COVID-19 pandemic will be extended.

...

The Government today (June 27) announced that the measures to assist foreign domestic helpers (FDHs) and their employers to cope with the COVID-19 pandemic will be extended.

Extension of validity period of existing contracts

The Government will continue to implement the previous measure to enable employers to extend the validity period of the existing contracts with their outgoing FDHs. For all FDH contracts that will expire on or before September 30, 2022, the Commissioner for Labour has given in-principle consent for extending the employment period stated in Clause 2 of the Standard Employment Contract for a maximum period of six months, on the basis that such variation is mutually agreed upon by both the employer and the FDH concerned. However, applications for further extension of contracts which have already been extended under the previously announced flexibility arrangements will not be considered.

If arrangements cannot be made for a newly hired FDH to come to Hong Kong within the above-mentioned six-month extended period, and the employer needs to continue to employ his/her FDH beyond the six-month extended period, the employer should consider applying for a contract renewal with the existing FDH.

Deferral of return to the place of origin

Under normal circumstances, an FDH on a renewed contract with the same employer, or due to start a new contract with a new employer upon the expiry of an existing contract, may apply to the Immigration Department (ImmD) for deferring his/her return to the place of origin for not more than one year after the existing contract ends, subject to the agreement of his/her current employer or new employer.

In view of the COVID-19 pandemic, the Government will further extend the current flexibility arrangement. If an FDH is unable to return to his/her place of origin within the aforementioned one-year period, he/she may, upon agreement with the employer, apply to the ImmD for a further extension of the limit of stay until the end of his/her contract such that he/she may return to the place of origin within that period. Such applications are acceptable within eight weeks prior to the expiry of the existing limit of stay of the FDHs (i.e. same as those for contract renewal).

The Government reminds employers and FDHs that the above flexibility arrangement must be mutually agreed between the employer and the FDH, and that the requirement of FDHs returning to their place of origin continues to be in place. Employers should arrange for their FDHs to return to their place of origin within the extended limit of stay.

The Government will continue to closely monitor the situation and review the above measures and flexibility arrangements as and when necessary.

To tie in with the disease prevention measures and reduce the flow of people, the Government appeals to members of the public to submit visa applications for FDHs and further employment of FDHs through online means, including through the ImmD mobile application. Apart from setting up a dedicated "Online Services for Foreign Domestic Helpers" webpage at www.immd.gov.hk/fdh, the ImmD further enhanced the visa application service through better use of digital technology and launched electronic services for visa application and an "e-Visa" arrangement on December 28, 2021. Upon approval of their applications, the applicants may pay the visa fee through various means and download the "e-Visa" on their personal mobile devices or print the "e-Visa". Please refer to the relevant press release for details (www.info.gov.hk/gia/general/202112/22/P2021122200489.htm). Members of the public may also enquire about the application status and submit supplementary documents and notification of premature termination of an employment contract via the above dedicated webpage. The process does not require them to visit an office of the ImmD in person to go through the formalities, which is both convenient and time-saving, while reducing the need to travel and contributing to the efforts to fight the virus together.

The Government also urges employers and their FDHs to be mindful of the limit of stay and the passport validity of the FDHs and arrange for applications for visas and replacement of passports in advance.

For enquiries on employment rights and benefits of FDHs, please contact the Labour Department (LD) at the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) set up by the LD also provides information and useful links relating to the employment of FDHs. For enquiries on FDH visa applications, please contact the ImmD by calling the enquiry hotline at 2824 6111 or by sending email to enquiry@immd.gov.hk.


2022.02.24

นายจ้างไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ COVID-19

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

...

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

โฆษกของ LD กล่าวว่า "นายจ้างที่จ้าง FDH ควรปฏิบัติตามภาระผูกผันและข้อกำหนดภายใต้ EO และ SEC เราขอเตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรยกเลิกสัญญาจ้างงานเพราะ FDH ติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ EO ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานของพนักงานในวันที่เจ็บป่วยที่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่มีการเลิกจ้างเป็นที่สุดเนื่องจากการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ EO จะถือว่ากระทำความผิดและต้องถูกดำเนินคดีและปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์เมื่อถูกตัดสินลงโทษ นอกจากนี้ หากนายจ้างละเมิดกฎของ EO เขา/เธอจะไม่ได้รับการพิจารณาถึงว่ามีสิทธิ์จ้าง FDH เป็นระยะเวลาหนึ่ง และการยื่นขอวีซ่าสำหรับ FDH ของเขา/เธอจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับการเตือนถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ (DDO) ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาปฏิบัติต่อ FDHs ของตนในทางที่ไม่ดี (เช่น เลิกจ้างพวกเขา) เนื่องจาก FDHs ติดเชื้อหรือหายจากโรค COVID-19 แล้ว"

ในกรณีที่กฎของ EO มีผลบังคับใช้ นายจ้างควรอนุญาตให้มีการลาป่วยและมอบเงินช่วยเหลือจากการเจ็บป่วยแก่ FDH ที่มีสิทธิ์ตาม EO หาก FDH ป่วย ในกรณีที่ FDH ป่วยสะสมแล้ววันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาการลาป่วย รัฐบาลจะขอร้องให้นายจ้างแสดงความเห็นอกเห็นใจและพิจารณาอนุญาตให้ FDH ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดใน SEC นายจ้างควรจัดหาที่พักที่เหมาะสมและฟรีให้กับ FDHs รวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี

โฆษกกล่าวต่อว่า "FDHs ที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในฮ่องกงทำงานบ้าน ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การมีส่วนร่วมของพวกเขาในฮ่องกงมีความสำคัญ ปัจจุบัน จำนวน FDHs ได้ลดลงเหลือประมาณ 340000 จากสูงสุดที่เคยมีประมาณ 400,000 ในเดือนมกราคม 2020 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัส การสนับสนุนและความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวในพื้นที่ เราต้องเสริมสร้างการสนับสนุนและการคุ้มครองสำหรับ FDHs เพื่อรักษาฮ่องกงให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับ FDHs ในการทำงาน รัฐบาลขอให้นายจ้างและ FDHs ต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน นายจ้างต้องไม่เพิกเฉยต่อ FDHs ที่ติดเชื้อ FDH คนใดที่นายจ้างไล่ออกเนื่องจากติด COVID-19 อาจขอความช่วยเหลือจาก LDH"

FDHs และพนักงานอาจโทรไปที่สายด่วนของ FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือส่งอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือติดต่อ LD ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่ระบุไว้ในพอร์ทัล (www.fdh.labour.gov.hk). สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ COVID-19 และ DDO นายจ้างอาจเข้าไปที่เว็บไซต์ของ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).


2020.07.21

นายจ้างจะต้องลงนามในการดำเนินการในขณะที่กำลังสมัครขอวีซ่าให้กับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ในมุมมองของการพัฒนา และความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในฮ่องกงล่าสุด รัฐบาลได้กำหนดข้อกำหนดภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน และการควบคุมโรค (กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่ง และผู้เดินทางข้ามพรมแดน) (มาตราที่ 599H กฎหมายฮ่องกง) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) เพื่อกำหนดเงื่อนไขตามเหตุผลด้านสาธารณสุขให้กับนักเดินทางผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงบางแห่งตามที่ระบุไว้ (เช่น บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้) ภายใน 14 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ในเวลา 0.00 น. วันที่ 25 กรกฏาคม 2020 และจะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

...

ในมุมมองของการพัฒนา และความรุนแรงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในฮ่องกงล่าสุด รัฐบาลได้กำหนดข้อกำหนดภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน และการควบคุมโรค (กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่ง และผู้เดินทางข้ามพรมแดน) (มาตราที่ 599H กฎหมายฮ่องกง) (www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800038.htm) เพื่อกำหนดเงื่อนไขตามเหตุผลด้านสาธารณสุขให้กับนักเดินทางผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงบางแห่งตามที่ระบุไว้ (เช่น บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้) ภายใน 14 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ในเวลา 0.00 น. วันที่ 25 กรกฏาคม 2020 และจะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2020 กรมแรงงาน (LD) ได้เตือนให้ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) นายจ้าง และบริษัทจัดหางานรับทราบถึงข้อกำหนดดังกล่าวผ่านทางการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm) สำหรับ FDH ผู้ที่สมัครตามข้อกำหนด FDH จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

1. จดหมาย หรือใบรับรองหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีนที่ออกให้โดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพที่มีการระบุชื่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของ FDH ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่า:
(a) FDH ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการทดสอบกรดนิวคลีอิกสำหรับโรค COVID-19 และตัวอย่างที่ได้มาจาก FDH ที่เกี่ยวข้องภายใน 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาที่เครื่องบินที่ระบุเดินทางออก
(b) ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจกรดนิวคลีอิกสำหรับโรค COVID-19 แล้ว และ
(c) ผลตรวจสำหรับโรค COVID-19 ของ FDH ที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นลบ
2. รายงานต้นฉบับสำหรับการตรวจที่ออกให้โดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพที่มีการระบุชื่อ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของ FDH ที่เกี่ยวข้อง
3. จดหมายหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีนที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของสถานที่ซึ่งห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพตั้งอยู่เพื่อรับรองว่าห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันด้านการดูแลสุขภาพนั้นได้รับการยอมรับ หรือรับรองจากรัฐบาล และ
4. FDH ที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันการจองห้องพักโรงแรมในฮ่องกงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ FDH ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาถึงในฮ่องกงเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน

นายจ้างควรรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการตรวจกรดนิวคลีอิก และค่าใช้จ่ายของสถานที่พัก รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือค่าอาหารให้กับ FDHs ของพวกเขาในระหว่างที่กำลังถูกบังคับให้กักตัว

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการข้างต้น แผนกตรวจคนเข้าเมือง (ImmD) จะดำเนินการจัดเตรียมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าให้กับ FDH ใหม่ นายจ้างที่กำลังยื่นสมัครของวีซ่าให้กับ FDHs ของพวกเขา (รวมไปถึง การสมัครที่ได้มีการยื่นไปแล้ว แต่รอการอนุมัติ หรือรอการออกวีซ่าให้) จำเป็นจะต้องลงนามรับรองเพื่อระบุว่า พวกเขาจะจัดเตรียมการตรวจโรค COVID-19 และการกักตัวในโรงแรมให้กับ FDHs ของพวกเขา และจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อ FDHs ของพวกเขาเดินทางมาถึงในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 25 กรกฏาคม 2020 โดยมีผลบังคับใช้ทันที หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนการรับรอง FDHs ของพวกเขาจะถูกกักตัวไม่ให้เข้าประเทศฮ่องกง และการสมัครของนายจ้างเพื่อการจ้าง FDH ทำงานอาจได้รับการปฏิเสธในอนาคต

สามารถดาวน์โหลดการรับรองได้จากเว็บไซต์ของ ImmD ที่ www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/foreign-domestic-helpers.html และรับการรับรองได้ฟรีจากสำนักงานใหญ่ของ ImmD และสำนักงานสาขาของตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าของ FDH โปรดติดต่อ ImmD ด้วยการโทรไปยังสายด่วนสอบถามที่ 2824 6111 หรือส่งอีเมลไปยัง enquiry@immd.gov.hkสำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชน์ในการจ้างงาน โปรดติดต่อ LD ที่สายด่วนของ FDH ตามกำหนดที่ 2157 9537 (จัดการโดย "1823") หรือส่งอีเมลไปยัง fdh-enquiry@labour.gov.hk