Foreign Domestic Helpers' Corner มุมผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับ

หน้าหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง(FDHs) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการนำเข้า FDHs สิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ FDHs และนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน และสัญญาจ้างงานมาตรฐานสำหรับการว่าจ้าง FDHs ทั้ง FDHs และนายจ้างควรอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องก่อนทำสัญญาหรือระหว่างการจ้างงาน

ขณะที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไม่ได้กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ้าง FDHs ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ FDHs จะต้องได้งานจากบริษัทจัดหางาน (EAs) ซึ่งเป็นช่องทางที่พบบ่อยมากที่คนฮ่องกงใช้ในการจ้าง FDHs ประเทศผู้ส่ง FDHs อาจมีข้อกำหนดดังกล่าวและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ FDHs และนายจ้างควรอ่านในส่วนของ "การว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน" เมื่อใช้บริการของ EAs และการใช้เครื่องมือค้นหาสำหรับการระบุ EA ที่มีใบอนุญาตถูกต้องในฮ่องกง

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างงาน FDHs ขอให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์
    


ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19


การจัดการขาเข้าล่าสุดและการเตรียมการทดสอบสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คลิกที่นี่เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อกําหนดการทดสอบของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่กําลังจะมาทํางานในฮ่องกง

โรคไวรัสโคโรนา 2019 -คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันของการจ้างงาน และสิทธิของนายจ้าง และ FDH ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน และสัญญาจ้างมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

FDHs และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลของ “COVID-19 โดยเฉพาะได้บนเว็บไซต์” (www.coronavirus.gov.hk/) เพื่อรับคำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล บังคลาเทศ เนปาล และอูรดู

วันที่ตรวจสอบล่าสุด 21 November 2022

โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

สำหรับการจองผ่านทางออนไลน์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ โปรดเข้าชมบนเว็บไซต์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (www.covidvaccine.gov.hk) เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาจีน อังกฤษ ตากาล็อก บาฮาซา อินโดนีเซีย ไทย ฮินดี สิงหล เบงกอล เนปาล และอูรดู


วันที่ตรวจสอบล่าสุด 29 August 2022

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เงินช่วยเหลือการเจ็บป่วยและการคุ้มครองการจ้างงานตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (แก้ไข)2022 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2022 ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิในการจ้างงานและผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อขาดงานเนื่องจากปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะด้านการป้องกันโรคระบาดและส่งเสริมให้พนักงานรับวัคซีน COVID-19 สำหรับรายละเอียดกรุณาดูที่ :https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm

เพิ่มวันหยุดตามกฎหมาย

เริ่มตั้งแต่ 2022 วันประสูติของพระพุทธเจ้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในวันหยุดตามกฎหมายภายใต้กฎหมายการจ้างงาน สำหรับรายละเอียดกรุณาเข้าไปที่ : https://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2021.htm


2022.11.17 

Government adjusts nucleic acid testing arrangements for inbound persons

The Government announced today (November 17) that the nucleic acid testing arrangements for persons arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan will be adjusted starting from November 21. Relevant persons will only be required to undergo nucleic acid tests on the day of arrival at Hong Kong (i.e. “test-and-go” at the airport) and on Day 2 after arrival at Hong Kong, as well as daily rapid antigen tests (RATs) after arrival until Day 7 after arrival at Hong Kong. The existing compulsory nucleic acid testing requirement on Day 4 and Day 6 after arrival at Hong Kong will be lifted.

...

The Government announced today (November 17) that the nucleic acid testing arrangements for persons arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan will be adjusted starting from November 21. Relevant persons will only be required to undergo nucleic acid tests on the day of arrival at Hong Kong (i.e. “test-and-go” at the airport) and on Day 2 after arrival at Hong Kong, as well as daily rapid antigen tests (RATs) after arrival until Day 7 after arrival at Hong Kong. The existing compulsory nucleic acid testing requirement on Day 4 and Day 6 after arrival at Hong Kong will be lifted.

Since the implementation of the “0+3” arrangement for inbound persons from overseas places or Taiwan on September 26, there has been an increase in the number of imported cases but the ratio of confirmed cases has stabilised. During the six-week period from September 26 to November 6, the percentage of confirmed cases found among relevant inbound persons was 4.5 per cent. A vast majority of imported cases was already detected by the nucleic acid tests under “test-and-go” on the day of arrival at Hong Kong and on Day 2 after arrival at Hong Kong. The remaining confirmed cases detected by the Day 4 and Day 6 tests accounted for only 0.4 per cent and 0.1 per cent of the overall number of relevant inbound persons respectively. In other words, only 4 cases and 1 case were respectively detected per 1 000 inbound persons.

In view of the short incubation period of the Omicron virus variant, and taking into consideration the local epidemic situation and that inbound persons could move about in the community after “test-and-go” at the airport under the “0+3” arrangement, it may be more likely that confirmed cases detected by the nucleic acid tests on Day 4 and Day 6 stemmed from local infection rather than importation. These cases accounted for a relatively smaller proportion of the confirmed cases among relevant inbound persons, and were also at a relatively low level when compared to the local caseload. On the premise of proper risk management with precise measures while striking a balance between the needs of medical surveillance and reducing the impact on inbound persons, the Government considered that the nucleic acid testing requirements for relevant inbound persons can be adjusted.

The adjusted testing arrangements for inbound persons (aged three years old or above on the date of arrival at Hong Kong) arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan are detailed below:

  • Within 24 hours prior to boarding: RAT
  • Day 0 (i.e. day of arrival at Hong Kong): Nucleic acid test under “test-and-go” upon arrival at the airport
  • Day 2: Nucleic acid test at a community testing centre/community testing station or an ac-hoc mobile specimen collection station, or arrange a self-paid test by professional swab sampling at a local medical testing institution recognised by the Government; and
  • Day 1 to Day 7: Daily RATs. Can only leave the place of stay upon obtaining a negative result.

The handling arrangements for inbound persons tested positive align with that for local cases. Vaccine Pass of persons concerned will be switched to a Red Code. Relevant persons should provide information to the Centre for Health Protection through the online platforms (for nucleic acid tests or RATs). For further details, please refer to the webpage on Points to Note for Persons who Tested Positive.

From November 21 onwards, relevant inbound persons arriving at Hong Kong before that date will not be required to undergo the compulsory nucleic acid tests on Day 4 and Day 6 if they have already undergone the compulsory nucleic acid test on Day 2 as required. To maintain a certain extent of medical surveillance, apart from the nucleic acid tests to be done on the day of arrival and on Day 2 after arrival at Hong Kong, persons arriving at Hong Kong from overseas places or Taiwan are still required to undergo RATs on a daily basis after arrival at Hong Kong until Day 7 after arrival at Hong Kong. They can only leave the place of stay after obtaining a negative result.

As for inbound persons from the Mainland or Macao in general, the requirement of undergoing nucleic acid test on Day 2 after arrival at Hong Kong remains unchanged.

A Government spokesman said, “The Government will continue to tackle the epidemic development under the principles of science-based and targeted anti-epidemic measures, as well as the proper management of risks and citizen-focused facilitation. The Government will also adjust anti-epidemic measures as appropriate based on analyses of scientific data. It is our aim to facilitate activities and people flow essential to socio-economic recovery, so as to safeguard the well-being of citizens and protect the public healthcare system while reducing the disruption to normal social activities, with a view to achieving the greatest effect with the lowest cost. The Government adopts a prudent and stable approach in adjusting various anti-epidemic measures, in order to avoid a rebound of the epidemic situation and backtracking along the path to normalcy as far as practicable.”

The Government will gazette the relevant compulsory testing notices under the Prevention and Control of Disease (Compulsory Testing for Certain Persons) Regulation (Cap. 599J) to effect the above measures.


2022.09.24

การจัดการควบคุมขาเข้าล่าสุดสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างประเทศ (LATEST INBOUND CONTROL ARRANGEMENT FOR FOREIGN DOMESTIC HELPERS)

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ ( 24 กันยายน) เตือนผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างว่ารัฐบาลจะปรับการจัดการควบคุมขาเข้าสำหรับบุคคลขาเข้าในต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน (วันจันทร์)

...

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ ( 24 กันยายน) เตือนผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างว่ารัฐบาลจะปรับการจัดการควบคุมขาเข้าสำหรับบุคคลขาเข้าในต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน (วันจันทร์)

โฆษกLDกล่าวว่า"FDHsที่จะมาทำงานในฮ่องกงตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นไป จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการควบคุมขาเข้าที่แก้ไขใหม่ภายใต้โมเดล'0+3'กล่าวคือ พวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับการกักกันที่โรงแรมเมื่อเดินทางมาถึงและจะเท่านั้น ต้องได้รับการเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นเวลาสามวัน ตามด้วยการตรวจสอบตนเองเป็นเวลาสี่วันพวกเขาจะต้องได้รับการทดสอบหลายครั้งในช่วงระยะเวลาการเฝ้าระวังทางการแพทย์และระยะเวลาการติดตามสี่วันถัดไปในช่วงเวลาการเฝ้าระวังทางการแพทย์FDH สามารถทำงานที่บ้านของนายจ้างและออกไปทำกิจกรรมที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นการขนส่ง การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของรหัสอำพันภายใต้ บัตรผ่านวัคซีน และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการสวมหน้ากากหรือกิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการป้องกันด้วยกุญแจ (หมายเหตุ)"

จากเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวกรรมาธิการแรงงานได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้นายจ้างเลือกจัดFDHs เพื่อพักที่โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การเฝ้าระวังทางการแพทย์สามวันและการตรวจสอบตนเองสี่วันต่อมา ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องกับLDหากนายจ้างจัดให้FDHsได้รับการเฝ้าระวังทางการแพทย์และการตรวจสอบตนเองในโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตพวกเขาควรแบกรับค่าที่พักและให้ค่าอาหารแก่FDHsในช่วงเวลานั้น รายชื่อโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตสามารถดูได้ที่นี่ หาก FDH ไม่สามารถทำงานในที่อยู่อาศัยของนายจ้างของตนได้ อันเป็นผลมาจากการที่นายจ้างจัดให้FDHได้รับการเฝ้าระวังทางการแพทย์และการตรวจสอบตนเอง ณ ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของนายจ้าง นายจ้างควรจ่ายเงินให้ FDH เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทน ว่า FDH จะได้รับถ้าเขา/เธอทำงานในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นไปFDHsที่จะมาทำงานในฮ่องกงจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีผลตรวจเชิงลบของการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว(RAT)ที่ดำเนินการภายใน24ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ผลลบของการทดสอบกรดนิวคลีอิกก่อนออกเดินทางFDHsยังคงต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ประกาศข้อมูลด้านสุขภาพและการกักกันของกรมอนามัย(www.chp.gov.hk/hdf)ก่อนขึ้นเครื่องเพื่อประกาศบันทึกการเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนและผลของRAT ก่อนออกเดินทาง

ภายใต้รูปแบบ"0+3"โรงแรมกักกันที่กำหนด(DQH)จะถูกยกเลิก วันที่เดินทางมาถึงฮ่องกงด้วยการทดสอบกรดนิวคลีอิกครั้งแรกถือเป็นวันที่ 0 ในระหว่างการเฝ้าระวังทางการแพทย์ FDHs จำเป็นต้องดำเนินการRATsทุกวันและจำเป็นต้องได้รับการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่2เมื่อได้รับผลการทดสอบเป็นลบติดต่อกัน บัตรผ่านวัคซีน ของ FDH จะเปลี่ยนเป็น รหัสสีน้ําเงิน ในวันที่ 3 ของการเดินทางถึงฮ่องกง FDHs อยู่ภายใต้การตรวจสอบตนเองในช่วงสี่วันหลังจากการเฝ้าระวังทางการแพทย์เสร็จสิ้น และควรดำเนินการ RAT ทุกวันจนถึงวัน ที่ 7 พวกเขายังต้องทำการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 4 และวัน ที่ 6

สำหรับ FDHs ที่มาถึงฮ่องกงก่อนวันที่ 26 กันยายน และยังคงถูกกักกันที่ DQHs ในวันเดียวกัน พวกเขาได้รับอนุญาตให้ออกในวันที่ 26 กันยายน ตามที่โรงแรมจัดให้ FDHs มาถึงฮ่องกงภายในสามวัน (เช่น FDHs มาถึงฮ่องกงระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 กันยายน) ยังคงต้องได้รับการเฝ้าระวังทางการแพทย์และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ รหัสสีเหลืองอําพันหากนายจ้างของFDHเลือกที่จะปล่อยให้FDHsพักในโรงแรมต่อไปเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์และเฝ้าสังเกตตนเองพวกเขาอาจติดต่อประสานงานกับโรงแรมได้ด้วยตนเองนายจ้างต้องรับผิดชอบค่าที่พักและให้เงินช่วยเหลือค่าอาหารแก่FDHsรวมทั้งจ่ายFDHsเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากับค่าตอบแทนที่FDHจะได้รับหากพวกเขาทำงานในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังทางการแพทย์และการตรวจสอบตนเองที่โรงแรม

สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงข้างต้น โปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน (www.info.gov.hk/gia/general/202209/24/P2022092400048.htm)

พอร์ทัลFDHเฉพาะ(www.fdh.labour.gov.hk)ของLDยังให้ข้อมูลและลิงก์ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมขาเข้าสำหรับFDHs หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการขาเข้าสำหรับ FDH โปรดติดต่อ LD ผ่านสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 2717 1771 (จัดการโดย 1823 ) โดยส่งอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์บน พอร์ทัลเฉพาะ (www.fdh.labour.gov.hk)

บันทึก:บุคคลในหมวดของรหัสอำพันไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ต่อไปนี้ได้ภายใต้ "การตรวจสอบที่ใช้งานอยู่" ของ บัตรผ่านวัคซีน และสถานที่อื่น ๆ ในฐานะลูกค้าหรือผู้มาเยือน:

สถานที่ควบคุมภายใต้การป้องกันและควบคุมโรค (ข้อกำหนดและทิศทาง) (ธุรกิจและสถานที่) ระเบียบ ( Cap 599F ) ซึ่งอยู่ภายใต้ "การตรวจสอบอย่างแข็งขัน" ของ บัตรผ่านวัคซีน:

  • สถานที่จำเป็นต้องใช้เครื่อง สแกน QR เครื่องสแกนรหัสยืนยัน และอยู่ภายใต้การควบคุมภายใต้ Cap 599F เช่น สถานที่ประกอบธุรกิจจัดเลี้ยง (รวมถึงบาร์หรือผับ) ศูนย์เกมเพื่อความบันเทิง โรงอาบน้ำ ฟิตเนส สถานบันเทิง สถานบันเทิงในร่ม ห้องจัดเลี้ยง สถานเสริมความงามและสถานบริการนวด คลับเฮาส์ คลับหรือไนต์คลับ สถานประกอบการคาราโอเกะ , สถานที่เล่นไพ่นกกระจอก, สถานที่เล่นกีฬาในร่ม, สระว่ายน้ำ, เรือสำราญ, สถานที่จัดงานในร่ม, ร้านตัดผมหรือร้านทำผม และสถานที่ทางศาสนา
  • สถานที่ที่ต้องตรวจสอบ Vaccine Pass ด้วยสายตาเท่าที่เป็นไปได้ เช่น สถานบันเทิงกลางแจ้ง สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง และสถานที่จัดงานกลางแจ้ง

สถานที่อื่น ๆ : บ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงอายุบ้านพักคนชราสําหรับคนพิการโรงเรียนและสถานพยาบาลที่กําหนด


2022.09.21

มาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติและนายจ้างให้รับมือ COVID-19ขยายเวลาการระบาดใหญ่ออกไป (MEASURES TO ASSIST FOREIGN DOMESTIC HELPERS AND EMPLOYERS COPE WITH COVID-19 PANDEMIC EXTENDED)

รัฐบาลวันนี้ (กันยายน 21) ประกาศว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างของพวกเขาที่จะรับมือกับ COVID-19 การระบาดใหญ่จะขยายออกไป

...

รัฐบาลวันนี้ (กันยายน 21) ประกาศว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) และนายจ้างของพวกเขาที่จะรับมือกับ COVID-19 การระบาดใหญ่จะขยายออกไป

การขยายระยะเวลาที่ใช้ได้ของสัญญาที่มีอยู่

รัฐบาลจะยังคงอนุญาตให้นายจ้างขยายระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาที่มีอยู่พร้อมกับการส่งออกของพวกเขา FDHs.สำหรับสัญญาFDHทั้งหมดที่จะหมดอายุในหรือก่อนวัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2022 กรรมาธิการแรงงานได้ให้ความยินยอมตามหลักการในการขยายระยะเวลาการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อ2 ของสัญญาจ้างมาตรฐานเป็นระยะเวลาสูงสุดหกเดือนตามเกณฑ์ทั้งนายจ้างและFDHที่เกี่ยวข้องจะตกลงร่วมกันว่าความผันแปรดังกล่าวอย่างไรก็ตามการขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมซึ่งได้ขยายไปแล้วภายใต้ข้อตกลงความยืดหยุ่นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา

หากไม่สามารถจัดเตรียมFDHเพื่อมาฮ่องกงภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวข้างต้นและนายจ้างจําเป็นต้องจ้างงานของตนต่อไปFDHนอกเหนือจากระยะเวลาที่ขยายออกไปหกเดือนนายจ้างควรพิจารณายื่นขอต่ออายุสัญญากับที่มีอยู่ FDH .

เลื่อนการส่งคืนสถานที่ต้นทาง

ภายใต้สถานการณ์ปกติFDHในสัญญาที่ต่ออายุกับนายจ้างคนเดิมหรือเนื่องจากการเริ่มสัญญาใหม่กับนายจ้างใหม่เมื่อสัญญาที่มีอยู่หมดอายุอาจนำไปใช้กับกรมตรวจคนเข้าเมือง(ImmD)เพื่อเลื่อนการกลับมาสถานที่ต้นทางไม่เกินหนึ่งปีหลังจากสัญญาที่มีอยู่สิ้นสุดลง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างใหม่ของตน

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจะขยายข้อตกลงความยืดหยุ่นในปัจจุบันต่อไป หาก FDH ไม่สามารถกลับไปยังถิ่นกำเนิดของตนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่กล่าวข้างต้น เขา/เธออาจยื่นคำร้องต่อ ImmD สําหรับการขยายระยะเวลาการพํานักต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเพื่อให้เขา/เธอสามารถกลับไปยังสถานที่ต้นทางได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวการสมัครดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ภายในแปดสัปดาห์ก่อนการหมดอายุของขีดจำกัดการพำนักที่มีอยู่ของ FDHs (เช่น การต่ออายุสัญญา)

รัฐบาลเตือนนายจ้างและ FDHs ว่าข้อตกลงความยืดหยุ่นข้างต้นต้องได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างพวกเขา และข้อกำหนดของ FDHs ที่กลับไปยังแหล่งกำเนิดของพวกเขายังคงมีผลบังคับใช้ นายจ้างควรจัดเตรียม FDHs ของตนให้เดินทางกลับไปยังสถานที่ต้นทางภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป

รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทบทวนมาตรการข้างต้นและการจัดการที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็นและเมื่อจำเป็น

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจะขยายข้อตกลงความยืดหยุ่นในปัจจุบันต่อไป หาก FDH ไม่สามารถกลับไปยังถิ่นกำเนิดของตนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่กล่าวข้างต้น เขา/เธออาจยื่นคำร้องต่อ ImmD สําหรับการขยายระยะเวลาการพํานักต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเพื่อให้เขา/เธอสามารถกลับไปยังสถานที่ต้นทางได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวการสมัครดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ภายในแปดสัปดาห์ก่อนการหมดอายุของขีดจำกัดการพำนักที่มีอยู่ของ FDHs (เช่น การต่ออายุสัญญา)รัฐบาลเตือนนายจ้างและ FDHs ว่าข้อตกลงความยืดหยุ่นข้างต้นต้องได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างพวกเขา และข้อกำหนดของ FDHs ที่กลับไปยังแหล่งกำเนิดของพวกเขายังคงมีผลบังคับใช้ นายจ้างควรจัดเตรียม FDHs ของตนให้เดินทางกลับไปยังสถานที่ต้นทางภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทบทวนมาตรการข้างต้นและการจัดการที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็นและเมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคและลดการไหลของผู้คนรัฐบาลได้ขอให้ประชาชนส่งใบสมัครวีซ่าสำหรับ FDHs และการจ้างงานของ FDHs ผ่านวิธีการออนไลน์ รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน ImmD แอปพลิเคชันมือถือ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นขอวีซ่าและการจัดการ "e-Visa" ที่ดำเนินการโดย ImmDประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดของการสมัครวีซ่ารวมถึงการยื่นใบสมัคร การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน"e-Visa" นอกจากนี้ยังอาจสอบถามเกี่ยวกับสถานะการสมัครและส่งเอกสารเพิ่มเติมและการแจ้งเตือนการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกําหนดผ่านหน้าเว็บ "บริการออนไลน์สําหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ" ที่จัดตั้งขึ้นโดยImmD ที่ www.immd.gov.hk/fdhกระบวนการทั้งหมดไม่ต้องการให้พวกเขาไปที่สำนักงานของImmD ด้วยตนเองเพื่อดำเนินการตามพิธีการซึ่งสะดวกและประหยัดเวลาขณะเดียวกันก็ลดความจำเป็นในการเดินทางและมีส่วนสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้กับไวรัสไปด้วยกัน

รัฐบาลยังเรียกร้องให้นายจ้างและของพวกเขาFDHsเพื่อระลึกถึงขีดจํากัดของการเข้าพักและอายุหนังสือเดินทางของ FDHsและจัดให้มีการยื่นขอวีซ่าและการเปลี่ยนหนังสือเดินทางล่วงหน้า

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการจ้างงานและผลประโยชน์ของ FDHs โปรดติดต่อแผนกแรงงาน (LD) ที่สายด่วน FDH เฉพาะที่ 21579537(มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดย1823) หรือส่งอีเมล มา ที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk พอร์ทัลFDH เฉพาะ (www.fdh.labour.gov.hk) ที่จัดตั้งขึ้นโดย LDH ยังให้ข้อมูลและลิงก์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานของ FDH หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า FDH โปรดติดต่อ ImmD โดยโทรไปที่สายด่วนสอบถามที่ 2824 6111 หรือส่งอีเมลมาที่ enquiry@immd.gov.hk


2022.02.24

นายจ้างไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 (EMPLOYERS SHOULD NOT DISMISS FOREIGN DOMESTIC HELPERS WHO HAVE CONTRACTED COVID-19)

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

...

กรมแรงงาน (LD) วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรเลิกจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDH) ที่ติดเชื้อ COVID-19 และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EO) และสัญญาการจ้างงานตามมาตรฐาน ( SEC) ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่

โฆษกของ LD กล่าวว่า "นายจ้างที่จ้าง FDH ควรปฏิบัติตามภาระผูกผันและข้อกำหนดภายใต้ EO และ SEC เราขอเตือนนายจ้างว่าพวกเขาไม่ควรยกเลิกสัญญาจ้างงานเพราะ FDH ติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ EO ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานของพนักงานในวันที่เจ็บป่วยที่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่มีการเลิกจ้างเป็นที่สุดเนื่องจากการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ EO จะถือว่ากระทำความผิดและต้องถูกดำเนินคดีและปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์เมื่อถูกตัดสินลงโทษ นอกจากนี้ หากนายจ้างละเมิดกฎของ EO เขา/เธอจะไม่ได้รับการพิจารณาถึงว่ามีสิทธิ์จ้าง FDH เป็นระยะเวลาหนึ่ง และการยื่นขอวีซ่าสำหรับ FDH ของเขา/เธอจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ นายจ้างยังได้รับการเตือนถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ (DDO) ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาปฏิบัติต่อ FDHs ของตนในทางที่ไม่ดี (เช่น เลิกจ้างพวกเขา) เนื่องจาก FDHs ติดเชื้อหรือหายจากโรค COVID-19 แล้ว"

ในกรณีที่กฎของ EO มีผลบังคับใช้ นายจ้างควรอนุญาตให้มีการลาป่วยและมอบเงินช่วยเหลือจากการเจ็บป่วยแก่ FDH ที่มีสิทธิ์ตาม EO หาก FDH ป่วย ในกรณีที่ FDH ป่วยสะสมแล้ววันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาการลาป่วย รัฐบาลจะขอร้องให้นายจ้างแสดงความเห็นอกเห็นใจและพิจารณาอนุญาตให้ FDH ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดใน SEC นายจ้างควรจัดหาที่พักที่เหมาะสมและฟรีให้กับ FDHs รวมถึงการรักษาพยาบาลฟรี

โฆษกกล่าวต่อว่า "FDHs ที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในฮ่องกงทำงานบ้าน ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การมีส่วนร่วมของพวกเขาในฮ่องกงมีความสำคัญ ปัจจุบัน จำนวน FDHs ได้ลดลงเหลือประมาณ 340000 จากสูงสุดที่เคยมีประมาณ 400,000 ในเดือนมกราคม 2020 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัส การสนับสนุนและความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวในพื้นที่ เราต้องเสริมสร้างการสนับสนุนและการคุ้มครองสำหรับ FDHs เพื่อรักษาฮ่องกงให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับ FDHs ในการทำงาน รัฐบาลขอให้นายจ้างและ FDHs ต่อสู้กับไวรัสด้วยกัน นายจ้างต้องไม่เพิกเฉยต่อ FDHs ที่ติดเชื้อ FDH คนใดที่นายจ้างไล่ออกเนื่องจากติด COVID-19 อาจขอความช่วยเหลือจาก LDH"

FDHs และพนักงานอาจโทรไปที่สายด่วนของ FDH เบอร์ 21579537 (ต่อเบอร์ 1823) หรือส่งอีเมลไปที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk หรือติดต่อ LD ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่ระบุไว้ในพอร์ทัล (www.fdh.labour.gov.hk). สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ COVID-19 และ DDO นายจ้างอาจเข้าไปที่เว็บไซต์ของ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส

(www.eoc.org.hk/en/news-and-events/covid-19-and-discrimination).