Foreign Domestic Helpers' Corner มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ

หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

ขณะที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ้าง FDHs ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ FDHs จะต้องได้งานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) ซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากที่คนฮ่องกงใช้ในการจ้าง FDHs ประเทศผู้ส่ง FDHs อาจมีข้อกำหนดดังกล่าวและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ FDHs และนายจ้างควรอ่านในส่วนของ "การว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน" เมื่อใช้บริการของ EAs และการใช้เครื่องมือค้นหาสำหรับการระบุ EA ที่มีใบอนุญาตถูกต้องในฮ่องกง

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างงาน FDHs ขอให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์
    


ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19


การจัดการขาเข้าล่าสุดและการเตรียมการทดสอบสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คลิกที่นี่เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อกําหนดการทดสอบของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่กําลังจะมาทํางานในฮ่องกง

โรคไวรัสโคโรนา 2019 -คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของการจ้างงาน และสิทธิของนายจ้าง และ FDH ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน และสัญญาจ้างมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

FDHs และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลของ “COVID-19 โดยเฉพาะได้บนเว็บไซต์” (www.coronavirus.gov.hk/) เพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล บังคลาเทศ เนปาล และอูรดู

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 31 January 2023

โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ โปรดเข้าชมบนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (www.covidvaccine.gov.hk) เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล เบงกอล เนปาล และอูรดู


วันที่ตรวจสอบล่าสุด 29 August 2022

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.1.19 

Government cancels arrangement of issuing isolation orders

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

...

The Government today (January 19) said that, following three years of COVID-19 epidemic in Hong Kong, with the ever evolvement of the virus and Omicron becoming the predominating variant, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole, the risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Considering the balance between infection risks and resumption of economic and livelihood impetus, the Government decided to cancel the arrangement of issuing isolation orders to infected persons according to the Prevention and Control of Disease Regulation (Cap. 599A) from January 30.

Epidemic analysis

As observed from the fifth wave of the epidemic triggered by the Omicron variant since 2022, there were two peaks in early and end last year. Even though the Government has steadily adjusted the anti-epidemic measures since mid last year, including the gradual relaxation of social distancing measures and adjustment of testing and quarantine arrangements for inbound travellers, Hong Kong could still ride out the peak from the end of last year till now.

The number of cases tested positive in recent days has moderated gradually from the peak of about 30 000 cases on December 31 last year to only 3 793 cases on January 18 this year, while the proportion of death cases are remarkably lower compared to the peak in February and March last year. The public healthcare system has not been severely threatened. The following three factors could be concluded:

(1) The current overall second- and third-dose COVID-19 vaccination rates in Hong Kong have reached 93 per cent and 84 per cent respectively. With the immunity brought by a large amount of infected persons since the fifth wave of the epidemic, an effective vaccination rate equivalent to that of having received the third dose has reached around 95 per cent. The hybrid immunity barrier against COVID-19 in the overall community is very strong, and people who have completed vaccination have presented only mild symptoms after infection with Omicron variant.

(2) The public hospitals established effective contingency plans, together with the assistance of private hospitals and the prevalent use of telemedicine services and COVID-19 antiviral drugs, the general anti-epidemic capability of the healthcare system has strengthened.

(3) The anti-epidemic knowledge and experience of the general public accumulated considerably in the past three years, while the ability to prevent and handle infected cases of members of the public and residential care homes (RCHs) was enhanced.

To continue the gradual resumption to normalcy of society, the management and handling of the epidemic could be progressed to a new stage and mode by changing compulsory isolation regulations to self-decision by the public. The Government will cancel the compulsory isolation arrangement for infected persons, and advice on health measures would instead be issued to them. Apart from that, the Government will adjust the scope of target groups for free nucleic acid testing services at community testing centres/stations, including the termination of free testing provided for persons undergoing voluntary testing at appropriate times according to the situation, and to focus resources in protecting high-risk premises and groups in need of regular nucleic acid testing.

Nonetheless, as COVID-19 still brings risk and pressure to the community, especially among the young and old, as well as the healthcare system, and as there is still uncertainty in global epidemic situation, the Emergency Response Level for the COVID-19 epidemic will be maintained until further notice. The Government will also encourage members of the public who are in need of testing or are symptomatic to conduct rapid antigen tests (RATs) on their own or to seek medical attention as soon as possible.

Arrangement of cancelling of isolation orders

Starting from January 30, the Health Officer will no longer issue isolation orders to infected persons according to Cap. 599A. All persons tested positive (including by nucleic acid and RATs) are not required to report and provide personal particulars via the online platforms of the Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH). The "Declaration System for Individuals Tested Positive for COVID-19 Using Rapid Antigen Test"(www.chp.gov.hk/ratp), the "Online self-reporting for COVID-19 patient"(www.chp.gov.hk/cdpi), as well as the relevant automatic telephone voice registration system (183 6119) will also cease operation on the same day.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the active isolation orders issued by that time. In other words, those who are currently under isolation at designated premises including their places of residence or isolation facilities will no longer be required to continue their isolation starting from January 30. The Government will arrange for those staying in the isolation facilities to leave in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements. In view of the aforementioned adjustments, the Government will also suspend the distribution of anti-epidemic kits to confirmed cases.

Health advice to infected persons

Members of the public who tested positive are advised to take the various advice on health measures for preventing respiratory diseases. They should: observe personal hygiene; reduce contacts with household members without wearing masks; open windows to ensure adequate ventilation of the unit; as well as clean and disinfect household environment every day.

For infected persons who belong to high-risk groups or develop obvious symptoms (e.g. fever, cough, shortness of breath, vomiting and diarrhoea), they should seek medical attention as soon as possible to obtain timely treatment. Symptomatic persons should stay at home for rest and avoid going out, while asymptomatic persons can go out on their will or go to work. To protect the young, students who have tested positive should not attend schools until they have tested negative by RATs. Infected persons should wear well-fitting surgical masks, KF94, KN95 masks, or respirators (such as N95 masks) during the first five days after testing positive. They should avoid having contact with high-risk individuals or having meals with other people at the same table. They should not go to crowded places or attend mass gatherings to lower the risk of transmission. Infected persons should observe their own health condition at all times, and seek medical attention as soon as possible if symptoms develop or worsen. As the Government will no longer issue isolation orders, those who do not feel well and in need of sick leave certificates should seek medical attention from a registered medical practitioner or Chinese medicine practitioner. Doctors will issue sick leave certificates and prescribe with prudence COVID-19 oral drugs to patients according to their clinical situation. People tested positive without symptoms should avoid going to public hospitals or general out-patient clinics with a view to preserving valuable public healthcare service capacity for those in need.

Arrangement on community isolation facilities

Having considered that some infected persons may wish to stay at the community isolation facilities (CIF) to minimise the risk of spreading COVID-19 in the household if their living environment is crowded or their household members fall into high-risk groups, the CIFs will remain in operation for a short period of time for use by Hong Kong residents. Recently infected persons who are Hong Kong residents and need to stay at CIFs may contact the Fire Services Department (Whatsapp platform: 5233 2939; Email: fsd_cif@hkfsd.gov.hk; WeChat: fsd_cif) for transfer arrangement if needed and can stay at the CIF for up to seven days. If they choose to leave the CIF earlier, negative results by RATs are not required but they cannot return to the CIF once they have left. Separately, residents at residential care homes who are infected and have received less than three doses of vaccine can be arranged to stay at the holding centres managed by the Social Welfare Department where care services are available. Residents who develop serious symptoms, regardless of the number of vaccine doses they have received, will be assessed by healthcare professionals based on their symptoms and conditions and be sent to hospitals for treatment if needed. The above transitional arrangement of CIFs and holding centres will last until February 28.

Reporting criteria and monitoring of viruses

Starting from January 30, the Government will revise the reporting criteria of COVID-19 under which doctors only need to report to the CHP death cases and severe cases. The CHP will issue letters to all doctors to inform them of the arrangement. As regards the monitoring of the epidemic and disseminating related information, the CHP will upload onto the "COVID-19 Thematic Website" (www.coronavirus.gov.hk) every day the number of specimens that tested positive by nucleic acid tests as well as the number of death cases reported by doctors and hospitals in lieu of the current practice of issuing press releases. Acting upon the World Health Organization (WHO)'s advice, the CHP will continue to monitor the development of the COVID-19 mutant strains by monitoring the surveillance data of sewage samples collected by the Environmental Protection Department in various districts and conducting COVID-19 genetic testing for in-patients. Relevant data will be reported to the WHO regularly. Together with the general out-patient clinics and private medical practitioners under the sentinel surveillance system, the CHP will monitor the weekly number of patients seeking medical consultation after being infected with COVID-19. Such surveillance data will be shared with doctors under the sentinel surveillance system.


2022.12.29

Government adjusts local anti-epidemic measures

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

...

With a view to enabling citizens to resume their normal daily lives in a continuous and orderly manner, in light of the epidemic development and relevant risks assessment by the Department of Health (DH), the Government announced on December 28 that local anti-epidemic measures will be further adjusted starting from December 29, including removing definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders, removing the Vaccine Pass requirement, lifting social distancing measures except mask-wearing, adjusting testing arrangements and maintaining local healthcare services.

The adjustments that will come into effect from 0.00am on December 29 include –

Removing the definition of close contacts and ceasing issuance of quarantine orders

Following three years of epidemic in Hong Kong, the community immunity against COVID-19 has reached a very high level due to the increased vaccination and infection rates during the fifth wave of epidemic. Coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system, the risk posed by COVID-19 to local public health has changed.

The large number of infected cases in the community not only makes it difficult to define close contacts, but also greatly increases the social costs of quarantine orders in anti-epidemic efforts. In order to further resume social and economic activities and restore normal lives of citizens, the Government decided to cease the quarantine arrangements for close contacts (including household members living with the infected persons) and not to define close contacts and issue quarantine orders to them. In other words, household members of infected persons will not be subject to mandatory quarantine and testing and they can go out on their will. The DH will issue relevant health advice with a view to reducing the transmission risk, including advising them to conduct rapid antigen tests (RATs) daily until Day 5 on a voluntary basis (the day following testing or collection of sample by the infected household member is counted as Day 1; if there is no such testing or sample collection record, the day that the infected household member receives the positive test result is counted as Day 1) and self-monitor their health conditions.

Meanwhile, the Health Officer will cancel the quarantine orders issued earlier. In other words, those who are currently under quarantine at their places of residence or quarantine facilities will no longer be required to continue their quarantine starting from December 29. The Government will arrange for those staying in the quarantine facilities to depart in an orderly manner and gazette the notice of relevant cancellation arrangements.

In view of the aforementioned adjustments, the Government will suspend the distribution of anti-epidemic kits to close contacts starting from December 29, and cease to announce the infection status of senior officials and staff of their offices.

A Government spokesperson emphasised that the existing isolation arrangement for infected persons remains unchanged for now, and the Government will continue to distribute anti-epidemic kits to them. The Government will closely monitor the local epidemic development and make reference to the latest development of isolation arrangements for persons infected with COVID-19 (particularly for infected persons who are asymptomatic) around the world to adjust relevant measures in Hong Kong in a timely manner.

Lifting the Vaccine Pass requirement

Since the launch of the Vaccine Pass, it has effectively encouraged citizens to get vaccinated and raised the vaccination rate. The second and third dose vaccination rates have increased substantially from 71 per cent and 23 per cent in late February this year to the current 93 per cent and 83 per cent respectively, building a strong immunity barrier for Hong Kong. Taking into account that the third dose vaccination rate plus the effective vaccination rate equivalent to having received three doses has reached 94 per cent, the Government will remove the statutory Vaccine Pass requirement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L), including the Provisional Vaccine Pass arrangement currently applicable to inbound travellers.

The spokesman stressed that COVID-19 vaccines are highly effective in preventing severe cases and deaths from infection. The Government will continue to encourage and provide convenience to citizens who have not received suitable doses of vaccine to get vaccinated as early as possible, in particular high-risk persons such as the elderly and the young.

Lifting social distancing measures except mask-wearing

On the premise of safeguarding public health, the Government has been striving to balance the social and economic needs in suitably adjusting social distancing measures such that citizens' daily lives may resume normal in an orderly manner.

Considering the latest epidemic development and citizens' aspiration for resuming normal daily lives, starting from December 29, the Government will lift all social distancing measures except mask-wearing, including the restrictions and requirements in relation to the operation of catering business premises and scheduled premises under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F), (e.g. the maximum number of persons allowed in each group, distancing requirements between groups, closure of facilities such as steam and sauna facilities, requirements for staff of premises to undergo RATs, etc.), and restriction in relation to group gatherings in public places under the Prevention and Control of Disease (Prohibition on Gathering) Regulation (Cap. 599G).

At this stage, however, the Government will maintain the mandatory mask-wearing requirements under the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I). This means that citizens are required to continue to wear a mask in accordance with the existing requirements when they are on public transport carriers, in specified public places, and at catering business premises and scheduled premises under Cap. 599F. In accordance with existing requirements, persons are allowed not to wear masks if they are present in outdoor public places in country parks and special areas as defined in section 2 of the Country Parks Ordinance (Cap. 208). Details of the mask-wearing requirements applicable to catering business premises and scheduled premises are set out in Annex. The Government will review the relevant requirements from time to time and make timely announcements on the latest adjustments.

Wearing mask is an effective measure to prevent the transmission of various respiratory viruses while protecting the wearer and others. Particularly, Hong Kong is facing the winter surge of influenza, so it is imperative to prevent citizens from coinfection of COVID-19 and influenza which would result in severe conditions. Mask-wearing would also help safeguard the healthcare system in Hong Kong.

Enhancing testing arrangements and protecting target groups

The Government will continue to endeavour to protect target groups. Apart from patients in public hospitals, special attention is also given in protecting persons in residential care homes and schools so as to reduce their health risk caused by virus transmission.

For residential care homes, various existing testing arrangements will be maintained. All staff members of residential care homes for the elderly (RCHEs) and residential homes for persons with disabilities (RCHDs) are required to conduct RATs daily and undergo a nucleic acid test every two days, with a view to protecting the residents of RCHEs and RCHDs.

The Education Bureau will assess the vaccination situation in schools for reviewing and adjusting the arrangements for conducting RATs, and discuss with schools and seek advice from the Centre for Health Protection.

The Government will suspend the issuance of daily compulsory testing notices for residential buildings. Nevertheless, some 80 community testing centres and stations (CTC/CTSs) in various districts across the city will continue to provide nucleic acid testing services for members of the public, including free nucleic acid testing service for persons undergoing voluntary testing; as well as self-paid nucleic acid testing service for persons who need to obtain test results (such as certifications for travelling purpose).

Maintaining local healthcare services

The Government will make every effort in protecting local healthcare system and resources and ensure that Hong Kong residents in need will be accorded priority in receiving medical services and drugs. The Hospital Authority (HA) will continue to strengthen its emergency response and medical systems to ensure the efficient utilisation of resources and to improve its handling capacities. Eligible Persons (EP) who are infected will have the priority to receive medical services and drugs.

Starting from December 29, Non-eligible Persons (NEP) (such as non-Hong Kong residents and travellers, etc.) will not be able to receive services at the designated clinics and through tele-consultation services provided by the HA. While the Accident and Emergency Departments of the HA will still provide urgent treatment and services to NEP with genuine urgent medical needs, they are required to pay for the treatment fees according to the established mechanism to be gazetted, which are calculated by costs and at a higher rate than those applicable to EP. If COVID-19 oral drugs (e.g. Paxlovid and Molnupiravir) are prescribed in the treatment process, the non-eligible COVID-19 patients are also required to pay for the relevant drugs.

Private hospitals and clinics have already been allocated COVID-19 oral drugs through the DH and the HA. The Government urges private hospitals and clinics to provide medical services to patients, in order to alleviate the load on the public healthcare system. Moreover, private medical institutions can order the two COVID-19 oral drugs directly from the relevant drugs manufacturers. Non-eligible COVID-19 patients should receive treatment and be prescribed relevant drugs directly from private medical institutions.

The spokesperson emphasised that there is sufficient stock of drugs within the public healthcare system for prescription to COVID-19 patients (including medicine containing paracetamols and the aforementioned oral drugs, etc.). The DH and the HA are also increasing their procurement volumes and will streamline the distribution arrangement to ensure that there are sufficient medical resources to meet local needs.

As regards COVID-19 vaccines, it has all along been the Government's policy objective to ensure sufficient supply of vaccines under the Government's vaccination programme. Hong Kong residents have already been accorded priority to receive free Comirnaty bivalent vaccine and the paediatric and toddler formulation of the Comirnaty vaccine. For Comirnaty ancestral strain and the Sinovac vaccines, only non-Hong Kong residents who can prove to have met the specified staying requirement (i.e. staying for at least 30 days) are eligible for receiving the relevant vaccines as boosters free of charge.

In addition, it is expected that non-Hong Kong residents would be able to receive Comirnaty bivalent vaccine at private medical institutions at their own expense in the near future. Vaccination for non-Hong Kong residents is provided by the private market and under a system separate from the Government's procurement. The Government will closely monitor the supply of vaccines under the Government's vaccination programme to ensure that the vaccination arrangement of Hong Kong residents will not be affected. Non-Hong Kong residents visiting Hong Kong for a short term of stay will not be allowed to receive free vaccination under the Government's vaccination programme.

Continue to monitor the virus trend

The Government adheres to the protection of public health and closely monitors the local epidemic development, including maintaining sewage surveillance by collecting sewage samples for virus testing in all districts; inspecting on a random basis the cases admitted to public hospitals and the positive specimens collected at CTC/CTSs; and follows the World Health Organization's advice to keep monitoring the variants of COVID-19 and epidemic development, including the emergence of variants of concern.

The spokesperson said, "The HKSAR persists in relaxing yet does not give up in fighting against the epidemic. The Government has all along been tackling the COVID-19 epidemic under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, we also seek to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost. The Government will closely monitor the mutation of COVID-19 virus and epidemic development, and adjust anti-epidemic measures in a timely manner based on analyses of scientific data."


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

การเตรียมการที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและนายจ้างในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

รัฐบาลประกาศในวันนี้ ( 19 ธันวาคม) ว่าการเตรียมความยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างของพวกเขาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023

...

รัฐบาลประกาศในวันนี้ ( 19 ธันวาคม) ว่าการเตรียมความยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างของพวกเขาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า "เพื่อช่วยเหลือ FDHs และนายจ้างในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับ FDHs และนายจ้างตั้งแต่ต้นปี 2020 รวมถึงการเตรียมการที่ยืดหยุ่นในการอนุญาตให้ขยายเวลา ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาจ้างงานที่มีอยู่และการเลื่อนเวลาให้ FDHs กลับไปยังสถานที่ต้นทางของรัฐบาลได้ติดตามพัฒนาการของการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเพื่อทบทวนและปรับมาตรการ เมื่อพิจารณาว่าเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและประเทศผู้ส่ง FDH รายใหญ่ได้ทยอยกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากการยกเลิกกลไกการระงับเที่ยวบินเฉพาะสถานที่และเฉพาะเส้นทางเมื่อวันที่ 1 เมษายนและ 7 กรกฎาคมตามลำดับในปีนี้ การยกเลิกข้อกำหนดการกักกันภาคบังคับเมื่อวันที่ เดินทางถึงฮ่องกงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เช่นเดียวกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมขาเข้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รัฐบาลได้ทบทวนสถานการณ์และตัดสินใจยุติการเตรียมความยืดหยุ่นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป เพื่อให้ FDHs และนายจ้างมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงความยืดหยุ่นต่อไปนี้ที่ประกาศในวันนี้จะถูกนำมาใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2023 รัฐบาลเตือนให้นายจ้างและ FDHs หารือเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน การต่ออายุสัญญา หรือการกลับไปยังสถานที่ต้นทางของ FDHs โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง"

การจัดการความยืดหยุ่นมีการระบุไว้ด้านล่าง:

การขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่

สําหรับทุกคน FDH สัญญาที่หมดอายุในหรือก่อนเดือนเมษายน 30, 2023, นายจ้างอาจยื่นขอขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่กับการส่งออกของพวกเขา FDHs. สําหรับสัญญาดังกล่าวอธิบดีกรมแรงงานได้ให้ความยินยอมในหลักการในการขยายระยะเวลาการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาจ้างงานมาตรฐานเป็นระยะเวลาสูงสุดหกเดือนบนพื้นฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกันโดยทั้งนายจ้างและ FDHs กังวล อย่างไรก็ตาม การขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมที่ได้ขยายออกไปแล้วภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา หากนายจ้างจำเป็นต้องจ้าง FDH ของตนต่อไปหลังจากระยะเวลาที่ขยายออกไปหกเดือน นายจ้างควรพิจารณาสมัครต่ออายุสัญญากับ FDH ที่มีอยู่ ใบสมัครทั้งหมดควรส่งถึงกรมตรวจคนเข้าเมือง (ImmD) ภายในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2023 การส่งล่าช้าจะไม่ได้รับการยอมรับ

การเลื่อนการกลับคืนถิ่นกำเนิด

ภายใต้สถานการณ์ปกติ FDH ที่ต่ออายุสัญญากับนายจ้างรายเดิม หรือเนื่องจากต้องเริ่มสัญญาใหม่กับนายจ้างรายใหม่เมื่อสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ อาจยื่นคำร้องต่อ ImmD เพื่อขอเลื่อนเวลาให้เขา/เธอกลับไปยังสถานที่ต้นทาง ไม่เกินหนึ่งปีหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างใหม่ ภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้อง หาก FDH ไม่สามารถกลับไปยังสถานที่ต้นทางของตนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว เขา/เธออาจยื่นคำร้องต่อ ImmD เพื่อขยายขีดจำกัดเพิ่มเติมตามข้อตกลงกับนายจ้าง พำนักอยู่จนสิ้นสุดสัญญาเพื่อที่เขา/เธอจะได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดภายในระยะเวลานั้น

หากระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าวหมดอายุในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2023 FDH อาจส่งใบสมัครดังกล่าวไปยัง ImmD ภายในแปดสัปดาห์ก่อนที่ขีดจำกัดการพำนักที่มีอยู่จะหมดอายุ เพื่อขยายขีดจำกัดการพำนักต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด /สัญญาของเธอ. ใบสมัครทั้งหมดควรส่งถึง ImmD ภายในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2023 การส่งล่าช้าจะไม่ได้รับการยอมรับ รัฐบาลเตือนนายจ้างและ FDHs ว่าการจัดการความยืดหยุ่นข้างต้นจะต้องได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างพวกเขา และข้อกำหนดของ FDHs ที่กลับไปยังต้นทางยังคงมีผลบังคับ นายจ้างควรจัดให้ FDH ของตนกลับไปยังต้นทางภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป สำหรับ FDHs ที่มีระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าวข้างต้นจะหมดอายุในหรือหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 ระยะเวลาที่พวกเขากลับไปยังต้นทางจะไม่ขยายออกไปอีก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตือน FDH และผู้ที่อาจเป็นนายจ้างของ FDH ว่า ตามนโยบายของรัฐบาล FDH ที่ใช้อยู่ทั่วไป FDH จะต้องออกจากฮ่องกงเมื่อสัญญาจ้างงานเสร็จสิ้นหรือภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง ก่อนหน้านี้. ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ ImmD พิจารณาว่าสมเหตุสมผล (รวมถึงการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเนื่องจากการย้ายถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน การเสียชีวิตหรือเหตุผลทางการเงินของนายจ้างเดิม หรือเมื่อมีหลักฐานว่า FDH ถูกละเมิดหรือแสวงประโยชน์) ใบสมัครจาก โดยปกติแล้ว FDH สำหรับการเปลี่ยนนายจ้างในฮ่องกงภายในระยะเวลาสัญญาสองปีจะไม่ได้รับการอนุมัติ FDH ที่ต้องการมีนายจ้างใหม่จะต้องออกจากฮ่องกงและส่งใบสมัครวีซ่าการจ้างงานใหม่ไปยัง ImmD

รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับ FDHs และการจ้างงานเพิ่มเติมของ FDHs ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ImmD ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าและการจัดการ "อี-วีซ่า" ที่ดำเนินการโดย ImmD สมาชิกของประชาชนสามารถดำเนินกระบวนการทั้งหมดของการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการยื่นคำร้อง การชำระเงิน และการรวบรวม "อี-วีซ่า" นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานะการสมัครและส่งเอกสารเพิ่มเติมและการแจ้งเตือนการยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนกำหนดผ่านทางเว็บเพจเฉพาะ "บริการออนไลน์สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ" ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย ImmD ที่ www.immd.gov.hk/fdhกระบวนการทั้งหมดไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานของ ImmD ด้วยตนเองเพื่อผ่านพิธีการ ซึ่งทั้งสะดวกและประหยัดเวลา

รัฐบาลยังเรียกร้องให้นายจ้างและ FDHs คำนึงถึงขีดจำกัดการพำนักและอายุหนังสือเดินทางของ FDHs และจัดเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและการเปลี่ยนหนังสือเดินทางล่วงหน้า

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการจ้างงานและผลประโยชน์ของ FDHs โปรดติดต่อฝ่ายแรงงาน (LD) ที่สายด่วนเฉพาะของ FDH ที่หมายเลข 2157 9537 (ดำเนินการโดย 1823 ) หรือทางอีเมลไปที่fdh-enquiry@labour.gov.hkพอร์ทัลเฉพาะของ FDH(www.fdh.labour.gov.hk) ที่จัดตั้งขึ้นโดย LD ยังให้ข้อมูลและลิงก์ที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของ FDH สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า FDH โปรดติดต่อ ImmD โดยโทรไปที่สายด่วนสอบถามที่ 2824 6111 หรือส่งอีเมลไป ที่ enquiry@immd.gov.hk


2022.12.08

การจัดการควบคุมขาเข้าล่าสุดสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

กรมแรงงาน (LD) ในวันนี้ ( 8 ธันวาคม) เตือนผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างว่ารัฐบาลจะปรับการจัดการควบคุมคนเข้าเมืองสำหรับบุคคลขาเข้าในต่างประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม (วันศุกร์)

...

กรมแรงงาน (LD) ในวันนี้ ( 8 ธันวาคม) เตือนผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างว่ารัฐบาลจะปรับการจัดการควบคุมคนเข้าเมืองสำหรับบุคคลขาเข้าในต่างประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม (วันศุกร์)

โฆษกของ LD กล่าวว่า "ปัจจุบัน FDHs ต้องผ่านการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงและในวันที่ 2 หลังจากเดินทางมาถึง พวกเขาต้องทำการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) ทุกวันจนถึงวันที่ 7 หลังจากมาถึงฮ่องกง และจะออกจากที่พักได้หลังจากได้ผลเป็นลบเท่านั้น ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป FDH ที่จะมาทำงานในฮ่องกงในวันที่ 2 ธันวาคมหรือหลังวันที่ 2 ธันวาคม จะต้องได้รับ RAT รายวันเท่านั้นจนถึงวันที่ 5 หลังจากเดินทางมาถึง ข้อกําหนดในการทดสอบกรดนิวคลีอิกเมื่อเดินทางมาถึงและในวัน 2 หลังจากมาถึงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อคำนึงถึงสภาพของแต่ละครอบครัว กรรมาธิการแรงงานได้อนุมัติในหลักการให้นายจ้างเลือกจัดให้ FDHs เข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาตในช่วงห้าวันดังกล่าว ไม่จําเป็นต้องทําการสมัครไปยัง LD หากนายจ้างจัดให้ FDHs เข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาต พวกเขาควรรับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารแก่ FDH ในช่วงเวลานั้น"

สำหรับ FDHs ที่ มาถึงฮ่องกงก่อนวันที่ 9 ธันวาคม และยังคงเข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นเวลาสามวันและเฝ้าติดตามตนเองเป็นเวลาสี่วัน พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าพักที่โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ต่อไปได้ไม่เกินเจ็ดโมง วันเพื่อทำการเฝ้าระวังและติดตามให้แล้วเสร็จ รายชื่อโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาตสามารถพบได้ ที่นี่

หาก FDH ไม่สามารถทำงานในที่พักของนายจ้างของตนได้ อันเป็นผลจากข้อตกลงของนายจ้างที่ให้ FDH เข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าว นายจ้างควรจ่ายเงินให้ FDH เท่ากับค่าตอบแทนที่ FDH จะได้รับหากเขา/เธอทำงานในช่วงเวลานั้น

เมื่อเดินทางมาถึง FDHs จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของรหัสอำพันภายใต้ Vaccine Pass พวกเขาสามารถทำงานในบ้านพักของนายจ้างและออกไปทำกิจกรรมที่จำเป็นประจำวันที่มีความเสี่ยงต่ำได้ เช่น การขนส่ง เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาด เป็นต้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการปิดหน้ากากหรือกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการป้องกันกุญแจ (สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก ที่นี่) เมื่อได้รับผลการทดสอบเชิงลบติดต่อกัน บัตรผ่านวัคซีน ของ FDHs จะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสสีน้ำเงินในวันที่ 3 หลังจากเดินทางถึงฮ่องกง

นอกจากนี้ ข้อกำหนดของ FDH ขาเข้าที่แสดงหลักฐานผลลบของ RAT ที่ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง และกรอกคำประกาศข้อมูลสุขภาพและการกักกันออนไลน์ของ Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf) ก่อนขึ้นเครื่องยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงข้างต้น โปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm)

พอร์ทัลเฉพาะของ FDH (www.fdh.labour.gov.hk) ของ LD ยังให้ข้อมูลและลิงก์ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมขาเข้าสำหรับ FDH หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการควบคุมขาเข้าสำหรับ FDHs โปรดติดต่อ LD ผ่านสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 2717 1771 (จัดการโดย 1823 ) โดยอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์บน พอร์ทัลเฉพาะ (www.fdh.labour.gov.hk)


2022.02.24

นายจ้างไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 (Employers should not dismiss foreign domestic helpers who have contracted COVID-19)

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

...

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

โฆษกของ LD กล่าวว่า "นายจ้างที่จ้าง FDH ควรปฏิบัติตามภาระผูกผันและข้อกำหนดภายใต้ EO และ SEC เราขอเตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรยกเลิกสัญญาจ้างงานเพราะ FDH ติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ EO ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานของพนักงานในวันที่เจ็บป่วยที่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่มีการเลิกจ้างเป็นที่สุดเนื่องจากการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ EO จะถือว่ากระทำความผิดและต้องถูกดำเนินคดีและปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์เมื่อถูกตัดสินลงโทษ นอกจากนี้ หากนายจ้างละเมิดกฎของ EO เขา/เธอจะไม่ได้รับการพิจารณาถึงว่ามีสิทธิ์จ้าง FDH เป็นระยะเวลาหนึ่ง และการยื่นขอวีซ่าสำหรับ FDH ของเขา/เธอจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับการเตือนถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ (DDO) ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาปฏิบัติต่อ FDHs ของตนในทางที่ไม่ดี (เช่น เลิกจ้างพวกเขา) เนื่องจาก FDHs ติดเชื้อหรือหายจากโรค COVID-19 แล้ว"

ในกรณีที่กฎของ EO มีผลบังคับใช้ นายจ้างควรอนุญาตให้มีการลาป่วยและมอบเงินช่วยเหลือจากการเจ็บป่วยแก่ FDH ที่มีสิทธิ์ตาม EO หาก FDH ป่วย ในกรณีที่ FDH ป่วยสะสมแล้ววันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาการลาป่วย รัฐบาลจะขอร้องให้นายจ้างแสดงความเห็นอกเห็นใจและพิจารณาอนุญาตให้ FDH ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดใน SEC นายจ้างควรจัดหาที่พักที่เหมาะสมและฟรีให้กับ FDHs รวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี

โฆษกกล่าวต่อว่า "FDHs ที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในฮ่องกงทำงานบ้าน ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การมีส่วนร่วมของพวกเขาในฮ่องกงมีความสำคัญ ปัจจุบัน จำนวน FDHs ได้ลดลงเหลือประมาณ 340000 จากสูงสุดที่เคยมีประมาณ 400,000 ในเดือนมกราคม 2020 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัส การสนับสนุนและความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวในพื้นที่ เราต้องเสริมสร้างการสนับสนุนและการคุ้มครองสำหรับ FDHs เพื่อรักษาฮ่องกงให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับ FDHs ในการทำงาน รัฐบาลขอให้นายจ้างและ FDHs ต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน นายจ้างต้องไม่เพิกเฉยต่อ FDHs ที่ติดเชื้อ FDH คนใดที่นายจ้างไล่ออกเนื่องจากติด COVID-19 อาจขอความช่วยเหลือจาก LDH"

FDHs และพนักงานอาจโทรไปที่สายด่วนของ FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือส่งอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือติดต่อ LD ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่ระบุไว้ในพอร์ทัล (www.fdh.labour.gov.hk). สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ COVID-19 และ DDO นายจ้างอาจเข้าไปที่เว็บไซต์ของ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).