Foreign Domestic Helpers' Corner มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ

หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

ขณะที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ้าง FDHs ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ FDHs จะต้องได้งานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) ซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากที่คนฮ่องกงใช้ในการจ้าง FDHs ประเทศผู้ส่ง FDHs อาจมีข้อกำหนดดังกล่าวและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ FDHs และนายจ้างควรอ่านในส่วนของ "การว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน" เมื่อใช้บริการของ EAs และการใช้เครื่องมือค้นหาสำหรับการระบุ EA ที่มีใบอนุญาตถูกต้องในฮ่องกง

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างงาน FDHs ขอให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์
    


ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19


การเตรียมการที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและนายจ้างในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023

กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การจัดการขาเข้าล่าสุดและการเตรียมการทดสอบสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คลิกที่นี่เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อกําหนดการทดสอบของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่กําลังจะมาทํางานในฮ่องกง

โรคไวรัสโคโรนา 2019 -คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของการจ้างงาน และสิทธิของนายจ้าง และ FDH ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน และสัญญาจ้างมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

FDHs และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลของ “COVID-19 โดยเฉพาะได้บนเว็บไซต์” (www.coronavirus.gov.hk/) เพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล บังคลาเทศ เนปาล และอูรดู

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 31 January 2023

โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ โปรดเข้าชมบนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (www.covidvaccine.gov.hk) เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล เบงกอล เนปาล และอูรดู


วันที่ตรวจสอบล่าสุด 29 August 2022

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

COVID-19: Sickness Allowance and Employment Protection

The Employment (Amendment) Ordinance 2022 came into operation on 17 June 2022. It strengthens the protection of the employment rights and benefits of employees when they are absent from work due to their compliance with a specific anti-epidemic requirement with a movement restriction. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

Increase of Statutory Holidays

Starting from 2022, the Birthday of the Buddha has been a newly added statutory holiday under the Employment Ordinance. For details, please visit: https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2023.3.10 

Government reminds foreign domestic helpers and employers that flexibility arrangements to cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1

The Government today (March 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and their employers that the flexibility arrangements to cope with the COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1. Employers and FDHs should discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible to avoid breaching the relevant requirements.

...

The Government today (March 10) reminded foreign domestic helpers (FDHs) and their employers that the flexibility arrangements to cope with the COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1. Employers and FDHs should discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible to avoid breaching the relevant requirements.

Taking into account the development of the pandemic and the gradual relaxation of inbound control measures, the Government announced on December 19, 2022, the discontinuation of the flexibility arrangements on May 1(www.info.gov.hk/gia/general/202212/19/P2022121900349.htm). Details are set out below:

Extension of validity period of existing contracts

For all FDH contracts expiring on or before April 30, employers may apply for extending the validity period of the existing contracts with their outgoing FDHs. For such contracts, the Commissioner for Labour has given in-principle consent for extending the employment period stated in Clause 2 of the Standard Employment Contract (SEC) for a maximum period of six months, on the basis that such variation is mutually agreed upon by both the employers and FDHs concerned. However, applications for further extension of contracts which have already been extended under the previously announced flexibility arrangements will not be considered. If an employer needs to continue to employ his/her FDH beyond the six-month extended period, the employer should consider applying for a contract renewal with the existing FDH. All such applications should reach the Immigration Department (ImmD) on or before the contract expiry dates. Late submissions will not be accepted.

The flexibility arrangements on extending the validity period of existing contracts for six months is not applicable to FDH contracts expiring on or after May 1. These employers may still, according to Clause 15(a) of the SEC, vary Clause 2 of the SEC to extend the period of employment by not more than one month by mutual agreement between the employers and the FDHs, and with approval from the Director of Immigration.

Deferral of return to place of origin

Under normal circumstances, an FDH on a renewed contract with the same employer, or due to start a new contract with a new employer, upon the expiry of an existing contract, may apply to the ImmD for deferring his/her return to the place of origin for not more than one year after the existing contract ends, subject to the agreement of his/her current employer or new employer.

If the aforementioned one-year period expires on or before April 30, the FDH may submit an application to the ImmD within eight weeks prior to the expiry of the existing limit of stay to further extend the limit of stay until the end of his/her contract. All such applications should reach the ImmD on or before April 30. Late submissions will not be accepted. The Government reminds employers and FDHs that the above flexibility arrangements must be mutually agreed between them, and that the requirement of FDHs returning to their places of origin remains in force. Employers should arrange for their FDHs to return to their place of origin within the extended limit of stay.

If the aforementioned one-year period expires on or after May 1, the period for them to return to the place of origin will not be further extended. Employers should arrange for their FDHs to return to their places of origin within the current limit of stay and then return to Hong Kong within the validity of the entry visa issued to the FDHs for completion of the contract.

The Government urges employers and their FDHs to discuss matters relating to employment, contract renewals or the return to FDHs' places of origin as soon as possible. They should also be mindful of the limit of stay and the passport validity of the FDHs and arrange applications for visas and replacement of passports in advance.

For enquiries on FDH visa applications, please contact the ImmD by calling the enquiry hotline at 2824 6111 or by sending an email toenquiry@immd.gov.hk. For enquiries on employment rights and benefits of FDHs, please contact the Labour Department (LD) at the dedicated FDH hotline at 2157 9537 (manned by 1823) or by email to fdh-enquiry@labour.gov.hk. The dedicated FDH portal (www.fdh.labour.gov.hk) set up by the LD also provides information and useful links relating to the employment of FDHs.


2023.2.28

Government lifts all mandatory mask-wearing requirements

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

...

Having assessed the latest epidemic development, the Government announced today (February 28) that all mandatory mask-wearing requirements will be lifted with effect from tomorrow (March 1), thereby enabling the society to resume normalcy in full.

Hong Kong has already built up a strong immunity barrier, coupled with the enhancement of prevention and treatment capacities of the healthcare system and the handling capacity of society as a whole. The risk posed by COVID-19 to local public health has apparently altered. Having gone through three years of COVID-19 epidemic, various monitoring indicators in epidemic activities are recently on a steady downward trend and the winter influenza season is also coming to an end. In addition, the community is in strong aspiration to resume full normalcy as early as possible. In the light of the aforementioned factors, the Government has decided to lift all mask-wearing requirements with effect from tomorrow.

Starting from tomorrow, citizens will no longer be required to wear masks mandatorily onboard a public transport carrier, or within an MTR paid area, or in a specified public place (including both indoor and outdoor areas), as well as in premises regulated under the Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation (Cap. 599F).

Mask-wearing is still an effective way to reduce the risk of virus transmission while protecting the wearer and others. In order to continue to protect the high-risk groups, citizens entering certain venues such as medical facilities or residential care homes for the elderly or residential care homes for persons with disabilities still need to follow the administrative mask-wearing requirement. The Government appealed to the public to wear a mask when having respiratory symptoms. Persons with weakened immunity or chronic disease(s) should also wear a mask when they are present in a poorly ventilated place.

A Government spokesman said, "The Government will keep on monitoring closely the epidemic development and the overall operation of the public healthcare system, with a view to safeguarding public health."

The Government will publish in the Gazette the notice to suspend the relevant specification and directions issued under Cap. 599F and the Prevention and Control of Disease (Wearing of Mask) Regulation (Cap. 599I) to implement the aforementioned relaxation measure.


2022.12.28

Government adjusts testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

...

The Government announced today (December 28) that starting from tomorrow (December 29), the pre-departure testing arrangements for all inbound persons will be standardised and all nucleic acid testing requirements after their arrival at Hong Kong will be lifted. Inbound persons are advised to conduct daily rapid antigen test (RAT) until Day 5 after their arrival at Hong Kong.

To fully leverage Hong Kong's strengths in connecting with the world and to prepare for the resumption of travel with the Mainland, the Government will further streamline inbound control measures starting from 0.00am tomorrow on the premise of striking a balance between risks and economic impetus. Details are as follows.

Standardising pre-departure testing requirements

All inbound persons (aged three or above on the date of arrival at Hong Kong), regardless of being from the Mainland, Macao, Taiwan or overseas places, are required to conduct an RAT within 24 hours, or undergo a polymerase chain reaction-based nucleic acid test within 48 hours, prior to the scheduled time of flight departure (for those entering Hong Kong via the airport) or the scheduled time of arrival at Hong Kong (for those entering Hong Kong via other boundary control points), and obtain a negative result for entering Hong Kong. Upon receiving the test results, relevant persons should keep the photos showing the test results or the test report for 90 days for presentation for checking on request by Government personnel. They may also voluntarily declare the test result via the Department of Health's electronic health declaration form.

Lifting post-arrival nucleic acid testing requirement

Starting tomorrow, the Government will also lift all existing nucleic acid testing requirements applicable to inbound persons, including:

(1) Lifting the nucleic acid test under the "test-and-go" arrangement on the day of arrival (Day 0) at the airport and on Day 2 after arrival at Hong Kong for inbound persons from overseas places or Taiwan

(2) Lifting the nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong (and an additional nucleic acid test on Day 1 after arrival at Hong Kong for those who have stayed in any place on the List of At-Risk Places within the Mainland or Macao under the Return2hk / Come2hk Scheme) for inbound persons from the Mainland or Macao

After the aforementioned nucleic acid testing requirements have been lifted, relevant inbound persons who had already arrived at Hong Kong today or earlier will no longer be required to undergo the relevant post-arrival nucleic acid tests according to the original requirement.

Health advice on conducting RATs after arrival at Hong Kong

The Government continues to advise all inbound persons to conduct daily RATs using self-arranged RAT kits during the period between the day of arrival (i.e. Day 0) and Day 5 after arrival at Hong Kong.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection of the Department of Health through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs) as early as possible. For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

Cessation of the Provisional Vaccine Pass arrangement

In alignment with the cessation of implementation of the Vaccine Pass arrangement under the Prevention and Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599L) by the Government, the arrangement for inbound persons to obtain a Provisional Vaccine Pass will cease.

The requirement for non-Hong Kong residents to be fully vaccinated for boarding a flight to Hong Kong from overseas places will remain unchanged for the time being.

The Government will gazette the relevant specification notices under the Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation (Cap. 599C), the Compulsory Quarantine of Persons Arriving at Hong Kong from Foreign Places Regulation (Cap. 599E) and the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.

The Government will continue to suitably adjust anti-epidemic measures based on scientific analyses of data. While safeguarding the well-being of citizens and protecting the public healthcare system, the Government also seeks to reduce the disruption to normal social activities with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost.


2022.12.19

การเตรียมการที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและนายจ้างในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 (Flexibility arrangements to assist foreign domestic helpers and employers cope with COVID-19 pandemic will be discontinued on May 1, 2023)

รัฐบาลประกาศในวันนี้ ( 19 ธันวาคม) ว่าการเตรียมความยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างของพวกเขาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023

...

รัฐบาลประกาศในวันนี้ ( 19 ธันวาคม) ว่าการเตรียมความยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างของพวกเขาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยุติลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า "เพื่อช่วยเหลือ FDHs และนายจ้างในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับ FDHs และนายจ้างตั้งแต่ต้นปี 2020 รวมถึงการเตรียมการที่ยืดหยุ่นในการอนุญาตให้ขยายเวลา ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาจ้างงานที่มีอยู่และการเลื่อนเวลาให้ FDHs กลับไปยังสถานที่ต้นทางของรัฐบาลได้ติดตามพัฒนาการของการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเพื่อทบทวนและปรับมาตรการ เมื่อพิจารณาว่าเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและประเทศผู้ส่ง FDH รายใหญ่ได้ทยอยกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากการยกเลิกกลไกการระงับเที่ยวบินเฉพาะสถานที่และเฉพาะเส้นทางเมื่อวันที่ 1 เมษายนและ 7 กรกฎาคมตามลำดับในปีนี้ การยกเลิกข้อกำหนดการกักกันภาคบังคับเมื่อวันที่ เดินทางถึงฮ่องกงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน เช่นเดียวกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมขาเข้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รัฐบาลได้ทบทวนสถานการณ์และตัดสินใจยุติการเตรียมความยืดหยุ่นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป เพื่อให้ FDHs และนายจ้างมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงความยืดหยุ่นต่อไปนี้ที่ประกาศในวันนี้จะถูกนำมาใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2023 รัฐบาลเตือนให้นายจ้างและ FDHs หารือเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน การต่ออายุสัญญา หรือการกลับไปยังสถานที่ต้นทางของ FDHs โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง"

การจัดการความยืดหยุ่นมีการระบุไว้ด้านล่าง:

การขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่

สําหรับทุกคน FDH สัญญาที่หมดอายุในหรือก่อนเดือนเมษายน 30, 2023, นายจ้างอาจยื่นขอขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่กับการส่งออกของพวกเขา FDHs. สําหรับสัญญาดังกล่าวอธิบดีกรมแรงงานได้ให้ความยินยอมในหลักการในการขยายระยะเวลาการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาจ้างงานมาตรฐานเป็นระยะเวลาสูงสุดหกเดือนบนพื้นฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการตกลงร่วมกันโดยทั้งนายจ้างและ FDHs กังวล อย่างไรก็ตาม การขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมที่ได้ขยายออกไปแล้วภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา หากนายจ้างจำเป็นต้องจ้าง FDH ของตนต่อไปหลังจากระยะเวลาที่ขยายออกไปหกเดือน นายจ้างควรพิจารณาสมัครต่ออายุสัญญากับ FDH ที่มีอยู่ ใบสมัครทั้งหมดควรส่งถึงกรมตรวจคนเข้าเมือง (ImmD) ภายในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2023 การส่งล่าช้าจะไม่ได้รับการยอมรับ

การเลื่อนการกลับคืนถิ่นกำเนิด

ภายใต้สถานการณ์ปกติ FDH ที่ต่ออายุสัญญากับนายจ้างรายเดิม หรือเนื่องจากต้องเริ่มสัญญาใหม่กับนายจ้างรายใหม่เมื่อสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ อาจยื่นคำร้องต่อ ImmD เพื่อขอเลื่อนเวลาให้เขา/เธอกลับไปยังสถานที่ต้นทาง ไม่เกินหนึ่งปีหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างใหม่ ภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้อง หาก FDH ไม่สามารถกลับไปยังสถานที่ต้นทางของตนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว เขา/เธออาจยื่นคำร้องต่อ ImmD เพื่อขยายขีดจำกัดเพิ่มเติมตามข้อตกลงกับนายจ้าง พำนักอยู่จนสิ้นสุดสัญญาเพื่อที่เขา/เธอจะได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดภายในระยะเวลานั้น

หากระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าวหมดอายุในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2023 FDH อาจส่งใบสมัครดังกล่าวไปยัง ImmD ภายในแปดสัปดาห์ก่อนที่ขีดจำกัดการพำนักที่มีอยู่จะหมดอายุ เพื่อขยายขีดจำกัดการพำนักต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด /สัญญาของเธอ. ใบสมัครทั้งหมดควรส่งถึง ImmD ภายในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2023 การส่งล่าช้าจะไม่ได้รับการยอมรับ รัฐบาลเตือนนายจ้างและ FDHs ว่าการจัดการความยืดหยุ่นข้างต้นจะต้องได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างพวกเขา และข้อกำหนดของ FDHs ที่กลับไปยังต้นทางยังคงมีผลบังคับ นายจ้างควรจัดให้ FDH ของตนกลับไปยังต้นทางภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป สำหรับ FDHs ที่มีระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าวข้างต้นจะหมดอายุในหรือหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 ระยะเวลาที่พวกเขากลับไปยังต้นทางจะไม่ขยายออกไปอีก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตือน FDH และผู้ที่อาจเป็นนายจ้างของ FDH ว่า ตามนโยบายของรัฐบาล FDH ที่ใช้อยู่ทั่วไป FDH จะต้องออกจากฮ่องกงเมื่อสัญญาจ้างงานเสร็จสิ้นหรือภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง ก่อนหน้านี้. ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ ImmD พิจารณาว่าสมเหตุสมผล (รวมถึงการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเนื่องจากการย้ายถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน การเสียชีวิตหรือเหตุผลทางการเงินของนายจ้างเดิม หรือเมื่อมีหลักฐานว่า FDH ถูกละเมิดหรือแสวงประโยชน์) ใบสมัครจาก โดยปกติแล้ว FDH สำหรับการเปลี่ยนนายจ้างในฮ่องกงภายในระยะเวลาสัญญาสองปีจะไม่ได้รับการอนุมัติ FDH ที่ต้องการมีนายจ้างใหม่จะต้องออกจากฮ่องกงและส่งใบสมัครวีซ่าการจ้างงานใหม่ไปยัง ImmD

รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับ FDHs และการจ้างงานเพิ่มเติมของ FDHs ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ImmD ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าและการจัดการ "อี-วีซ่า" ที่ดำเนินการโดย ImmD สมาชิกของประชาชนสามารถดำเนินกระบวนการทั้งหมดของการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการยื่นคำร้อง การชำระเงิน และการรวบรวม "อี-วีซ่า" นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานะการสมัครและส่งเอกสารเพิ่มเติมและการแจ้งเตือนการยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนกำหนดผ่านทางเว็บเพจเฉพาะ "บริการออนไลน์สำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ" ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย ImmD ที่ www.immd.gov.hk/fdhกระบวนการทั้งหมดไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานของ ImmD ด้วยตนเองเพื่อผ่านพิธีการ ซึ่งทั้งสะดวกและประหยัดเวลา

รัฐบาลยังเรียกร้องให้นายจ้างและ FDHs คำนึงถึงขีดจำกัดการพำนักและอายุหนังสือเดินทางของ FDHs และจัดเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและการเปลี่ยนหนังสือเดินทางล่วงหน้า

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการจ้างงานและผลประโยชน์ของ FDHs โปรดติดต่อฝ่ายแรงงาน (LD) ที่สายด่วนเฉพาะของ FDH ที่หมายเลข 2157 9537 (ดำเนินการโดย 1823 ) หรือทางอีเมลไปที่fdh-enquiry@labour.gov.hkพอร์ทัลเฉพาะของ FDH(www.fdh.labour.gov.hk) ที่จัดตั้งขึ้นโดย LD ยังให้ข้อมูลและลิงก์ที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของ FDH สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า FDH โปรดติดต่อ ImmD โดยโทรไปที่สายด่วนสอบถามที่ 2824 6111 หรือส่งอีเมลไป ที่ enquiry@immd.gov.hk


2022.12.08

การจัดการควบคุมขาเข้าล่าสุดสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

กรมแรงงาน (LD) ในวันนี้ ( 8 ธันวาคม) เตือนผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างว่ารัฐบาลจะปรับการจัดการควบคุมคนเข้าเมืองสำหรับบุคคลขาเข้าในต่างประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม (วันศุกร์)

...

กรมแรงงาน (LD) ในวันนี้ ( 8 ธันวาคม) เตือนผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างว่ารัฐบาลจะปรับการจัดการควบคุมคนเข้าเมืองสำหรับบุคคลขาเข้าในต่างประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม (วันศุกร์)

โฆษกของ LD กล่าวว่า "ปัจจุบัน FDHs ต้องผ่านการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงและในวันที่ 2 หลังจากเดินทางมาถึง พวกเขาต้องทำการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) ทุกวันจนถึงวันที่ 7 หลังจากมาถึงฮ่องกง และจะออกจากที่พักได้หลังจากได้ผลเป็นลบเท่านั้น ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป FDH ที่จะมาทำงานในฮ่องกงในวันที่ 2 ธันวาคมหรือหลังวันที่ 2 ธันวาคม จะต้องได้รับ RAT รายวันเท่านั้นจนถึงวันที่ 5 หลังจากเดินทางมาถึง ข้อกําหนดในการทดสอบกรดนิวคลีอิกเมื่อเดินทางมาถึงและในวัน 2 หลังจากมาถึงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อคำนึงถึงสภาพของแต่ละครอบครัว กรรมาธิการแรงงานได้อนุมัติในหลักการให้นายจ้างเลือกจัดให้ FDHs เข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาตในช่วงห้าวันดังกล่าว ไม่จําเป็นต้องทําการสมัครไปยัง LD หากนายจ้างจัดให้ FDHs เข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาต พวกเขาควรรับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหารแก่ FDH ในช่วงเวลานั้น"

สำหรับ FDHs ที่ มาถึงฮ่องกงก่อนวันที่ 9 ธันวาคม และยังคงเข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นเวลาสามวันและเฝ้าติดตามตนเองเป็นเวลาสี่วัน พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าพักที่โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ต่อไปได้ไม่เกินเจ็ดโมง วันเพื่อทำการเฝ้าระวังและติดตามให้แล้วเสร็จ รายชื่อโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาตสามารถพบได้ ที่นี่

หาก FDH ไม่สามารถทำงานในที่พักของนายจ้างของตนได้ อันเป็นผลจากข้อตกลงของนายจ้างที่ให้ FDH เข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าว นายจ้างควรจ่ายเงินให้ FDH เท่ากับค่าตอบแทนที่ FDH จะได้รับหากเขา/เธอทำงานในช่วงเวลานั้น

เมื่อเดินทางมาถึง FDHs จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของรหัสอำพันภายใต้ Vaccine Pass พวกเขาสามารถทำงานในบ้านพักของนายจ้างและออกไปทำกิจกรรมที่จำเป็นประจำวันที่มีความเสี่ยงต่ำได้ เช่น การขนส่ง เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาด เป็นต้น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการปิดหน้ากากหรือกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการป้องกันกุญแจ (สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก ที่นี่) เมื่อได้รับผลการทดสอบเชิงลบติดต่อกัน บัตรผ่านวัคซีน ของ FDHs จะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสสีน้ำเงินในวันที่ 3 หลังจากเดินทางถึงฮ่องกง

นอกจากนี้ ข้อกำหนดของ FDH ขาเข้าที่แสดงหลักฐานผลลบของ RAT ที่ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง และกรอกคำประกาศข้อมูลสุขภาพและการกักกันออนไลน์ของ Department of Health (www.chp.gov.hk/hdf) ก่อนขึ้นเครื่องยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงข้างต้น โปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม (www.info.gov.hk/gia/general/202212/08/P2022120800701.htm)

พอร์ทัลเฉพาะของ FDH (www.fdh.labour.gov.hk) ของ LD ยังให้ข้อมูลและลิงก์ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมขาเข้าสำหรับ FDH หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการควบคุมขาเข้าสำหรับ FDHs โปรดติดต่อ LD ผ่านสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 2717 1771 (จัดการโดย 1823 ) โดยอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์บน พอร์ทัลเฉพาะ (www.fdh.labour.gov.hk)